Løgn og bedrag i Bjøvikautbyggingen

Dette er en kommentar som har ligget uferdig lenge, men som en twitterkommentar inspirerte til å gjøre ferdig. Noe av det jeg hadde lagt inn lenker til, har forvunnet. Men jeg har latt det stå. Det er uholdbart at offentlige etater som Statens vegvesen fjerner informasjon om slike prosjekter fra nettet, men det gjør de altså. Det gjør Oslo kommune også.

Veiutbyggingen i Bjørvika er en av de store utbyggingsskandaler i Oslo. Om politikere og andre ansvarlige har blitt bevisst ført bak lyset, eller om de bare har vedtatt det de har blitt forelagt med lukkede øyne, vet jeg ikke. Men her har det vært særdeles mye falsk reklame når man har skullet selge inn prosjektet. Vi kan starte med den desinformasjonsvideoen som ble laget av Plan- og bygningsetaten “Bjørvika 2020”.

“Hovedgrepet i planen er de syv allmenningene. Dette er bilfrie byrom som skal sørge for at sjøen blir lett tilgjengelig for byens befolkning.”

Se på dette bildet fra videoen, hvordan disse presenteres:

Bjørviak_allmenninger_video

Festningsallmenningen: Den ser ut til å dekke området mellom Grew Wedels plass og Glacisgt, sånn omtrent fra sjøen og opp til Kirkegt. Bilfritt byrom? Skitten løgn. Da skulle det ikke vært biltrafikk langs Langkaia eller i Skippergt.

Operaallmenningen: Den ser ut til å gå hele veien fra sjøen til Jernbanetorget. Her er det ikke plass til noen monstrøs Dronning Eufemias gt.

Akerselvallmenningen. Den ser ut til å følge Akerselven så langt bildet rekker. Hvis det hadde vært sant at dette skulle vært et “bilfritt byrom”, da hadde det ikke kunnet gå noen Dronning Eufemias gate her. Dessuten: Det meste av det som påstås å skulle være allmenning er lagt under asfalt i Nylandsveien, et nærmest motorveilignende monster mellom Botaniske hage og Operaen.

Stasjonsallmenningen: sørger for at bydelen Grønland får direkte tilgang til fjorden, sies det i skrytevideoen. Det er ikke mye spor av dette i dagens Bjørvika. Det er vel der man har laget Nordenga bro. Ikke mye bilfritt byrom der.

Biler ser vi ikke stort til, bortsett fra når de skal vise at de går i tunnel under bydelen. I tillegg teller jeg kanskje 10 biler i Haakon Vs gate. Jeg ser én sykkel og én trikk på videoen. At det ikke er syklister og noen tilrettelegging for sykling i det som vises i videoen, er ingen overraskelse. Det er tross alt Plan- og bygningsetaten som står bak, og de har med all mulig tydelighet vist at de ikke ønsker syklister i byen. Den etaten inkluderer ikke syklister i sine planer med mindre de blir tvunget til det.

La gå med at ikke alt som har vært tenkt, blir bygget. Heldigvis tar man ikke sjansen på å flytte vikingskipene, så de blir værende på Bygdøy. Gondolbanen blir det visst heller ikke noe av. Og Øyafestivalen ser ut til å kunne bli værende på Tøyen. Men selve hovedgrepet i planen, det burde man da klare å holde fast ved?

Slik kunne vi ha tatt allmenning for allmenning. Falsk desinformasjon fra Plan- og bygningsetatens desinformasjonsavdeling, alt sammen. Planens hovedgrep er ofret for å gi plass til en fullstendig ødeleggende vei gjennom bydelen.

Vi kan ta en titt på rulleteksten, for å se hvem som står ansvarlig for denne videoen.

Bjørvikavideo_krediteringer

Det står at den er laget av Oslo kommune ved Plan-og bygningsetaten, og byplansjef Ellen de Vibe står øverst på liten over personer som har vært med på å lage filmen. Stor mer offisielt er det vanskelig å gjøre det.

