Los vinos de la Vuelta 2023. 9. etappe: Cartagena — Collado de la Cruz de Caravaca

Det ble en styrkedemonstrasjon fra Jumbo Visma i går, med Primoz Roglic som etappevinner og Sepp Kuss i den røde ledertrøyen. Jeg merket met at Primoz Roglic i seiersintervjuet ble spurt om hvor mange sammenlagtkandidater det nå var i Jumbo Visma: Vi er tre, men det kan komme en fjerde. Remco Evenepoel klaget over dårlig radiokommunikasjon, som skal ha ført til at han ikke var klar over at de spurtet om etappeseier. Ellers må det være betenkelig for ham at han ikke bare har mistet ledertrøyen, han leder heller ikke lenger konkurransen om den hvite ungdomstrøyen — den konkurransen leder Lenny Martinez.

I dag er det en 180,9 km lang kupert etappe. Men også i dag skal rytterne over en førstekategori stigning, før etappen avsluttes på toppen av en andrekategori. Vi vil nok kunne se en revansjesugen Remco Evenepoel, samtidig som Jumbo Visma neppe vil gi fra seg det overtaket de har fått.

Dette er årets sydligste etappe. Også denne starter ved kysten og går innover i landet. Vi er i regionen Murcia. Det er en liten region med bare en provins, som også heter Murcia, og det gjør også byen som er regionhovedstad. Dagens startby er det sydligste punktet i årets Vuelta.

Selv om Murcia bare har en provins, er regionen delt inn i tre klassifiserte vinområder. Jumilla DO ligger i den sydlige delen av Murcia. Jumilla er det eldste vinområdet i Murcia, og det fikk DO-status i 1966. I likhet med de andre vinområdene i Murcia, domineres produksjonen av kraftige og fruktige rødviner, laget av Monastrell.

I takt med at kvaliteten økte og det ble klart at det var mulig å produsere kvalitetsvin i området, tiltrakk det seg oppmerksomhet hos vinprodusenter fra andre områder, som begynte å produsere vin i Jumella. De tok med seg andre druetyper som Syrah, Cabernet Sauvignon og Merlot, som har bidratt til å gi kropp og karakter til vinen. Jumella viser nå hva som er mulig å få til i slike områder.

Det produseres også hvitvin hovedsaklig av Airen, Macabeo, Pedro Ximénez Malvasia. Men Chardonnay og andre “internasjonale” er også tillatt.

Bullas DO omfatter den vestlige delen av regionen, og strekker seg helt syd til Middelhavet, lenger syd enn Jumella. Bullas fikk DO-status i 1994. Vinmarkene ligger stort sett mellom 500 og 810 meter over havet. Jordsmonnet sies å være veldig hardt, så hardt at det må brytes opp mekanisk før det er mulig å plante vinstokker.

Området har omtrent det samme klimaet som resten av Murcia, og også her domineres produksjonen av kraftig og fruktig rødvin i hovedsak laget av Monastrell. Bullas har vært dominert av kollektiver, og mye vin har vært solgt i bulk. Men også her går utviklingen i retning av bedre kvalitet og viner som tappes i området.

Det nordligste vinområdet i Murcia er Yecla DO. Området fikk DO-status i 1975. Også her domineres produksjonen av kraftig og fruktig rødvin, i hovedsak laget av Monastrell. Jeg har ikke smakt mye vin fra Murcia, og heller ikke ut fra det jeg har lest er jeg i stand til å peke på noe som klart skiller de tre klassifiserte vinområdene i Murcia.

Etter denne etappen er det hviledag. Det er nok mange slitne ryttere som ser fram til en dag uten konkurranse.

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.