Les vins du Tour de France 2022. 3.etappe: Vejle – Sønderborg

Fabio Jakobsen er tilbake blant de beste spurterne. Magnus Cort Nielsen har åpenbart trent i de danske fjellene, og tok samtlige av dagens klatrepoeng. Sven Erik Bystrøm imponerte med offensiv sykling, og ble belønnet med den mest offensive syklisten. Sidevinden kom ikke til å spille en avgjørende rolle. Noen velt fikk betydning for rekkefølgen i mål, men så lenge de skjedde innenfor 3 km fra mål, fikk de heldigvis ingen betydning for tiden.

Så er det klart for siste eappe i Danmark. Det er også en flat etappe, men også i dag skal det deles ut tre klatrepoeng, så vi får se om Magnus Cort Nielsen har beholdt klatreformen. Vind kan også få betydning på denne etappen, men det kan bli et nytt spurtoppgjør.

Vi har nå kommet til Sønderjylland. Gjennom historien har Danmark og Tyskland ofte kriget mot hverandre, og grensene har blitt flyttet slik at områdene noen ganger har vært tyske, noen ganger danske.

Vi starter med øl. Med Bøgedal bryghus i Vejle, Jeg har hentet fram en video laget av Finn-Erik Rognan og John Kaare Hoversholm. De laget i noen år Kultour-innslag for TV2 under Tour de France og Giro d’Italia. Denne videoen tror jeg ble laget i 2012, da Giro d’Italia startet i Danmark.

Dette at alt er manuelt, fikk meg til å tenke på sjokoladeprodusenten Valrhona, i Tain Hermitage. Jeg var der på et sjokoladekurs i 2006, og vi fikk da også en omvisning i fabrikken. Der var alt manuelt. De fortalte at når andre sjokoladefabrikker moderniserte og installeret nytt, automatisert produksjonsutstyr, kjøpte de det gamle. De hevdet at de ikke fikk like gode resultater med morderne automatisk utstyr, som med manuelt utstyr og en erfaren sjokolademaker.

Neste stopp er et vinstopp hos Skærsøgaard Vin, like nord for Kolding. De skriver at området DONS i 2018 fikk opprinnelsesbeskyttelse fra EU, som BOB — Beskyttet Oprindelses Betegnelse — som det første, og så langt eneste området i Danmark. Det er klassifisering på nivå med det franske AOP (eller AOC som det het inntil nylig), og det italienske DOC. Så vidt jeg kan se er det kun deres musserende viner som har denne klassifiseringen. Disse vinene koster like mye som en god champagne. Jeg har noen ganger kjøpt musserende vinder i denne prisklassen etter at de har fått gode omtaler, og har til nå alltid konkludert med at champagne er bedre. Det er selvfølgelig en smaksak, men jeg holder meg til champagne når jeg skal kjøpe musserende vin i denne prisklassen.

Nå forlater vi Danmark. Det er nå en hviledag eller transportdag, før Touren kommer hjem på tirsdag, og fortsetter i Frankrike. For syklistene er nok transporten ganske enkel. Jeg regner med at de setter seg på et fly. Men for hele det tekniske apparatet rundt Touren kommer nok ikke mandagen til å være en hviledag. Uansett: Vi tar pause fram til tirsdag. Men selv om vi kommer til Frankrike, tar det tid før vi kommer til noen vinområder. Det blir en del øl i Nord-Frankrike også.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.