I vini del Giro d’Italia 2022. 5. etappe: Catania – Messina

Det var ikke overraskende at det var klatrerne som tok showet på gårsdagens etappe, og at det ble en del endringeri sammendraget. Vi er fortsatt på Sicilia. Dagens etappe har en andrekategoristigning etter ca 75 km. Men da gjenstår det ca 100 km, så denne klatringen vil neppe være avgjørende. Det er en liten stigning når det gjenstår ca 2 km, men fra 1500 m til mål går det litt nedover og flatt. Så er feltet samlet over den siste toppen, kan det bli en ganske heftig spurt.

Vi er fortsatt på Sicilia. Når Giroen er innom Catania, klarer jeg ikke å la være å tenke på Arild Feldborgs tekst “Operasangeren”, mesterlig fremført av Rolf Just Nilsen, med følgende åpningslinjer:

På Youngstorgets flate campania
hvor Folketeatret har grunn,
Der kom en tenor fra Catania,
Italias Kristiansund.

Det går fint med vin til opera. Når vi besøker Operaen i Oslo eller et annet sted, nyter vi gjerne et glass vin i pausen. Men ingen lerke på lomma, slik Rolf Just Nilsen synger om. Men vi legger opera bak oss for denne gangen. Det er ikke så mye vin å hente i Catania. Skjønt det er Italia, så der produseres det vin de fleste steder, sikkert også i Catania. Men det er ikke en vin noen har funnet grunn til å skrive om, så da hopper vi over det som måtte være.

Syklistene skal over en andrekategoristigning etter ca 75 km. Men vi hopper over den, og nærmer oss avslutningen mot Messina. Jeg tror at første gang jeg var borte i navnet Messina var det en Grans brus som var en etterligning av Solo og Asina. Den gangen visste jeg nok ikke at Messina er en by på Sicilia. Men vi styrer unna kullsyreholdig sukkervann, som jeg så godt som aldri drikker.

Etappen ender i det nord-østre hjørnet av Sicialia, et område med relativt kjølig klima, for kjølig til å dyrke den røde/svarte druen Nero d’Avola, som ellers er så typisk for Sicilia. Messinastredet, som er dypt og har en kraftig tidevannsstrøm, bidrar til å kjøle ned klimaet.

Syklistene kommer først inn i området Mamertino DOC. Området fikk DOC-status i 2004. Området skal ha vært kjent for kvalitetsvin i flere tusen år. Ifølge Italiensk vin serverte Julius Cæsar viner herfra ved en av sine banketter, og Plinius den eldre rangerte vinen som nummer fire av 195 viner. Det var da Planeta etablerte seg her, med eiendommen La Baronia i 2011 at området virkelig begynte å ta seg opp. Den mest interessante rødvin av nero d’avola og nocera som er mest interessant. Vinmonopolet har en rødvin fra dette området, produsert av nettopp Planeta, Planeta Mamertino 2017. Den koster 270 kr for en flaske, og er ikke akkurat noen billigvin.

Vi ender i området Faro, og tar en vin derfra. Vinene fra Faro er røde. De lages av tre ulike, tradisjonelle druer: Nerello Mascalese og Nerello Cappucio er de to dominerende artene. Noen ganger bruker også Nocera, som kan utgjøre inntil 10% av drueblandingen. Produksjonen er liten, bare ca 180 hl, eller ca 2.000 kasser. På slutten av 1970-tallet var det ingen som produserte Faro vin.

Palari er den produsenten som oftest nevnes som en kvalitetsprodusent fra Faro. Salvatore Geraci  startet å produsere Palari vin for å redde Faro DOC. Vinen ble lansert i 1994, siden har den hvert år fått utmerkelser i Gambero Rosso. Vinen fra Faro regnes som en av de beste, nærmest en ikonisk vin fra Italia. Vinmonopolet har en rødvin fra Palari, Faro Palari di Salvatore Geraci. Den er ganske dyr. 519 kr for en flaske. De har også en fra en annen produsent som ikke er fullt så dyr, Bonavita Faro Superiore 2015, til 400 kr.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2023-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2022

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.