I vini del Giro d’Italia 2022. 1. etappe: Budapest – Visegrád

Så er vi i gang med første etappe. Det er en 195 km lang, flat etappe som starter i Budapest. Jeg antar at det vil bli en nervøs etappe som ender med et spurtoppgjør. Feltet har ikke fått satt seg og man vet ikke helt i hva slags form konkurrentene er. Alle er redde for å tape, og noen vil gjerne vinne dagens etappe, slik at de kan starte med den rosa ledertrøyen i morgen.

Det produseres noe musserende vin i området rundt Budapest, hvor dagens etappe starter. Jeg har problemer med å finne annet enn ganske reklamepreget informasjon om denne vinen, hvor de skryter av hvor god den er, at noen mener den er like god som champagne, osv. To av de mest kjente synes å være Törley og Hungaria. Men jeg har problemer med å finne ut noe om hva slags druer som benyttes, produksjonsmetode, osv. Det er kanskje ikke så mye grunn til å bekymre seg om det. Vinmonopolet har en musserende vin fra Ungarn, Chapel Hill Chardonnay Brut. Som navnet sier er den i alle fall i hovedsak laget av chardonnay, men den synes å være fra en annen del av Ungarn. Det er en billig musserende vin, som koster 130 kroner på Vinmonopolet. En vin til den prisen er i alle fall ikke laget med tradisjonell metode. Kall meg gjerne snobbete, men jeg er skeptisk til en vin som bare koster 130 kr for en flaske. Det norske avgiftssystemet, hvor alkoholavgiften er den samme per enhet alkohol uavhengig av vinens kvalitet, gjør at man får lite vin for pengene hvis man kjøper en billig vin. Skjønt man får vel kvantitativt like mye vin, men kvaliteten pleier ikke være god.

Etappen går ned til den østlige enden av Balatonsjøen, og dreier der nordover. Jeg nevnte i innledningen i går at en av de vinene jeg kjente fra Ungarn, var Balaton Riesling. Skjønt kjente og kjente. Det må være rundt 45 år siden sist jeg drakk den vinen, og den gang var det viktigere at vinen var billig enn at den var god. Den har ikke gitt noen uutslettelige minner, selv om jeg husker navnet. Når jeg har lest meg litt opp på dette, tviler jeg på at den faktisk var laget av den druen vi kjenner som Riesling. De dyrker en drue som kalles Olaszrizling. I Vinmonopolets artikkel om ungarsk vin, står det at dette er Ungarns mest plantede grønne drue, og den dyrkes i store deler av Sentral-Europa. I Østerrike kalles den Welschriesling (utenlandsk Riesling), og i Italia kalles den “Italiensk rieseling” (Riesling Italico). Men den har ingen ting med druen Riesling å gjøre og den er heller ikke italiensk. På 1970-tallet var man neppe så nøye med slikt i Ungarn, og ikke i Norge heller. Så det jeg inntil nylig trodde var riesling, har nok vært en helt annen drue — en drue som ikke gir en veldig interessant vin.

Etappen går mot nord-vest, og i denne retningen kommer vi til de områdene hvor det produseres en del rødvin laget av den druen som i Østerrike kalles Blaufränkisch. I Ungarn kalles den Kékfrankos. Det er en relativt tanninrik drue. Det sies kvaliteten i Ungarn ikke når opp mot den kvaliteten som produseres i Østerrike. I dette området dyrkes det også en del Pinot Noir, men det sies også å være en produksjon som er i en startfase, og det er uvisst om de vil klare å få god kvalitet. Etappen dreier mot nord og nord-øst før vi kommer inn i disse rødvinsområdene. Vinmonopolet har en artikkel om Blaufränkisch.

<edit>Jeg har lagt til en lenke til Vinmonopolets podkast om ungarsk vin.</edit>

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” foreligger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg ville komme på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha siste utgave.  Jeg hol­der meg her til den engelske utgaven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den første boken jeg går til når jeg skal gjøre meg kjent med nye vinland. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flotte kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det denne du bør ha!

Du kan kjøpe den fra Amazon UK

Hungarian Wine

Jeg kjøpte denne boken da jeg forberedte meg til Giro d'Italia i 2020, for å lære mer om ungarsk vin. Den er skrevet som en reiseguide for folk som vil reise i Ungarn for å gjøre seg kjent med landets vin.

Jeg kjøpte den i papirutgave. Det ser ut til at den er utsolgt, men den er tilgjengelig som e-bok i Kindle-utgave, fra Amazon UK.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2022

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.