I vini del Giro d’Italia 2023. Etappe 3: Vasto – Melfi

Så ble det massespurt og hjemmeseier til Jonathan Milan. Men det ble som ventet ingen endringer i sammendraget. Tredje etappe er 210 km lang, og relativt flat. Men det er noen stigninger på slutten, så avslutningen kan bli litt for hard for de mest utpregede spurterne.

Etappen starter i Abruzzo, litt nord for der gårsdagens etappe gikk i mål. Det er egentlig ikke så mye å tilføye når det gjelder Abruzzo. Målgangen er i regionen Basilicata. Basilicata er ikke den regionen som byr på den mest spennende vinen i Itaila. Regionen er mest kjent for rødvin laget på druen Aglianico, og den beste er Aglianico del Vulture. Vinmarkene ligger rundt Mount Vulture, på vulkansk jord. Det er en ganske kraftig DOCG-klassifisert vin som kommer fra områdene nær dagens målby Melfi.

Aglianico del Vulture blir noen ganger kalt Syd-Italias Barolo, et kallenavn den deler med Taurasi. Aglianico del Vulture Superiore er en kvalitetsbetegnelse innenfor Aglianico del Vulture. Vanligvis har superiore-viner noe høyere alkohol enn andre viner fra området. Så langt jeg kan se, er det ikke et eget geografisk avgrenset område.

Det også en IGT-klassifisering, Basilicata IGT. Også i denne er det rødvin laget av Agnlianico som dominerer. Men IGT-klassifiseringen er mindre streng enn DOC og DOCG, så her kan vi finne større variasjon i druetyper og vinstiler.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2023

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.