Les vins du Tour de France. 15. etappe: Rodez — Carcassonne

Michael Matthews var den sterkeste, og beste danske ble bare nr 6! Caleb Ewan sliter, og laget klarte å få ham gjennom. Han ser nok fram til hviledagen, men neppe til fjelletappene som følger etter den.

Dagens etappe er også mye opp og ned, men uten de helt store klatreutfordringene. Det er nok mange som vil spare krefter til de fjelletappene som kommer, enten de har ambisjoner om å vinne, eller bare om å komme levende gjennom Pyreneene. Så også i dag kan et brudd gå inn.

Carcassonne er en gammel borgby som jeg anbefaler alle som måtte være på de kanter, å besøke. Jeg henter ofte fram utsnitt av dette satellittbildet fra NASA, som viser denne delen av Frankrike.

converted PNM file

Carcassonne ligger omtrent der dalen mellom den sydlige utløperen av Massif Central, Montagne Noir og Pyreneene er på det smaleste. All transport over land mellom Atlanterhavet og Middelhavet måtte gjennom her, og Carcassonne bygget sin rikdom på å kreve toll av denne frakten.

Topografien har også en annen virkning. Området mellom Montagne Noir og Pyreneene danner en trakt, med åpning mot Atlanterhavet. Fuktig og ganske kjølig luft kommer inn fra Atlanterhavet. Når den kommer inn i trakten presses den oppover, slik at den kjøles ned og slipper fuktigheten i form av regn. Så i denne delen av Frankrike er det ofte regn, og tåke. Når luften presses inn i denne trakten, øker farten. Det kan være kraftig vind fra vest i disse områdene, en vind som merkes helt ut til Middelhavet. Denne vinden kan påvirke dagens etappe.

Vi skal innom vinormådet Cabardès. Dette er et av områdene som er påvirket både av Atlanterhavs- og Middelahavsklima, og her dyrkes det druer kjent fra Bordeaux, som Cabernet Sauvignon og Merlot, i tilllegg til de vanlige middelhavsdruene.

Malpère er det vestligste vinområdet i Languedoc. Her møtes “Middelhavet” og “Atlanterhavet”. Det er selvfølgelig ikke havene som møtes — vi er et godt stykke inne i landet. Men her finner man både middelhavsdruer og druer kjent fra atlanterhavsregioner, som Bordeaux. Området fikk AOC status så sent som i mai 2007, etter å ha hatt VDQS status siden 1983. Og som nevnt merkes atlanterhavsvinden godt i området. Rytterne kan også komme til å merke denne vinden når de krysser her.

Mer enn 90% av vinproduksjonen er rødvin, som i hovedsak lages på druene Merlot, Cot (Malbec) og Cinsault. Merlot, som man særlig forbinder med St. Emillon og Pomerol i Bordeaux, utgjør mer enn 50% av produksjonen. Også Cot, som generelt er mer kjent som Malbec , er en drue som særlig forbindes med Bordeaux (og Argentina), mens Cinsault er mer vanlig rundt Middelhavet.

Resten av vinen er rosévin, som i hovedsak lages på druene Cinsault, Grenache og Lladoner pelut. Dette er drues som forbindes med Middelhavet og Rhône. Men så er da også rosévin i utpreget grad en Middelhavsvin. Skjønt rosévinens popularitet gjør at vi nå også kan få rosévin fra Bordeaux. 

Dagens målby, Carcassonne, Dette er en flott og imponerende borgby, som absolutt er verdt et besøk. Den ligger omtrent der passasjen mellom Pyreneene og Montagne Noir er på det smaleste. De kontrollerte handelsruten mellom Atlanterhavet og Middelhavet, og krevde toll på varene som passerte. Frihandel var ganske ukjent på den tiden. 

I morgen er det stiller før stormen. Eller en hviledag før syklistene tar fatt på Pyreneene.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.