Oslovalget 2023: Bompengepartiet 1: “Folkets parti”

Bompengepartiet kom inn med et blaff, og det sluknet for. Det ble bråk og splittelse. Den ene fraksjonen har skiftet navn til “Folkets parti”, men de har ikke blitt noe mer folkelige for det. Deres mål er å ødelegge Oslo ved å oversvømme Oslo med biler. De er også blant de faktaresistente koko-partiene på ytre høyre fløy, som slenger om seg med absurde og helt uholdbare påstander om byen.

På Twitter, eller hva vi nå skal kalle det muskifiserte ex-mediet, skriver de:

“Gratis parkering til alle som trenger deg i Oslo er vårt mål!”

De mener åpenbart at alle borgerne i Oslo skal bidra til å subsidiere bilistene med gratis parkeringsplasser. Hva de mener med dette er ikke godt å vite. Skal det være gratis parkering der folk bor, eller også der de arbeider, handler osv? Eller skal det være slik det en gang var med barnehageplasser: Man ble tilbudt en plass et eller annet sted, gjerne på en helt annen kant enn der de bor. Hvis man tar det de sier på alvor, kunne man tro at det var dette de ville. Men man skal nok ikke ta det de sier på alvor — til det blir det for feilaktig å dumt. Som svar på at det ikke er plass til alle disse bilene, skriver de, fortsatt på Xtwitter:

“Veldig god plass i Oslo. Står en lang rekke tomme bydeler nå etter MDG har herjet.”

Flere har forsøkt å spørre dem om hvor vi finner disse tomme bydelene. Det har de selvsagt ikke svart på. Men hvis de finnes andre steder enn i bompengepartiets våte drømmer, så kan jo bilistene bare parkere sine biler der. Hvis de likevel er tomme, er ikke disse parkerte bilene til sjenanse for andre. Noen har forsøkt å komme med forstyrrende fakta, som å peke på at samtlige bydeler i Oslo har hatt befolkningsvekst i den perioden MDG har vært med på å styre byen. Men som så mange ute i koko-land er de faktaresistente.

Tredjekandidaten for bompengepartiet, Leif W. Erichsen, skriver i et debattinnlegg i Vårt Oslo at Kvadraturen må “åpnes for gode trafikkårer for alle med fire hjul, samt gateparkering”. De drømmer tydeligvis om den gangen E18 gikk i Rådhusgaten og over Rådhusplassen, og det var “gode trafikkårer” i denne delen av byen. De vil ha 100-300 gateparkeringsplasser i Kvadraturen, og de skal selvfølgelig være “gratis”, altså betalt av noen andre enn de som eventuelt parkerer der. Det er neppe nok gater i Kvadraturen til å gi plass til så mange gateparkeringsplasser.

Rundt 30 år etter at gjennomgangstrafikken forsvant i Rådhusgt begynner det så smått å bli liv der. I det som var et bilhelvete og Norges mest forurensede gate, var det selvsagt ikke grunnlag for handel eller annet byliv. Slik så det for seks år siden ut i gaten som eksosnostalgikerne tydeligvis vil ha tilbake.

Hele Akershusområdet var en øy innestengt at gjennomgangstrafikk. Endringer skjer ikke over natten. Det er et “høne og egg” problem. For at et område skal være attraktivt må det være butikker, serveringssteder mm der, og for at det skal være fristende å drive butikk, serveringssted osv et sted, må det være folk der. Alt dette vil Bompengepartiet ødelegge ved igjen å overkjøre området med biltrafikk.

Bompengepartistene har filtre som gjør at de ikke ser det som ikke understøtter deres fordommer, og som de derfor ikke vil se. Så de ha neppe oppdaget at de delene i sentrum hvor det er mest liv, er de områdene som er i alle fall tilnærmet bilfrie, som Karl Johans gt fra Egertorget til Oslo S, samt Øvre og Nedre Slottsgate og Torggt. Der bilistene fortsatt slipper til, er det færre folk.

Kvadraturen har dessuten en uvennlig arkitektur, med mange kontorbygg som er avvisende på gateplan. Dette har blitt gjort enda mer uvennlig med betonggriser utenfor de bygningene hvor det for tiden er departementskontorer.

Noen, blant dem folkene i bompengepartiene, har latt seg forføre av bilbransjens reklame som viser at når man kjører bil, i alle fall den rette bilen, er det aldri kø og det er alltid en ledig parkeringsplass akkurat der man ønsker å sette fra seg bilen. Verden er ikke slik. Både de som bor utenfor det sentrale Oslo og de som har butikker der, må innse at man ikke kan kjøre bil inn til sentrum for å handle. Skal man til sentrum får man reise kollektivt (eller sykle). De som absolutt skal kjøre bil kan kjøre til et av de mange kjøpesentrene utenfor sentrum. Hvis folk i Groruddalen vil kjøre bil for å handle er det bedre at de kjører til Alna eller Lørenskog, enn inn til Oslo sentrum.

Et av universalmidlene for bompengepartistene som vil ha plass til parkering, er å fjerne sykkelfeltene. Stor tydeligere kan det ikke sies at bompengepartiet er et sykkelfiendtlig parti. Deres “beviser” på at ingen bruker sykkelfeltene, er øyeblikksbilder tatt på tidspunkt hvor det tilfeldigvis ikke er noen som sykler der. Det er faktisk ikke vanskelig å ta øyeblikksbilder hvor noen av de store “bilveiene” er tomme for biler, om slikt kan bevise noe som helst. Stadig flere sykler i Oslo, og en stadig større andel av de som sykler gjør det hele året. De som ikke sykler hele året parkerer sykkelen senere om høsten, og tar den fram tidligere når det begynner å bli håp om vår. Dårlig vintervedlikehold av sykkelveier og sykkelfelt er et problem på dager når det kommer mye snø. Men det er ikke mange dagene i løpet av en vinter da det er problematisk å sykle. De dagene det er vanskelig å sykle, er stort sett de dagene vi kan lese om kaos i biltrafikken, et kaos som bare vil bli verre om bompenepartiet får viljen sin.

Det bør ikke overraske noen at bompengepartistene består av kunnskapsfornektere som ikke tror på klimaendringene. Jeg har ikke sett noen av dem forklare sommerens mange skogbranner. Men de har filter mot ubehagelige fakta, så de har sikkert ikke fått det med seg.

Nå er det to bompengepartier, i tillegg til nykommeren INP, som alle konkurrerer med andre tullepartier ute i koko-høyre, samt FrP. Vi får håpe at de kanibaliserer hverandre slik at de til sammen får få eller ingen representanter.

Oslovalget 2023