Los vinos de la Vuelta 2023. Jeg prøver meg på Spania i år også

Etter å ha tenkt meg om ganske lenge, valgte jeg i fjor å lete etter viner langs etappene i Vuelta d’Espagna. For meg ble det som ventet en bekreftelse på at jeg ikke kan så mye om Spania eller om spansk vin. Men jeg gjør dette for å lære, og jeg lærte mye i fjor. Så jeg prøver meg i år igjen. Årets Vuelta går for en stor del gjennom andre deler av Spania enn i fjor, så jeg kommer helt sikkert til å lære mye i år også. Dere som følger dette kan lære noe sammen med meg.

Vuelta d’Espagna er frustrerende på samme måte som Tour de France. Når årets etapper offentliggjøres offentliggjør de bare en oversikt, som på kartet over. Vi får ikke detaljer om etappene. Kart over etappene ble først offentliggjort drøyt to uker før start. Da blir det vanskelig å forberede seg. Tour de France har jeg vært gjennom så mange ganger at det ikke er ofte jeg finner viner jeg har vært borte i før, i alle fall så lenge jeg ikke går ned på et veldig detaljert nivå. Det samme gjelder i noen grad Italia.

Både Tour de France og Giro d’Italia har omtale av start- og målbyene på sine nettsider, og der står det gjerne noe om stedets spesialiteter innen bl.a. vin og mat. Vueltaen har også slik informasjon på sine nettsider, men den er kortfattet og har ikke stort om lokal mat og lokalt drikke..

I Spania er det mange for meg ukjente områder. Jeg ville helst ha smakt viner fra de fleste områder, før jeg skriver om dem her. Det er 21 etapper, og det er fem uker og noen dager å gjøre det på om jeg tar med dagene fra kartene over etappene offentliggjøres til rittet avsluttes. For å rekke gjennom alle etappene måtte jeg ha smakt minst 21 viner i løpet av disse fem ukene. Når man i praksis må kjøpe denne vinen, vil det si at jeg måtte ha kjøpt og åpnet minst 21 flasker vin. Vi ville uansett ikke ha drukket så mye, og jeg pleier ikke kjøpe en vin bare for å smake et lite glass. Regner vi ca 200 kr per flaske, så ville det ha blitt vin for i alle fall 4-5 000 kr i løpet av noen uker. Så det blir litt spansk vin nå, og så får jeg drikke litt mer utover høsten og vinteren, og håpe på å kunne være bedre forberedt neste år.

Jeg kan også legge til at jeg leser fransk, om enn ikke så godt som jeg skulle ønske. Jeg leser ikke spansk (eller italiensk), hvilket betyr at jeg må holde meg til informasjon som er tilgjengelig på norsk eller engelsk. Det begrenser informasjonstilgangen noe.

Spania er det landet i Europa som har størst areal med vinmark, men er ikke det landet som produserer mest vin. Topografi og klima, ikke minst tørke, bidrar til at produksjonen ikke blir veldig stor i forhold til arealet. Jeg finner ikke noe godt kart over vinområdene som er lisensiert slik at jeg kan bruke dem fritt. Jeg tar sjansen på å benytte dette fra Vinmonopolet:

Men dette kartet har betydelige mangler. Så jeg tar med en lenke til Winefolly, hvor det er et bedre kart.

For å gi et lite inntrykk av landskapet, tar jeg med dette topografiske kartet over Spania.

<edit>Våre venner, geologene i www.geo-sports.org, har skrevet om Geology of the Vuelta a España. Følg dem gjerne på Twitter/X for daglige oppdateringer om det som egentlig er veldig gammelt nytt om etappene i Vueltaen: @geotdf </edit>

Italia besto av mange mer eller mindre selvstendige småstater fram til Italia ble samlet i 1871. Disse hadde sin egen kulturelle identitet, til dels egne språk, og man holder fortsatt fast ved sin egenart og kultur. Det sies at italiensk som et slags fellesspråk ikke var etablert før med TV på 1960 og -70-tallet. Spania har vært en gammel og ganske sentralistisk stormakt, med et stort imperium — i den grad det gikk an å opprettholde en sentralistisk statsmakt med datidens kommunikajsoner. Francodiktaturet besto til han døde i 1975. Som diktatur var Spania ganske isolert mot det demokratiske kontinentet. Nå har ettertiden vist at det var mange regionale motsetninger, og både kulturelle og språklige forskjeller som Franco på diktatorvis forsøkte å undertrykke.

Jeg har merket meg at det meste av spansk vin er rimelig, så her kan man gjøre gode kjøp.

Et sted å starte for å lære litt om spansk vin er Vinmonopolets podkast 226 Spania rundt på 80 minutter.

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.