I vini del Giro d’Italia 2022. 5. etappe: Catania — Messina

Det var ikke over­ras­ken­de at det var klat­rer­ne som tok show­et på gårs­da­gens etap­pe, og at det ble en del end­rin­ge­ri sam­men­dra­get. Vi er fort­satt på Sici­lia. Dagens etap­pe har en andre­ka­te­go­ri­stig­ning etter ca 75 km. Men da gjen­står det ca 100 km, så den­ne klat­rin­gen vil nep­pe være avgjø­ren­de. Det er en liten stig­ning når det gjen­står ca 2 km, men fra 1500 m til mål går det litt ned­over og flatt. Så er fel­tet sam­let over den sis­te top­pen, kan det bli en gans­ke hef­tig spurt. 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2022. 5. etap­pe: Cata­nia — Mes­si­na