Les vins du Tour de France 2022. Innledning

Etappene i årets Tour de France er ikke planlagt av vinentusiaster. De fleste etappene går utenfor områder hvor det produseres vin, og det er ingen klare vinetapper. Men vi får se hva vi klarer å finne. Årets Tour starter med tre etapper i Danmark. Det produseres noe vin i Danmark, men jeg har så langt ikke smakt dansk vin. Dansk øl, derimot, har jeg drukket en del av. Så det vil nok bli mest øl på de tre første etappene. Det kommer det sannsynligvis også til å fortsette med når Touren flytter seg til Frankrike, for i Nord-Frankrike, langs grensen mot Belgia er det heller ikke mye vin å finne.

Jeg har også et annet problem, eller utfordring om man velger den optimistiske konsulentversjonen: Jeg skriver dette mens jeg er i Norge, og det meste av min franske vinlitteratur står i vår leilighet i Frankrike. Så ikke bare vintilgangen, men også informasjonstilgangen er noe begrenset i år.

Og jeg er sen med å publisere denne korte innledningen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.