Oslovalget 2023. Sentrum: Partiet for frustrerte KrF-velgere

Selv om partileder Geir Lippestad har en bakgrunn fra Arbeiderpartiet, blant annet som nestleder i Nordstrand Arbeiderparti som byråd i perioden 2015-2017, så fremstår partiet Sentrum likevel som et parti for frustrerte KrF-velgere, de som ikke ville være med da KrF valgte å gå i regjeringssamarbeid med FrP og Høyre. De har ingen reprsentasjon i noen styrende organer, så vi kan ikke se på hva de har gjort så langt. I alle fall jeg vet heller ikke hva slags byråd de vil komme til å støtte om de skulle få en representant i Oslo bystyre. Det blir neppe noe problem, for jeg tviler på at de kommer til å få noen representanter i bystyret.

Under overskriften “Transport” står det i deres valgprogram:

“Veitrafikken står for over 50 prosent av klimagassutslippene i Oslo, og er dermed den sektoren med størst utslipp i hovedstaden. For Partiet Sentrum er det viktigste universell utforming av kollektivtransporten og å fortsette utbygging av gang- og sykkelveier.”

Etter dette kommer en lang og temmelig rotete punktliste, som jeg ikke gjengir. De som vil se hva som står der, kan lese programmet. Men det er i alle klart at Partiet Sentrum er de som er mest opptatt av funksjonshemmede.

Jeg har ingen tro på at Partiet Sentrum vil bli representert i Oslo bystyre, og de er av åpenbare grunner ikke representert i dag — partiet eksisterte tross alt ikke ved forrige kommunevalg. Så egentlig kunne de ha vært plassert i gruppen “Andre”, der de stort sett figurerer på meningsmålinger.

Oslovalget 2023