Oslovalget 2023. Senterpartiet – byfiendene som vil ødelegge byer generelt, og Oslo spesielt

Senterpartiet er et byfiendtlig parti, og særlig et Oslofiendtlig parti. Vi lider under å ha dem i regjering, hvor Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet lar dem få for mye spillerom. Senterpartiet klarte å mobilisere under en slags anti-elitistisk populistfane. Det er “gøy på landet”, dieselbiler og traktorer. For å markere Senterpartiets politikk feilparkerte partileder Trygve Slagsvold Vedum sin dieselbil på Tøyen, sammen med den tidligere AP-politikeren Jan Bøhler, som meldte overgang til Senterpartiet i håp om å kunne surfe inn på Stortinget på senterpartibølgen før siste stortingsvalg. Heldigvis ble han ikke valgt, og nå synes han å satse på en karriere som rockemusiker som startet minst 50 år for sent.

Senterpartiet har vært og er et betydningsløst parti i Oslo. I enkeltperioder har de hatt én representant i bystyret, som de har i inneværende periode. Hvor de hører hjemme, er ikke godt å si. De har vært og er et borgerlig parti, men har på riksplan alliert seg med AP i det som markedsføres som en “rød-grønn” allianse. Men bortsett fra logoen og kjeledressen fra Felleskjøpet, finnes det ikke noe grønt i Senterpartiet. Man kan også spørre hvor mye rødt som finnes igjen i Arbeiderpartiet på riksplan. Her finner du programmet til Senterpartiet i Oslo for perioden 2023 – 2027.

Senterpartiet vil drive “distriktspolitikk” også i Oslo, ved å gi mer makt til bydelene.

Under kapittelet “Samferdsel — grønn mobilitet for alle” er det liten støtte til Trygve Slagsvold Vedums dieselpopulisme. I den innledende dele står det blant annet til dette:

“Oslo er en kompakt by. Det er et godt utgangspunkt for at flere kan gå og sykle. Oslo må formes på en måte som gjør det enkelt og attraktivt å gå i hverdagen. Å sykle er en av de mest effektive måtene å bevege seg i byen på, og det må være trygt å sykle og lett å finne et sted å parkere og låse sykkelen.”

Det kan jeg ikke være uenig i. De vil at folk helst skal kjøre elbil, men bompengene skal “være rettferdige”:

“Mange vil fremdeles være avhengige av bilen, uten å ha råd til å bytte til en elbil. Høye bomtakster har en sosial slagside Senterpartiet ikke stiller seg bak. Sosiale hensyn må vektlegges tyngre ved utforming av takstsystemet, og bomplassering må være rettferdig. I tillegg må staten finansiere mer av store kollektivsatsinger i osloområdet.”

At bil er noe av det dyreste man kan velge, det lukker Senterpartiet øynene for. På punktlisten står blant annet dette:

forby parkering og kjøring av elsparkesykler på fortau og gangveier.

Jeg er enig når det gjelder å få de vekk fra fortauene. Jeg er litt mer skeptisk til dette med gangveier. Ikke fordi jeg ønsker ståmopeder på gangveier. Men vi har bastarden gang- og sykkelveier i Norge, og i Marierodommen tok Gulating lagmannsrett livet av Gang- og sykkelveier, og gjorde i praksis alt til gangveier.

Et annet punkt i listen jeg kan si meg enig i, er:

“prioritere bygging av sykkelinfrastruktur på særlig ulykkesutsatte og uoversiktlige steder, som i sentrum ved Jernbanetorget, Aker brygge, Carl Berner og Dronning Eufemias gate, i Maridalen og Sørkedalen og i andre områder bydelsutvalgene prioritere.”

Men jeg kan ikke se at de vil rive Nylandsbroen, som er en hovednøkkel til å bedre forholdene i Dronning Eufemias gate, om man ikke gjøre det som burde gjøre: Rive opp hele dritten, og la noen kompetente gjøre det hele på nytt.

Uansett: Senterpartiet gjør mer enn nok skade i regjering. Vi bør ikke få dem inn i styringen av Oslo i tillegg.

Oslovalget 2023