Les vins du Tour de France. 17. etappe: Saint-Gaudens — Peyragudes

Som nevnt i går, fikk jeg ikke fulgt gårsdagens etappe. Det så ut til at det skjedde en del som det kunne ha vært interessant å få med seg. Men det førte ikke til endringer av betydning i de ulike sammenlagtkonkurransene.

Dagens etappe er ganske kort, 129,7 km, med en del ganske tøfte klatringer, og avslutning på toppen av Peyragudes. På slike korte klatreetapper er det stor risiko for å havne utenfor tidsgrensen, da etappene er harde og tidsgrensen blir ganske kort.

Pyreneene byr på spektakulær sykling, men rent vinmessig er det ganske kjedelig. Det er vanskeligere å finne interessant vin her enn i Alpene.

Etappen starter ca 400 moh, og går med jevn stigning ca 50km nede i dalen, før den svinger av og opp i fjellene. Dalen langs nordsiden av Pyreneene er ofte preget av kjølig og fuktig vind fra Atlanterhavet, og forholdene ligger ikke til rette for vinproduksjon. I dag må vi bare innse at i dag er det ikke interessant vin å finne langs etappen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.