Los vinos de la Vuelta 2023. 15. etappe: Pamplona > Lekunberri

Remco Evenepoel må være sykkelsportens Lazarus, men den gjenoppstandelsen han hadde i går. Han trengte den, og fikk vist at han fortsatt er å regne med, selv om han er ute av konkurransen om sammenlagtseieren. Der har trioen fra Jumbo-Visma full kontroll. Remco Evenepoel tapte så mye på fredag at Jumbo-Visma og de andre lagene med sammenlagtambisjoner kunne la ham gå i et brudd og få ganske mye tid.

I dag er det en 158,5 km lang, kupert etappe. Det er mange slitne ryttere etter to uker og ikke minst to knallharde fjelletapper. Jeg ser for meg at dette blir en bruddetappe hvor noen ryttere som ikke utgjør en trussel i sammendraget, får lov til å gå.

Vi starter der solen går sin gang, om vi holder oss til Ernest Hemingway, eller kanskje blir det “Dødt løp” som Erling Gjeldsvik kalte sin Hemingway-inspirerte roman om okseløpene i Papmplona. Jeg regner med at det flyter mye vin under San Fermin-festivalen. Men vi skal lete etter vin der den produseres, ikke der den drikkes.

Vi er i Navarra. Navarra er en stor region mellom Pyreneene og elven Ebro. Navarra grenser mot Frankrike i nord, slik at den her omfatter den spanske delen av Pyreneene, mot Aragon i øst, Rioja i syd og Baskerland i vest. Klimaet er variert, preget av Atlanterhavet i nordvest, og mer kontinentalt lenger syd.

Navarra er et område med en lang tradisjon for vinproduksjon. På 1300-tallet var det en boom i vinproduksjonen med mye nyplanting. Det ble innførst restriksjoner på vinplanting for å sikre at det var nok arealer til å dyrke mat. Det kan tyde på at man ikke først og fremst var opptatt av kvalitet. Vindruer blir best når de må kjempe litt for tilværelsen. Den beste vinen lages av druer dyrket i litt karrig jord, gjerne jord som er lite egnet for å dyrke noe annet. Når vindruer dyrkes i fruktbar matjord får man stort volum, men heller dårlig kvalitet.

Pligrimsvandringene til Santiago de Compostela har hatt stor betydning for utviklingen av vinproduksjon. Pilgrimene spredte kunnskap, både kunnskap hjemmefra som de ga videre, og kunnskap de lærte underveis og som de tok med seg hjem. De tok også med seg souvenirer, f.eks. i form av stiklinger til vinplanter. Jeg er ikke veldig godt kjent når det gjelder alle pilgrimsrutene til Santiago de Compostela. Men om jeg har forstått det rett, gikk noen gjennom Navarra.

Navarra har kommet litt i skyggen av sin mer berømte nabo: Rioja. Administrative grenser og grenser mellom vinområder er ikke alltid sammenfallende. Noen av de sydlige delene av Navarra ligger innenfor vinormådet Rioja, men de går vi ikke innom nå.

Navarra fikk DO-klassifisering i 1933. Navarra-DO omfatter hele den sydlige delen av Navarra. Om jeg har forstått det rett, den delen av Navarra hvor det produseres vin, om vi ikke tar med det som regnes som Rioja. All klassifisert vin fra Navarra er klassifisert som Navarra DO.

Navarra har særlig vært kjent for produksjon av rosévin laget av Garnacha. Navarra er i ferd med å bevege seg bort fra dette, og det produseres mye vin av god kvalitet, gjerne merket med druesort. I det jeg har lest står det at produksjonen av rosévin er redusert. Men om det gjelder fortsatt, nå som rosévin har blitt en motevin, vet jeg ikke. Navarro har produksjon av røde viner av druetypene Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet sauvignon. Pinot Noir og Graciano-druer. Graciano var nok en ukjent drue for meg. Det er en drue som gir gode, aromatiske viner, men som gir lav avkastning. Den ble tidligere dyrket i Rioja, men om jeg har forstått det rett, dyrkes den ikke lenger der.

Det produseres hvitviner av Viura, Chardonnay, Garnacha Blanca og Malvasia.

Det sies at Navarra har et potensial til å bli en topp vinregion.

I morgen er det hviledag, som jeg regner med at mange slitne ryttere ser fram til. Det er sympatisk at de har lagt inn en hviledag på valgdagen.

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.