I vini del Giro d’Italia 2022. 7. etappe: Diamante – Potenza

Gårsdagens etappe var akkurat så kjedelig som en lang, flat etappe kan være: 190 km rolig langtur, så en spurt. Arnaud Demare hadde marginene på sin side, men noen stor margin var det ikke.

Navnet tyder på at dette kan bli en diamantetappe. I dag begynner det å bli såpass mye klatring at noen kan ha ambisjoner om å vinne tid og å kjøre av noen konkurrenter. Etappen har fire klassifiserte stigninger. Kanskje Mathieu van der Poel kan vise seg fram igjen på denne etappen.

Dagens etappe starter i Campania, og vi er fortsatt i vinområedet DOC Terre di Consenza. Fortsatt er det slik at den mest interessante vinen produseres oppe i høyden, litt inne i landet. Mens dagens etappe så langt holder seg ved kysten. DOC Terre di Consenza er et stort og mangfoldig vinområde, og det er vanselig å finne noe felles karateristiska.

Vi krysser over til regionen Basilicata. Basilicata er heller ikke av de mest interessante vinområdene. Jeg siterer åpningssetningen fra kapittelet om Basilicata i Italiensk vin:

“Basilicata er via sin beskjedne størrelse ikke blant de toneangivende italienske vinregionene, men er ikke desto mindre inne i en rivende utvikling.”

Denne rivende utviklingen skjer en del lenger nord enn der dagens etappe ender, hvor man produserer det som er regionens store, og så langt eneste DOCG-klassifiserte vin: Aglianico del Vulture. Underveis er etappen innom DOC Terre dell’Alta val d’Agri. Men lite tyder på at vinene herfra er verdt å lete etter. Det eneste som står i Italiensk vin, under samleoverskriften “Øvrige DOC-viner fra Basilikata”, er:

“Terre dell’Alta Val d’Agri omfatter rødvin og rosévin på merlot og cabarnet sauvignon.”

Merlot og cabernet sauvignon er “internasjonale”, hvilket i praksis vil si franske druer, så man kan ikke vente noe lokalt særpreg her. Vinmonopolet har fire viner fra Basilicata, de er alle rødviner fra Aglianico del Vulture, altså det området vi ikke kommer til i dag.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2022

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.