Oslovalget 2023. FrP: Et sykkelfiendtligh parti i indre oppløsning

FrP har gått fra å være et stort, og dermed viktig parti i Oslo, til å bli et lite og stadig mer betydningsløst parti. Skal man studere dårlig partikultur, bør FrP være et meget godt egnet studieobjekt. Ingen partier har ekskludert så mange medlemmer som FrP. Politisk uenighet har ofte blitt “løst” ved at partiledelsen og flertallet har ekskludert de som var uenige med dem.

Partiet “Norgesdemokratene” har blitt en slags politisk søppelkasse for ekskluderte FrP-politikere. Skjønt den ekskluderte, tidligere fylkeslederen for Oslo FrP, Tone Ims Larssen, har meldt overgang til Nei til bompengerpartet “Folkets parti”. I Oslo har vi hatt den litt komiske situasjonen at mens nåværende listetopp for FrP, den ekskluderte Lars Petter Solås var sykemeldt, rykket ekskluderte Tone Ims Larssen inn som første vara til bystyret. De som skal drive valgkamp for FrP i Oslo, som skal overbevise folk om at de bør stemme på et parti som har den ekskluderte Lars Petter Solås som førstekandidat, vil få en vanskelig valgkamp.

FrP har presentert programmet på en måte som gjør det uegnet for å lese. Det er også stort sett stikkord uten konkret innhold. De regner vel med at de ikke er noen som leser det. Under temaet “Transport og kommunikasjon” står det mye vanlig FrP-svada om mer vei for pengene, mer skinner for pengene. Syklende og gående er ikke nevnt, noe som ikke overrasker.

Om samferdsel står det bl.a.:

(De har formatert dokumentet med tegn som ikke lar seg sitere på vanlig vis.) Vi vet at “frihet” på FrP-vis i praksis er “frihet” til å kjøre bil. Det har selvfølgelkig et punkt om BIL I BYEN i sitt program, hvor det blant annet står:

At det er fryktelig dyrt å ha bil, slik at bil i praksis bare er tilgjengelig for folk med god råd, det har selvfølgleig ikke FrP fått med seg. De har selvfølgelig også et punkt om parkering:

Realiteten er at de fleste parkeringshus sjelden er mer en halvfulle. Det er ikke noe vanskelig å finne parkering i Oslo. Det FrP ikke sier noe om, er hvordan de skal finansiere parkeringshusene. Skal kommunen, altså de som ikke bruker parkeringshusene, også betale for dem? Eller vil FrP overlate dette til markedet, også slik at det bare bygges parkeringshus dersom det faktisk lønner seg — noe det ikke gjør i dag.

De har også et punkt om gange og sykkel, hvor det blant annet står:

Dette er bare en ullen måte å si at de ikke vil ha sykkelveier. På FrPsk er det aldri behov for dette, særlig ikke hvis det betyr at de må omdisponere arealer fra de for FrP så hellige parkeringsplasser.

De fleste trender starter i de større byene, og sprer seg via de mindre byene ut til “distriktene”. FrP i Oslo er et parti i indre oppløsning med en sterkt nedadgående trend. Måtte nedturen fortsette i Oslo, og spre seg videre utover landet. De må ikke få ødelegge byen.

Oslovalget 2023