Los vinos de la Vuelta 2023. 8. etappe: Dénia — Xorret de Catí. Costa Blanca Interior

I går var jeg stort sett på reise, og fikk ikke sett noe av etappen. Men jeg har fått med meg at det var flere kræsj, og at seieren overraskende gikk til Geoffrey Soupe. Heller ikke i dag eller i morgen vil jeg fått sett stort av etappene, om noe i det hele tatt.

I dag er det en ny fjelletappe, 164,8 km lang. Det er fem kategoriserte stigninger og noen ukategoriserte. Slik det har vært syklet i senere tid, må vi regne med hardt kjør fra start. Her blir det et spørsmål om å ha det sterkeste laget, før vi kan vente angrep opp mot den siste stigningen.

Dagens etappe starter ved kysten, et stykke syd for Valencia og nordøst for Alicante, og fortsetter innover i fjellene. Vi er fortsatt i regionen Valencia, men i vinområdet Alicante DO. Da området fikk DO status i 1957 var bare fire druer tillatt: Monastrell, Alicante Bouschet, Bobal og Moscatel de Alejandria. Monastrell var og er fortsatt den dominerende druen. Til tross for navnet er Alicante Bouschet en fransk drue. De er en kryssning av Petit Bouschet og Grenache laget i Frankrike i 1866 Henri Bouchet.

Det lages også hvitvin av Planta Fina, Merseguera og Macabeo. Chardonnay og Sauvignon Blanc er de siste druene som har blitt tillatt.

Fondillon er en tradisjonell, søt vin som har vært produsert siden 1600-tallet. Den lages av de beste, overmodne Monastrell-druene. Den er naturlig søt, og er ikke tilsatt druebrennevin. Den produseres i solera, hvor den modnes i ti år. Solera er kjent fra produksjon av sherry. Man tapper vin fra den nederste og eldste tønnen, denne etterfylles med vin fra den nesteldste, osv. Og til slutt etterfylles tønnen med den ferskeste vinen med ny vin. Vinmonopolet har fire Fondillon-viner, som koster fra 500 til 2000 kr for en flaske.

Alicante DO kan deles inn i to soner. Området langs kysten mellom dagens startby Denia og Calpe kalles La Marina. Området har middelhavsklima, og druen Moscatel trives godt her og er den dominerende druen. Druen brukes til produksjon av områdets søte viner og hetviner Moscatel de Alicante.

Dagens etappe gåt litt inne i landet, og vi er i hovedsak i det vinområdet som kalles Vinalopo. Her dyrkes det mest Monastrel, som brukes til å produsere rødvin og rosévin.

Det er en lang tradisjon for vinproduksjon i Alicante, og vinen var etterspurt lokalt og i land som England, Skotland, Nederland og Sverige. Vinen er nevnt i Alexandre Dumas’ roman “Greven av Montecristo”, og skal også være nevnt hos Shakespeare (jeg vet ikke i hvilket skuespill). Det eneste den franske kongen Ludvig XIV ville ha på sitt dødsleie var kake dyppet i vin fra Alicante.

Alicante er et av de områdene hvor man lenge satset mer på kvantitet og kvalitet. Før det ble så nøye med vinens opprinnelse, ble viner herfra blandet med viner fra andre steder for å gi farge og kraft. For å beskytte den lokale produksjonen var det restriksjoner på import, og vin kunne bare eksporteres ut fra havnen i Alicante.

Her tillater jeg meg litt spekulasjon. Bordeaux var utskipingshavn for viner produsert rundt og innenfor Bordeaux. Går vi ganske langt tilbake i tid, før områdene ble ordentlig drenert, var ikke Bordeaux et område for produksjon av kvalitetsvin. Men vin produsert lenger inne i landet langs elvene Garonne og Dordogne, som Bergerac og Cahors ble fraktet til og skipet ut fra Bordeaux. Og den ble gjerne blandet med viner fra Bordeaux for å forbedre disse, og deres viner ble ikke skipet ut før all vinen fra Bordeaux var solgt. Dermed ble viner fra Bordeaux kjent som god vin, mens viner fra f.eks. Bergerac og Cahors forble ukjente. Også portvin har navn etter utskipingshavnen Porto, ikke etter hvor den er produsert. Om vi kan finne noe lignende om viner fra Alicante, vet jeg ikke. Her trengs det mer forskning.

Jeg plukker følgende fra siste nummer av Vinmonoplets Vinbladet, 2023-3, hvor vi kan lese at bl.a. spansk vin ble blandet inn i Bordeauxvin:

“Vinforhandlerne på 1700-tallet var framsynte ved å blande inn vin fra Spania og Nord-Rhône. De hadde metoden for å lage en god vin. Når kvaliteten på druene i Bordeaux ble god nok, og kunnskapen om vinmaking høyere, kunne slottene selv lage vin med god farge, fylde, aroma og renhet i smaken, uten preg av råte eller undermodenhet.”

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.