Hatbrev mot lesbisk par — er det en straffbar ytring?

Vi har i flere medier, f.eks. i NRKno, kunnet lese om det lesbiske paret i Valdres som mottok et anonymt brev med grovt sjikanerende innhold. Saken er politianmeldt, og NRK skriver bl.a:

“Politiet tar det på alvor. Vi er blitt møtt med stor respekt. De skal ta en vurdering ut fra hvordan de håndterer saken, og ut fra sine prosedyrer,”

Dette er en av ytringene i det anonyme brevet:

“«Hadde jeg vist at ungen min skulle gå sammen med «sønnen» til to fittesleikere hadde jeg bytta skole. Hvem av dere er liksom mora og hvem er faren.?»

Det jeg vil ta opp, er om denne ytringen er straffbar. En eventuell hjemmel for straff vil være strl § 185 om hatefulle ytringer, som lyder:

“Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b. religion eller livssyn,
c. seksuelle orientering,
d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller
e. nedsatte funksjonsevne.”

Det kan ikke være særlig mye tvil om at utsagnene i brevet er egnet til “å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres … seksuelle orientering”. Utsagnet gjelder to identifiserte personer. Brevskriver uttaler seg ikke om homofile/lesbiske generelt. Dette er noe Høyesterett har tillagt avgjørende vekt i saker om rasistske uttalelser. I den såkalte Kakerlakkdommen, HR-2020-184-A, står det i avsnitt 23:

Continue reading Hatbrev mot lesbisk par — er det en straffbar ytring?

Los vinos de la Vuelta 2022. 12. etappe: Salobreña — Peñas Blancas. Estepona

Bilde på toppen: Wikimedia Common, foto Goldorak, edited by Petar Miloševi?, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Det ble som ventet et spurtoppgjør fra et samlet felt i går, og den unge australieren Kaden Groves var raskest. Det var en del vind, men det ble ingen splitt i feltet. Kanskje var ingen interessert i å bruker krefter for å utnytte vinden. Sammenlagtkandidatene kom som ventet inn midt i hovedfeltet, og fikk samme tid som vinneren. Mads Pedersen festet grepet om den grønne poengtrøyen. Her er det den enes “død” den andres brød, etter at Sam Bennett måtte bryte med covid. Det var trist å se at Julian Alaphilippe måtte bryte etter et fall. Han har vært forfulgt av uhell denne sesongen. Jeg har ikke sett noe om hvor alvorlig skade han har pådratt seg, og om det betyr at han ikke kan sykle VM

Dagens etappe er en 192,7 km lang, for det meste ganske flat etappe, men med en heftig bakkeavslutning. Kommentoren i Vueltas oppsummeringsvideo kalte etappen en “hockeykølleetappe”. Det er en uklassifisert stigning ca 60 km før mål, men den er vel for liten og for langt fra mål til at sammenlagtkandidatene virkelig kan sette konkurrentene under press her. Så avgjørelsen faller nok i den siste bakken mot mål.

Continue reading Los vinos de la Vuelta 2022. 12. etappe: Salobreña — Peñas Blancas. Estepona