Los vinos de la Vuelta 2023. 14. etappe: Sauveterre-de-Béarn > Larra-Belagua

Det ble litt av en maktdemonstrasjon fra Jumbo Visma. Tredobbel Jumbo Visma på etappen og tredobbel i sammendraget. Dessuten første og andre i klatrekonkurransen. Det største spenningsmomentet nå er hvem av de tre Jumbo Visma-rytterne som kommer til å vinne sammenlagt. Jeg synes det hadde vært moro om det blir hjelperytteren Sepp Kuss. Men det var også virkelig imponerende av ungguttene Juan Ayuso og Cian Uijtdebroeks. Ayuso fyller 21 år på Vueltaen nestsiste dag, Uijtdebroeks er omtrent et halvt år yngre. Vi kommer nok til å se mye til de to i årene som kommer. Dagens store taper ble Remco Evenepoel, som kom i mål som nr 60, mer enn 20 minutter etter Jonas Vingegaard. Det vil bli interessant å høre hva som rammet ham denne dagen. Han har falt ut av topp 10 i sammendraget, og ligger nå som nr 19 og er nr 7 i konkurransen om ungdomstrøyen.

Igjen er jeg frustrert over dårlig informasjon fra Vueltaen. Før alle var kommet i mål, sto det tider både på etapperesultatet og sammenlagtlisten. Men nå er de borte, og vi får bare rekkefølgen. Så jeg finner ikke ut hvor lang tide Remco Evenepoel var etter Jonas Vingegaard i mål og hvor langt han er etter Sepp Kuss i sammedraget. Skjønt jeg har lest et sted at Evenepoel var 27 minutter etter Vingegaard og hadde bare 10 minutters margin til tidsgrensen. Og jeg finner ikke informasjon om hvorvidt noen kom utenfor tidsgrensen. Remco Evenepoel skal ha sagt at han nå satser på etappeseiere. Men jeg har vanskelig for å tro at kan klarer å riste av seg gårsdagen tidsnok til å vinne dagens etappe.

I dag er det nok en fjelletappe, 156,5 km lang. Etappen har tre klatringer, to av dem er spesialkategori og det er bonussekunder på den siste om jeg tolker kartene rett, før det hele avsluttes på toppen av en førstekategori stigning. Her må vi regne med angrep. Men det er ikke lett å se hvem som skal kunne utfordre trioen fra Jumbo Visma. Noen spurtere kan få problemer med tidsgrensen på en etappe som denne.

Etappen starter i Frankrike. Den går opp på et fransk fjell, før den krysser grensen til Spania på toppen av det andre fjellet, og den avsluttes på toppen av et fransk fjell. Jeg har ikke vært i akkurat disse fjellområdene, men det er tydeligvis også et sted hvor man kan krysse Pyreneene.

Her må vi ta med oss fransk vin fra start. Béarn er et merkelig vinområde, og området er nok mer kjent for sausen Béarnaise enn for vin. Béarn er delvis overlappende med andre vinområder som Madiran og Jurançon, men klassifikasjonen AOC Béarn brukes på viner som ikke passer i disse klassifikasjonene. I tillegg inkluderer det de tre kommunene Bellocq, Sailes-de-Béarn og d’Orthez, et stykke vest for Pau. Dages etappe starter litt syd for disse tre kommunene.

Området har et klima preget av Atlanterhavet, men er også påvirket av nærheten til Pyreneene, blant annet med føhnvind fra Spania. Rødvinene og rosévinene fra området lages i hovedsak av druen kjent fra Madiran, Tannat, men det dyrkes også Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Fer Servadou, Courbu Noir og Manseng Noir. Områdets hvitvin lages av Petit Manseng, Gros Manseng, Courbu, Sauvignon Blanc, Lauzet, Camaralet og den sjeldne Moncade. For meg fremstår AOC Béarn som en oppsamlingsklassifikasjon for viner fra området som ikke passer inn i andre klassifikasjoner. Det er ikke mulig å ta tak i noe som er typisk for disse vinene. Men det er all vinen jeg har vært i stand til å finne langs dagens etappe.

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.