Les vins du Tour de France 2022. 4. etappe: Dunkerque — Calais

Magnus Cort Nielsen er kongen av de danske bjerge, og har tatt samtlige seks klatrepoeng som har vært delt ut til nå. Den første etappen i Frankrike er en 171,5 km lang småkupert etappe, med seks fjerdekatetgori stigninger, hviket betyr at det skal deles ut seks klatrepoeng. Det betyr at ingen kan gå forbi Magnus Cort Nielsen, men jeg vet ikke hva som blir resultatet om to har like mange poeng. Hvis Magnus Cort Nielsen klarer å ta minst et av dagens seks klatrepoeng, vil han være sikret klatretrøyen i alle fall fram til torsdag, for i morgen deles det ikke ut noen klatrepoeng. Fredag møter rytterne en mer reell klatreutfordring, og da kan nok trøyen komme sil å skifte skuldre.

Woet van Aert har blitt nummer to på alle etappene til nå, og det holder til å lede i sammendraget. Dagens etappen kan se ut som en typisk bruddetappe, men jeg tviler på at et brudd får gå såpass tidlig i rittet. Vind kan komme til å spille en rolle på dagens etappe. Men hvis vinden ikke lager splitt i feltet, går det nok mot et spurtoppgjør i dag også.

Jeg kom ved en tabbe til å sykle fra Dunkerque til Calais i 2018. Men jeg syklet korteste veien, som var 44 km, ikke slike omveier som dagens etappe legger opp til. Jeg var på kombinert interrail- og sykkeltur. Denne dagen var planen å ta toget fra Antwerpen til Calais, med noen avstikkere underveis. Jeg hadde bestilt hotell i Calais, i alle fall trodde jeg at jeg hadde gjort det. Men dette var Frankrike, og der er det stadig vekk noen som streiker. Det er mange konkurrerende fagforeninger. En gang streiker den ene, en annen gang streiker en annen. Denne dagen streiket lokomotivførere, i alle fall noen av lokomotivførerne. De streiket mot høyere pensjonsalder. De har, eller i alle fall hadde den gangen en pensjonsalder på 50 år. Jeg antar, men vet ikke, at det er en pensjonsalder fastsatt da lokomotivene var åpne damplokomotiver. Lokomotivførerne hadde en kullfyrt dampkjele foran seg og kald trekk i ryggen. Ikke akkurat et helsebringende arbeidsmiljø. Order sjåfør kommer foresten fra det franske chauffer, som direkter betyr noe slikt som varmer, eller det vi på norsk vil kalle fyrbøter. I dag er ikke lokomotivføreryrket som det en gang var, men folk vil ikke gi slipp på sine privilegier, selv om grunnlaget for at de i sin tid ble gitt, ikke lenger er til stede.

Da jeg kom til Lille, var det toget jeg hadde planlagt å ta til Calais kansellert. Det skulle gå et TGV-tog til Dunkerque litt senere, og eneste mulighet var å ta toget dit og sykle derfra til Calais. Noen, men langt fra alle TGV-tog tar med sykler. Jeg tror ikke dette egentlig tok med sykler. Men slike tog stopper ikke ofte. Hvis de hadde kastet meg av på første stasjon, da ville det unasett ha vært Dunkerque. Det gikk greit. Avbestillingsfristen for hotellet var kl. 18, og den tiden var passert. Da jeg endelig kom til hotellet i Calais, viste det seg at de ikke hadde registrert noen bestilling. Om det var min eller deres feil, er jeg ikke sikker på. Sannsynligvis min. De hadde plass, så jeg fikk rom. Men hvis jeg hadde visst at jeg ikke hadde noen hotellreservasjon i Calais, da hadde jeg funnet et hotell i Dunkerque og blitt der.

Calais er det kontinentale endepunktet for Eurostar-tunnelen mellom Frankrike og England. Veldig mange migranter samlet seg i provisoriske leire i Calais, for å forsøke å komme seg over til England. Selve tunnelinnslaget og den siste stasjonen før tunnelen,så ut som om det skulle være et strengt avsperret, militært område.

Jeg er ikke oppdatert om hvordan situasjonen er i dag. Mediene klarer stort sett ikke å skrive om mer enn en flyktningsstrøm om gangen, og i dag er det flyktninger fra Ukraina som får all oppmerksomhet.

Men vi må finne noe å drikke. Vi er i franske Flandern. Det produseres ikke vin, i alle fall ikke vin av interesse i dette området. Klimaendringene gjør at grensen for vinproduksjon flyttes nordover, og vi kan stadig lese om noen som har startet vinproduksjon i områder hvor det tidligere ikke ble produsert vin. Det er sikkert noen som produserer vin også langs dagens etappe, men enn så lenge er nok det kuriositeter som neppe selges annet enn lokalt.

Vi er i et område med en interessant øltradisjon. 18. juli 2013 vedtok det franske Senatet å gi øl status som “patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France”, altså som en del av den beskyttede kulturelle, gastronomiske og landskapsmessige kulturarv i Frankrike. Hva som eventuelt er den praktiske konsekvens av at ølbrygging har fått slik status, det vet jeg ikke.

For 100 år siden var det omtrent 2.000 bryggerier i området. I dag er det 41 bryggerier. Organisasjonen L’Echappée Bière organiserer tematurer om øl og gastronomi i Nord-Frankrike og Belgia.

Grenser er ikke statiske, og i dette området har de skiftet mye. Betegnelsene Frankrike og fransk kommer fra frankerne, som var en germansk befolkningsgruppe. Det frankiske språket var et germansk språk, og det sies at dagens flamsk er det språk som er nærmest det gamle frankisk. Men her er jeg gankse langt utenfor eget fagfelt.

I musikkhistorien tok det tid før jeg oppfattet hvorfor mange renessansekomponister som opprinnelig kom fra dette området, ble betegnet som burgundiske. For området var lenge en del av hertugdømmet Brugund.

Til tross for en rik øltradisjon i regionen, har jeg ikke klart å finne noe kjent bryggeri langs dagens etappe. De mest kjente bryggeriene ligger lenger øst, hvor vi kommer de neste dagene. Det eneste bryggeriet jeg har funnet er DK i Dunkerque, et håndverksbryggeri. Men jeg kjenner ikke deres øl. Navnet DK har ikke noe å gjøre med at den første etappen etter at Touren har vært i Danmark, starter her. De skriver at de valgte noe som skulle være lett å huske, og det var de første bokstavene fra innvielsen av båtene. Men jeg har ikke klart å finne ut noe om disse båtene. Jeg funderte på om navnet Dunkerque kunne være en form for sammentrekning av D’un Kerque, og at Kerque da skulle være den båten de viste til. Men så langt jeg har klart å finne ut noe, så kommer navnet Dunerque fra nederlandsk, og betyr noe slikt som kirken i (sand)dynene.

Om noen skulle føle seg vel tørste etter dette, så kan jeg love mer øl, men fortsatt ikke vin, i morgen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.