Los vinos de la Vuelta 2022. 11. etappe: ElPozo Alimentación — Cabo de Gata

Bil­de på top­pen: Wiki­me­dia Com­mon, foto Gol­do­rak, edi­ted by Petar Miloševi?, licensed under the Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion-Share Alike 4.0 Inter­na­tio­nal.

Remco Evene­po­el sat­te ska­pet, eller kan­skje vi skal si Pri­moz Rog­lic på plass, og fes­tet gre­pet om den røde ledertrøyen. 

Dagens etap­pe er en 191,5 km lang, flat etap­pe. Skjønt et er en del mind­re bak­ker opp og ned, og det kan ten­kes at et brudd kan gå inn. Mye av etap­pen går nær sjø­en, så vind kan kom­me til å spil­le en rol­le på etap­pe. Sist uke var det stort sett lage­ne med klatre­ster­ke kap­tei­ner som måt­te gjø­re det mes­te av job­ben. Nå kan de ta det rolig, og over­late opp­ga­ven til spurt­la­ge­ne. For sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne gjel­der det å unn­gå uhell og å kom­me i mål med hoved­fel­tet, slik at man ikke taper tid. Så kan spurt­la­ge­ne bru­ke kref­ter på å kjø­re inn brudd, og spur­ter­ne kan kjem­pe om etappeseirene. 

Con­ti­nue read­ing Los vinos de la Vuel­ta 2022. 11. etap­pe: ElPo­zo Ali­men­ta­ción — Cabo de Gata