Vi får vite at Bjørvika bygges ved Norges største kollektivknutepunkt. Dronning Eufemias gate vises ikke i videoen, og vi får ikke høre et ord om at den går der, at den skjærer i stykker de allmenningene som som er hovedgrepet, slik at de på ingen måte blir bilfrie (som det påstås at de skal være), og at Dronning Eufemias gate vil være en barriere mellom boliger m.m. i Bjørvik at kollektivknutepunktet, det får vi ikke høre noe om. Og dermed blir også påstanden om at dette gir grunnlag for miljøvennlig transport, falsk. Skal det bli miljøvennlig transport, og det som er solgt inn som hovedgrepet for Bjørvika skal kunne realiseres, da må biltrafikken bort. Så enkelt, og så vanskelig.

Et spørsmål trenger seg på: Visste ikke Ellen de Vibe og Plan- og bygningetaten i mars 2010 at Dronning Eufemias gate skulle bygges? Forsto de ikke at denne kom til å gå tvers gjennom flere av de allmenningene som var et hovedgrep i plan, og som skulle være bilfrie byrom som gir forbindelse mellom byen og sjøen? Eller har de bevisst forsøkt å føre folk bak lyset, ved å presetere en skrytevideo hvor så viktige fakta underslås, og hvor man later som om den ikke eksisterer? Løgn kalles slike feilaktige presentasjoner mot bedre vitende.

Bjørvika_allmenninger

Oslo S?utbygging gir en direkte selvmotsigende informasjon på sine nettsider om gater og allmenninger. [Her fungerer visst ikke lenger lenken, så man havner bare på deres forside.] Den plantegningen de presenterer, ser slik ut. Her synes disse allmenningene å være slik Plan- og bygningsetaten presenterer dem: De går gjennom området, tilsynelatende bilfrie (i alle fall grønne), og de ser ikke ut til å være gjennomskåret av veier.

Men på den samme siden har de også et bilde av Droning Eufemias gate, som ser slik ut:

Bjørvika_DEG_OSU

Her har de fått inn buss og trikk, og noen få biler. Men det ligner ikke noe på det monsteret som ble bygget. Vi kan lese om gaten:

Dronning Eufemias gate blir hovedgaten gjennom Bjørvika. Den 700 meter lange og 43 meter brede gaten vil etter planen stå ferdig i 2013. I alt syv allmenninger vil binde OperaKvarteret og Bjørvika sammen med indre bydeler.

Hvordan allmenningne skal krysse Dronning Eufemias Gate eller omvendt, er åpenbart en utfordring man ikke har maktet å gripe tak i. Dessuten skriver de om “Stasjonsallmenningen”:

“Stasjonsallmenningens gangbro over jernbanesporene vil stå ferdig sommeren 2010. På grunn av byggearbeider på begge sider av Stasjonsallmenningen på sørsiden av jernbanesporene, er det mulig at broen ikke kan åpnes for ferdsel før på forsommeren 2011. Denne allmenningen blir det viktigste fotgjengerdominerte bindeleddet mellom Bispevika og nordsiden av Oslo S. ”

I alle fall denne allmenningen har åpenbart blitt redusert fra et grønt, bilfritt område til en gangbro.

Går vi så til statens vegvesen, har alt om allmenninger, bilfrie områder osv blitt borte. Vi skal for det første merke oss hva Statens vegvesen har valgt å kalle prosjektet: E18 Bjørvikaprosjektet. [Også Statens vegvesen har valgt å skjule sine spor, så om E18 skriver de nå bare om sitt neste, store hærverksprosjekt: E18 vestkorridoren.] E 18 går i tunnel under Bjørvika. Det er som gjøres på overflaten har ikke noe mer med E18 å gjøre enn Rådhusplassen har. Men folkene i Statens vegvesen klarer vel ikke å innse at noe er viktig, med mindre det er knyttet til en Europaveiutbygging. Ved å velge en slik prosjekttittel, man kan trygt si at Statens vegvesen gikk på trynet i ovearennet, og har siden flakset som en skadeskutt kråke i et forsøk på å redde en eller annen form for ære. Så skriver de om prosjektet:

“E18 Bjørvikaprosjektet er et byutviklingsprosjekt hvor hovedhensikten er å legge trafikken lengst mulig bort fra sjøkantene – i bakkant av den nye boligutbyggingen. ”

Ser vi på Statens vegvesens tegning, er alt som kan minne om grønne og bilfrie allmenninger helt borte. Her er alt lagt under asfalt og betong. Det ar blitt redusert til et veiprosjekt, vi kan kalle det et byødeleggelsesprosjekt. Og dessverre ser det ut til at Vegvesenet har vunnet når det har kommet til praktisk gjennomføring. Det har blitt Statens vegvesenes E18, et nostalgiprosjekt for bilromantikerne som i snart 25 år har savnet bilene på Rådhusplassen.

