Les Vins du Tour de France: 21. etappe: Paris La Défense Arena — Paris Champs Élysées

Alt er i prak­sis avgjort, bort­sett fra hvem som vin­ner fina­len på Champs Élysé­es. For en Tour for Dan­mark og for Jum­bo Vis­ma. Jum­bo Vis­ma har seks etappe­sei­re, og tan­ge­rer da så vidt jeg vet Skys rekord. Wout var Aert kan også fin­ne på å vin­ne i mor­gen. De tar med seg gul trøye, klatre­trøye og poeng­trøye. Og Wout van Aert er kåret til tourens mest offen­si­ve ryt­ter. Lag­kon­kur­ran­sen ble vun­net av Ine­os Gre­na­dier, så Jum­bo Vis­ma gjor­de ikke helt rent bord. Ung­doms­trøy­en går til Tadej Pogacar.

Så gjen­står bare fina­len. For spur­ter­ne er det­te den mest pre­sti­sje­fyl­te etap­pen. Hvis jeg skal være norsk og sjå­vi­nis­tisk, bør jeg si at jeg håper Alex­an­der Kristoff vil vin­ne. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg Caleb Ewan har vært for­fulgt av så mane uhell under årets Tour, at jeg vil unne ham en tri­umf i finalen. 

For de and­re hand­ler det stort sett om å kom­me i mål og full­fø­re. Det mel­des om ful­le fly fra Køben­havn til Paris. Det blir nok mye rødt og hvitt langs etappen. 

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce: 21. etap­pe: Paris La Défen­se Are­na — Paris Champs Élysé­es