Los vinos de la Vuelta 2023 6. etappe: La Vall d’Uixó — Pico del Buitre Observatorio Astrofísico de Javalambre

I går var det ingen lag som ville kjøre, og alle satset åpenbart på at det ville bli et spurtoppgjør. Når lagene satser på en slik avslutning, da blir det en spurt. Igjen var Kaden Groves raskest i avslutningen.

I dag er det en 181,3 km lang fjelletappe. Det er også en opp-og-ned etappe, men denne gangen er det mye mer opp enn ned, og vi kan vel si veldig mye mer opp enn ned. Avslutningen er 10,9 km lang stigning med et gjennomsnitt på 8% med 16% på det bratteste. Her kan vi regne med en ny kamp mellom sammenlagtkandidatene, og noen som samler poeng til klatretrøyen.

Vi starter ikke langt fra der gårsdagens etappe endte, og skal innover i landet. I dag smaker vi på vinområdet Utiel-Requena, selv om det ser ut som om etappen går et stykke nord for dette området. Utiel-Requena ligger inne i landet, vest for byen Valencia. Druen Bopal kommer herfra, og dominerer vinproduksjonen, som i hovedsak er rød- og rosévin. Druen Bopal får meg til å tenke på bobil, så det er min hukommelsesknagg for den druen.

Tidligere ble druene ofte høstet før de var ordentlig modne, som ga en rødvin som i liten grad ble preget av modning på fat, noe som gjorde at man konsentrerte seg om å produsere rosévin. Men i den senere tid har produsentene igjen satset på rødvin, laget med bladinger av Bopal, Tempranillo og Cabernet Sauvignon.

En tradisjonell vinstil i Utiel-Requena er det som kalles “doble pasta”. Most fra Bopal gjæres sammen med restene av skall mm som er silt fra i produksjonen av rosévin. Dette gir en vin med kraftig farge og tanniner. Produksjonsmåten gir meg assosiasjoner til Ripasso fra Veneto i Italia. Men for å gjengi den mest forutsigbare konklusjonen i enhver forskningsrapport: “Her trengs det mer forskning”. I alle fall må jeg sette meg bedre inn i disse vintypene før jeg vil utdype noe om dette.

I den sydøstre delen av området kan man også produsere Cava.

Vinmonopolet har 33 viner fra Utiel-Requena i sine lister. 20 av disse druen Bopal. Av disse er 17 rødvin og to rosévin. Jeg kan ikke finne noen som er “doble pasta”. Det er en vin som gjør meg nysgjerrig: En hvitvin Vicente Ganda Bobal Blanc de Noirs laget av 100% Bopal. Blanc de noirs er en hvit vin laget av røde/svarte druer. På de aller fleste røde/svarte druer sitter fargen i skallet, mens fruktkjøttet er hvitt/grønt. Presser man mosten av røde/svarte druer og siler fra skallet, får man en hvit most som kan brukes til å lage hvit vin. Jeg kjenner dette fra musserende vin, men kan ikke huske å ha smakt en hvitvin laget på denne måten. Så dette er en vin som må prøves.

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.