I vini del Giro d’Italia 2022. 6. etappe: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri)

Calb Ewan og Mark Cavendish klarte ikke å henge med over stigningen på gårsdagens etappe. Jeg hadde ikke ventet at den skulle bli så utslagsgivende. Arnaud Demare grep sjansen, og sikret seg en etappeseier. Første etappe på det italienske fastlandet er en flat etappe langs den italienske vristen. Det er en fjerdekategoristigning tidlig å etappen, men den bør ikke gi store utslag. Også dette er en ganske flat etappe med flat avslutning, så dette er ventelig også en etappe for spurterne.

Vi er i regionen Calabria. Calabria er en av de fattigste regionene i Italia, og det er et område med lang tradisjon for vinproduksjon. Det skal også være et ganske mafiainfisert område. Calabria er et område hvor kvalitet lenge måtte vike for kvantitet. Fortsatt produseres det store mengder uinteressant vin. Nå har heldigvis trenden snudd, og en del produsenter har satset på og har bidratt til å heve kvaliteten.

Området er variert, med det Joniske hav i syd og det Tyrrenske hav i nord. Og med fjell i mellom. Dagens etappe følger stort sett kysten mot det Tyrrenske hav i nord, og rent vinmessig er dette de minst interessante områdene.

Etter den første mellomsprinten DOC Lamenzia, DOC Scavigna og DOC Savuto. Felles for disse områdene er at de mer interessante vinene produseres oppe i høyden, et stykke inn i landet. Ikke langs kysten, der dagens etappe går. I DOC Lamenzia produseres hvitvin basert på Greco bianco, samt rød- og rosévin laget av Gaglioppo, Magliocco og Greco nero. Om dette er helt ukjente druer, så er nettopp dette noe av det som gjør italiensk vin så interessant. Det finnes et stort antall lokale druesorter som man ikke finner andre steder. Vinmonopolet har en Greco bianco, men uten mer presis stedsangivelse enn Calabria, øvrige”: Cant. Lavorata Calabria Greco Bianco. Den koster 208 kr. De har også en rødvin, Cant. Lavorata Greco Nero Calabria, fra samme produsent til 251kr. Men som sagt har jeg ikke mer presise opplysninger om hvor i Calabria disse vinene kommer fra. De øvrige vinene fra Calabria som Vinmonopolet har i sine lister, kommer fra andre deler av Calabria.

Beveger vi oss videre til DOC Scavigna. Scavignia bianco er basert på Traminer aromatico. Dette er en nær slektning av Gewurtztraminer som særlig er kjent fra Alsace. Men druen kommer, etter det jeg har forstått opprinnelig fra Alto Adige. Den dyrkes også i Friuli, om vi holder oss til Italia. Rød- rosévin er typisk laget av Aglianico.

I DOC Savuto produseres en Montonico bianco-basert hvitvin, og rød- og roséviner laget av Gaglioppo og Aglianico.

Vi avslutter i det største vinområdet i Calabria: DOC Terre di Consenza. Det er et stort område, og det er stor variasjon i vinproduksjonen. Igjen må vi et stykke inn i landet for å finne den mest interessante vinen, mens etappen holder seg langs kysten.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2022

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.