Les vins du Tour de France. 11. etappe: Albertville — Col du Granon Serre Chevalier

Jeg fikk ikke sett gårsdagens etappe. Da satt jeg på flyet. 12 timer flyreise er bare fryktelig kjedelig. Jeg hadde ikke ventet at Magnus Cort Nielsen skulle ta hjem denne.

I dag er det en etappe for de virkelig klatresterke, med en 1. kat og to HC. Etappen ender på toppen av en HC

Dette er en av etappene hvor vi i praksis kan glemme vin. Det produseres sikkert noe vin langs den første delen av etappen, men ikke noen vin som noen har funnet grunn til å skrive om — i alle fall ikke som jeg har funnet. Så går det bare opp i fjellene, for høyt til at man kan dyrke vindruer.

Etter å ha fulgt Tour de France i mange år, på jakt etter vin og annet interessant drikke, har jeg vært innom, i alle fall virtuelt, mange områder hvor jeg ikke visste at de produserer vin. Et av de virkelig hyggelige bekjentskaper har vært Savoie. Men Savoie er et område som det er vanskelig å få oversikt over, og siden dagens etappe ikke er innom noen av disse vinområdene, går vi ikke inn i detaljer.

Les gjerne Vinmonopolets artikkel om Savoie, og hør på episoden som Savoie i deres utmerkede podkasteserie, som det er lenker til i artikkelen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.