Les vins du Tour de France. 14. etappe: Saint-Étienne — Mende

Det er Danmarks år i år. Når Jonas Vingegaard av åpenbare grunner velger å ta en ganske rolig dag på jobben, slår Mads Pedersen til med nok en dansk seier. Det ble som ventet bruddseier, og Mads Pedersen var den smarteste og sterkeste i det bruddet.

Dagens etappe er også en etappe hvor et brudd kan gå inn. Den avsluttes i Mende, opp Côte de la Croix Neuve, som også er kjent som Montée Jalabert, etter at Laurent Jalabert vant den første etappen opp hit i 1995. Det er bratt opp til avslutningen på en flystripe. Dette er en etappe for en som kan vinne en bakkespurt. Om jeg husker rett, var Lauren Jalabert en spurter som etter en stygg kræsj slutet å være med i gladiatorkampene mellom spurterne, og “omskolerte” seg til å bli en mer klatresterk rytter. Da passet nok en avslutning som denne godt.

Hvor lenge var Adam i Paradis? Det ble i alle fall ikke noe langt opphold i vin-paradis denne gangen. Etappen starter i departementet Loire, men det er ikke der vi finner vinområdet Loire. Elven Loire har riktignok sitt utpring ikke så langt herfra. Men Loire er en lang elv, og det er lenger mot nord langs elven vi finner de mange interessante vinområdene som regnes til Loire.

Etappen går gjennom et område hvor det i beste fall er vanskelig å finne god vin. Den avsluttes i departementet Lozere, som er et av de tynnes befolkede departementene i Frankrike. Her er det mange sauer, men ikke så mye folk.

En gang vi var i området, ville jeg gjerne ha en lokal vin. Ifølge turistreklamen laget de mye god vin i omårdet. Men man skal ikke tro turistreklamen når det gjelder slikt. Jeg bestilte en rødvin fra en av de produsenter som fikk rosende omtale i turistreklamen. Kelneren på restauranten hvor vi spiste, anbefalte at vi heller skulle velge en annen vin, uten at jeg husker hvilken. Men den var ikke lokal, og jeg ville smake den lokale vinen. Kelneren hadde rett. Jeg bestiller nok ikke en tilsvarende vin neste gang jeg måtte være i området.

Det ble visstnok produsert god vin i området før vinlusen phylloxera ødela det meste av europeiske vinstokker på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Vinmarkene i dette området ble ikke tilplantet på nytt. Noen forsøker å bygge opp igjen vinproduksjonen. Men det gjenstår å se om de lykkes.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.