Los vinos de la Vuelta 2023. 20. etappe: Manzanares El Real — Guadarrama

Det mest spennende på gårsdagens etappe så ut til å bli hvem som skulle vinne den innlagte spurten. Det er kjedelig når en velt skal avgjøre hvem som vinner, eller i alle fall hvem som ikke vinner etappen, særlig når det kan vise seg å få betydning for hvem som til slutt kan ikle seg den grønne poengtrøyen. Det ble ikke delt ut noen klatrepoeng, og det ble som ventet ingen endringer i sammendraget.

I dag er det en kupert etappe på 208,4 km. Det er den lengste etappen i årets Vuelta. Man sier ofte at noen etapper er sagtakkede. Det er ikke ofte man ser en så sagtakket etappe som dagens, med intet mindre enn ti tredjekategoristigninger. Skjønt om man skal være pirkete, så der det “bare” syv slike stigninger, men tre av dem skal sykles to ganger slik at de skal over ti ganger. Etappen kan i profil minne litt om en VM-løype som ikke har veldig krevende stigninger, men hvor man skal over dem mange ganger — noe som suger krefter. Skjønt i VM-løyper er gjerne stigningene kortere og brattere.

Den ser ut som en typisk bruddetappe. Men dette er den siste muligheten rytterne og lagene har til å forbedre sin posisjon i sammendraget. Og det vil være siste mulighet for de lagene som ikke har noen topp spurter til å få en etappeseier. Så det vil i alle fall ikke bli en normal bruddetappe. Jeg blir ikke overrasket om Remco Evenepoel går for og får sin fjerde etappeseier her, mens Jumbo Visma kontrollerer og holder ledertrioen samlet. Selv om det er mange stigninger, kan man maksimalt oppnå 30 klatrepoeng på dagens etappe. Der har Remco Evenepoel så solid ledelse at ingen kan ta ham igjen. Han må bare fullføre rittet.

Om jeg har forstått det rett, skal det deles ut 40 i konkurransen om poengtrøyen i dag. Den innlagte spurten kommer først litt opp i den siste stigningen, og mange spurtere vil antageligvis være kjørt av innen den tid. Kaden Groves leder med 53 poeng til Remco Evenepoel, så Groves vil beholde poengtrøyen etter dagens etappe, også om Evenepoel skulle komme alene til denne bakken og til mål. Det er vel mer sannsynlig at Kaden Groves tar poeng på avslutningsetappen enn at Remco Evenepoel gjør det. Men denne konkurransen er ikke avgjort.

Dagens etappe går litt nordvest for Madrid. Etappen går delvis i regionen Madrid. Det er egentlig ikke et veldig interessant vinområde, og vi sparer det som er å hente derfra til morgendagens avslutningsetappe i Madrid.

Vi går litt vestover, og er fortsatt i regioen Castilla y Leon. Vi går til vinområdet Cebreros. Navnet gir meg assosiasjoner til Cerberus, hunden i Hades. Den mangehodede hunden som i gresk mytologi vokter porten til dødsriket for å hindre at de døde slipper unna. Med sine mange stigninger fremstår dagens etappe som et mangehodet uhyre, og på et vis vokter den porten til finalen i årets Vuelta. Men vi skal forlate gresk mytologi og holde oss til spansk vin.

Cebreros er på mange måter et nytt vinområde, selv om det har vært produsert vin her siden 1300-tallet. Vinene herfra var lenge populære i Madrid. Phylloxera kom ganske sent til dette området, først en gang inn på 1900-tallet. Jeg kjenner ikke detaljene for dette området. Men områder som ble sent rammet av denne vinlusen kunne opprettholde vinproduksjonen mens andre områder ble ødelagt. Når disse områdene til slutt ble rammet av Phylloxera, hadde områder som var blitt rammet tidligere begynt å komme seg igjen etter å ha plantet nye vinstokker som var motstandsdyktige mot denne vinlusen. I flere områder som ble rammet sent, ga man mer eller mindre opp, og de kom seg ikke igjen. Men om det var tilfellet her, vet jeg ikke.

Først på 1970-tallet begynte vinproduksjonen i Cebreros å ta seg opp. Først i 2019 fikk området DO-klassifisering. Området er blant de ledende i “den nye bølgen” av spanske vinprodusenter, med friske og fruktpregede viner. Produksjonen er ganske liten.

Vinmarkene ligger i skråningene på to sider av fjellkjeden Sierra de Gredos. Vinmarkene ligger høyt, og det er ofte kalde og ganske snørike vintre, og varme sommere. Jordsmonnet er preget av granitt, som sies å gi vinene mineralitet. Dette med “mineralitet” er noe av det som er omdiskutert i vinverden. Det er vanskelig å si hva slags smak det egentelig er. Jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen.

Garnacha er den dominerende druen, og står for over 90% av produksjonen. Det er for en stor del gamle vinstokker. Det produseres også noe hvitvin, først og fremst av druen Albillo Real.

Los vinos de la Vuelta 2023

Los vinos de la Vuelta

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.