Los vinos de la Vuelta 2022. 6. etappe: Bilbao — Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo

Bilde på toppen: Wikimedia Common, foto Goldorak, edited by Petar Miloševi?, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Da var ikke Jumbo Visma interessert å forsvare den røde trøyen lenger. Marc Solér gikk seirende ut av en etappe hvor mange som voktet på hverandre. Og Rudy Molard sikret seg den røde ledertrøyen. Carl Fredrik Hagen kom inn med hovedfeltet, og ligger på 40. plass i sammendraget, i en stor gruppe av ryttere som ligger drøyt fem minutter etter Rudy Molard.

Dagens etappe er en 181,5 km lang fjelletappe, som avsluttes opp Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo. Der kan det bli en hard kamp mellom sammenlagtkandidatene og de som kjemper om klatretrøyen.

Etappen starter i Bilbao i Baskerland, og fortsetter inn i Cantabria. Dette er et fjellandskap mot Atlanterhavskysten. Klimaet er litt for kjølig og fuktig og jorden litt for fruktbar for å være egnet til vinproduksjon. Vindruer gir best resultat i ganske karrig jord, i alle fall om man tenker kvalitativt og ikke kvantitativt. Den fruktbare jorden brukes gjerne til mer i bokstavelig forstand matnyttig landbruksproduksjon. Når det gjelder landbruk står kvegdrift og skogsdrift høyere oppe på listen enn vinproduksjon mm i dette området. Det er i det hele tatt ganske mye som står høyere oppe enn vinproduksjon i denne delen av Spania.

Men det er to VT (Vino de la Tierra) -klassifiserte områder i Cantabria.

Costa de Cantabria ligger ute ved kysten. Området fikk klassifiseringen i 2005. Det ligger ved foten av de cantbriske fjellene, og strekker seg opp til 600 meters høyde. Det produseres først og fremst hvitvin, og den er ganske lett og har relativt lite alkohol, typisk 9-12%. Vinen lages gjerne av nord-spanske druer som Albarino, Godello, Hondarrabi Zuri og Treixadura, men det dyrkes også noe Riesling og Gewurztraminer. Det produseres også noe rødvin. Vinene kjennetegnes av det kjølige klimaet og nærheten til havet, med høy syre og et visst saltpreg.

Den andre, Liébana, ligger lenger inne i landet. Området består av fire daler, som skjermer området blant annet fra den kjølige havluften. Det produseres mest rødvin, men det kan også produseres hvitvin innenfor klassifiseringen. Det er 15 tillatte druesorter, hvilket i praksis pleier å bety stor variasjon, og at det er vanskelig å finne en vin som er typisk for området.

Jeg kjenner ikke disse vinene. Jeg vil tro at det er vin man drikker når man er i området, men som man ellers ikke anstrenger seg for å finne.

Vuelta 2022

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.