Los vinos de la Vuelta 2022. 9. etappe: Villaviciosa — Les Praeres. Nava

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Internationa

Det var nok en impo­ne­ren­de klat­ring og ny etappe­sei­er til Jay Vine. Rudy Molard kom i mål som 62. mann, og falt fra and­re til 30. plass i sam­men­dra­get, 9.27 bak leden­de Remoc Even­po­el. Ellers var det ingen sto­re end­rin­ger i top­pen av sammndraget. 

Dagens etap­pe er en 153,4 km lang fjell­e­tap­pe. Det er fem kat­go­ri­ser­te stig­nin­ger, og nok en gang er det mål­gang på top­pen av en førstekategori.

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 9. etap­pe: Villavi­cio­sa — Les Pra­eres. Nava