Bjørvika_vegvesen

De er mulig at Statens vegvesen har trodd at det å flytte trafikken noen meter lenger vekk fra sjøen var hovehensikten, og hele gjennomføringen tyder på at de har tenkt slik. Men det henger ikke på noen måte sammen med det som Oslo kommune presenterer i sin skrytevideo. Så et nytt spørsmål trenger seg på: Hvem er de største løgnerne i sine presentasjoner av dette prosjektet: Oslo kommukne ved Plan- og bygningetaten, eller Statens vegvesen. Og har de virkelig snakket sammen og orientert hverandre under prosessen? Det ser ikke slik ut.

Treskallene i Statens vegvesen

Noen ganger kan man få inntrykk av at folk i Statens vegvesen tror de egentlig er et forstvesen. Trær er de glade i, en botanisk interesse vegvesenet synes å dele med politikere og planleggere i Oslo kommune. Så derfor har Statens vegvesen fått utarbeidet en rapport om “Økonologisk vurdering av planter i Bjørvika”. Jeg har ikke noe i mot planter og trær, ei heller at man forsøker å unngå tidligere tiders feil ved å plante mange stedsfremmede arter. Likevel, og dette går til prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen: Hvor er deres rapport om tilrettelegging for sykling i Bjørvika?

Neida, jeg tror ikke at noen slik finnes. For jeg tror at du og resten av gjengen i Statens vegvesen har gitt faen i syklister fra dag 1 i dette prosjektet. Jeg minner om at det var “Åpen dag” i Bjørvika i august 2010, hvor bl,a, folk fra Statens vegvesen skulle informere om vegløsningene, kunne ikke én av de tilstedeværende fra Vegvesenet fortelle noe om hva slags sykkelløsninger det ville bli. Det var bare den sedvanlige svadaen om “gode forhold for fotgjengere og syklister”.

Vi forstår hva som har skjedd. Det overordende målet har vært å legge til rette for bilkjøring. Man har, om enn motvillig, innsett at man var nødt vil å late som om man skulle gjøre noe for å legge til rette for syklister. Den egentlig målsettingen må åpenbart ha vært noe som kan presenterers som en “sykkelløsning”, men som samtidig er så dårlig at den får folk til å la være å sykle der. Med et slikt utgangspunkt har prosjektet blitt ganske vellykket.

Til slutt har man tilfeldig slengt på noen alt for smale sykkelfelt der man fant litt ledig plass. Voila: Grisen er sminket, syklistene borte og alt er klart for bilistene.

Øverst på listen over de personer som står bak videoen, står byplansjef Ellen de Vibe. Om man forutsetter at hun har gjort jobben sin, så må hun ha vært oppdatert både når det gjelder planer og fremdrift i Bjørvika.

Det vi har sett i Bjørvika er at ulike etater har gått i ulike retninger, uten noe felles overordnet mål for prosjektet, og uten noen overordnet politisk styring. Statens vegvesen har klart å ødelegge det som kunne vært et byutviklingsprosjekt ved å redusere det til et bilveiprosjekt. Underveis har det vært servert løgner og desinformasjon fra alle involverte. Hvem som lyver mest og verst, er vaskelig å si. Men en konklusjon er enkel: Ingen av dem er til å stole på. Men det visste vi jo fra før.

Jeg har ikke kapasitet til å gå ned i alt som skjedde i den utbyggingssaken for å finne ut hvor det gikk galt. Jeg har tidligere sagt at hele utbyggingen bør granskes. Det har jeg ikke særlig tro på at vil komme til å skje. Men her bør det være stoff til ganske mange masteroppgaver, eller endog doktoravhandllinger for de som vil studere byplan og offentlige planprosesser. Jeg håper vi vil få se mange slike i en ikke alt for fjern fremtid. De planleggere og politikere som har hatt ansvaret for dette, vil å mye få grue seg til når slikt begynner å komme.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.