I vini del Giro d’Italia 2023. Etappe 4: Venosa – Lago Laceno

Det var ingen stor overraskelse at det var Michael Matthews og Mats Pederen som kjempet om seieren på gårsdagens etappe. Men stillingen i sammendraget forble uendret, i alle fall blant de beste.

Dette er en 184 km lang opp og ned-etappe, med en stigning mot slutten, dog ikke avslutning på toppen. Det er tre andrekategori stigninger. De som har ambisjoner om å vinne klatrekonkurransen kan nok begynne å vise seg fram her. I alle fall vil vi se noen som gjerne vil ha klatretrøyen fram til konkurransen virkelig hardner til lenger ut i rittet. Ryttere med sammenlagtambisjoner har neppe planer om å svi av så mye krutt så tidlig i rittet. Jeg vil tro at Remco Evenepoel ikke vil være interessert i å forsvare den rosa trøyen, hvis han bare har kontroll på de som han anser som konkurrenter i sammendraget.

Vi starter i Basilicata, og kan ta med litt mer rød Aglianico. Men vi venter til slutten av etappen. Da kommer vi inn i Campania. Det er et område som nok er mer kjent for turismen enn vin, med steder som Amalfikysten og Salerno.

Vi tar med oss litt hvitvin, og starter med Fiano di Avellino, en DOCG-klassifisert vin fra Avellino-området. Dette området regnes for å være det beste når det gjelder hvite viner laget av druen Fiano. Det lages mest en tørr vin, og det er ganske vanlig at den lagres “sur lie” (jeg vet ikke hva det helter på italiensk. Det vil si at vinen modnes på gjærrestene før den tappes, noe som gir en rikere aroma. Dette prosesser som er kjent bl.a. fra champagne og Muscadet. Men det lages også søte dessertviner, laget av tørkede druer. Jeg liker dessertviner, men bare et ganske lite glass til dessert. Jeg har på mine virtuelle sykkelturer oppdaget mange gode dessertviner. Men denne har jeg ikke smakt.

En annen hvitvin fra dette området er Greco di Tufo. Det er også en DOCG-klassifisert vin, og mange regner dette som den fineste hvitvinen fra området. Den er laget i Tufo, av druen Greco. Greco antas, som navnet antyder, å være av gresk opprinnelse. Det er en krisp vin med toner av bl.a. sitron og pære. Det er en av de hvitviner jeg gjerne drikker.

Italiensk vin

Min hovedkilde til  kunnskap om italiensk vin er  Thomas Ilkjær, Paolo  Lolli, Arne Ronold og Ole Udsen: Italiensk vin. Boken kom i tredje utgave i 2018. Siden det hele tiden skjer mye spennende på vinfronten, er denne utgaven selvfølgelig utvidet sammenlignet med tidligere utgaver. I den forrige utgaven hadde forfatterne valgt en systematikk basert på sykkel, ved å dele den inn etter ledergruppen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Jeg syntes i utgangspunktet det var en morsom idé. Men etter å ha brukt den boken en del, syntes jeg ikke at det fungerte. Når man skulle flytte seg fra en region til en annen, måtte man sjekke i innholdsfortegnelsen i hvilken del av feltet forfatterne hadde plassert naboregionen. I tredje utgave har forfatterne valgt en geogfrafisk systematikk, som fungerer bedre. Støtt din lokale bokhandler, og kjøp den der du pleier å kjøpe bøker.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2023-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2023

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.