Les vins du Tour de France. 17. etappe: Saint-Gaudens — Peyragudes

Som nevnt i går, fikk jeg ikke fulgt gårsdagens etappe. Det så ut til at det skjedde en del som det kunne ha vært interessant å få med seg. Men det førte ikke til endringer av betydning i de ulike sammenlagtkonkurransene.

Dagens etappe er ganske kort, 129,7 km, med en del ganske tøfte klatringer, og avslutning på toppen av Peyragudes. På slike korte klatreetapper er det stor risiko for å havne utenfor tidsgrensen, da etappene er harde og tidsgrensen blir ganske kort.

Pyreneene byr på spektakulær sykling, men rent vinmessig er det ganske kjedelig. Det er vanskeligere å finne interessant vin her enn i Alpene.

Etappen starter ca 400 moh, og går med jevn stigning ca 50km nede i dalen, før den svinger av og opp i fjellene. Dalen langs nordsiden av Pyreneene er ofte preget av kjølig og fuktig vind fra Atlanterhavet, og forholdene ligger ikke til rette for vinproduksjon. I dag må vi bare innse at i dag er det ikke interessant vin å finne langs etappen.

Tour de France 2022

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.