I vini del Giro d’Italia 2022. 20. etappe: Belluno — Marmolada (Passo Fedaia)

Det ble en litt merkelig etappe i går, og den ble mindre spennende enn jeg hadde ventet. Sammenlagtkandidatene var tydeligvis bare opptatt av hverandre, uten å bry seg om de som gikk i brudd. Jeg var likevel overrasket over at bruddet fikk så mye tid. Oppløpet var ganske merkelig, og var åpenbart ikke planllagt med tanke på at det kunne bli en spurt på en slik etappe. Men nå har vi sett spurt på i alle fall to toppavslutninger i årets Giro, så det er noe de må planlegge for at kan skje, også på denne type etapper. Det ble en uryddig avslutning. Men det var vel Alessandro Tonelli som sa det omtrent slik etter målgang: Vi viste at svingen var der, og at første mann rundt svingen ville vinne. Og det Kouen Bouwman, men en tydelig misfornøyd Mauro Schmid på andre plass.

I dag er det nok en hard fjelletappe. Passo Pordoi er årets Cima Coppi, det høyeste punktet i årets Giro, på 2239 meter. Etappen avsluttes på toppen av Passo Fedala. De siste 6 km er det en gjenomsnittlig stigning på 12%, med 18% på det bratteste. Her kommer det til å bli kamp mellom klatrerne, for å vinne mest mulig tid før den avsluttende tempoetappen i morgen. Jeg har ikke god nok oversikt over hvor gode de tre ledende rytterne er på tempoetapper. Skjønt den avsluttende tempoetappen er bare på 17,4 km, så det er grenser for hvor mye man kan vinne eller tape på en slik etappe. Og den går opp og så ned igjen, så det er ikke en helt typisk tempoetappe. De som har sammenlagtambisjoner bør angripe i dag.

Dagens etappe starter i Veneto, krysser over til Trentino-Alto Adige. Den svinger så tilbake til Veneto, før etappen avsluttes like over grensen til Trentino-Alto Adige. Dette er interessante vinregioner. Men det er også regioner med mye fjell, og i fjellområdene produseres ikke vin, i alle fall er det ingen produksjon av betydning.

Vi må bare innse at det ikke er noe vin å hente. Ikke en gang i turistreklamen sies det noen om vin, så da kan det ikke være mye av interesse. Det sies noe om øl fra håndverksbryggerier. Men jeg gjør ikke noe forsøk på å lete opp mikrobryggerier som lager sin utgave av IPA eller andre øltyper som slike bryggerier pleier å brygge.

I morgen avsluttes giroen i Verona, som ligger i hjertet av vinområdene i Veneto. Så vi kommer tilbake til vinene herfra i morgen.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2023-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2022

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.