I vini del Giro d’Italia 2024. 11. etappe: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare

Det ble en fransk dag i går, med sier til Valentin Paret Peintre og andre plass til Romain Bardet. Og for en famliietriumf for famiien Paret Peintre, med sier til lillebror Valentin Paret Peintre og femteplass til storebror Aurelien Paret Peintre. Sammenlagtkandidatene voktet på hverandre, og det skjedde ikke andre endringer enn at Roamin Bardet klatret til 7. plass etter dagens innsats.

Dette er en etappe på 207 km. Den starter litt oppover, så nedover og så opp igjen. Deretter er det nedover og de siste 100 km er ganske flate. Jeg har sagt om flere etapper at jeg ventet et spurtoppgjør, men så har et brudd i alle fall nesten klart å gå inn. Spørsmålet er om spurtlagene tar kontroll i dag, eller om det fortsatt blir et brudd som i alle fall nesten går inn. Det er visst meldt en del vind fra havet, som kan komme til å få betydning på denne etappen.

Nå skal vi ut mot Adriaterhavskysten. Etappe starter i Campania, og ender i Abruzzo, og nå i den delen av Abruzzo hvor det produseres mye vin.. Vi skal nå ned fra Apenninene og ned til sjøen.

Selv om det på mange måter blir litt bakvendt, starter vi med rødvin, Montepulciano d’Abruzzo. Dette er en typisk italiensk vinbetegnelse, med drue+område, det er altså vin laget av druen Montepulciano i Abruzzo. Og jeg kan minne om det jeg pleier å si når vi er innom denne vinen. Det er lett å forveksle den med vinen Vino Nobile di Montepulciano. Det er en type vin, en nobel vin, fra området rundt myen Montepulciano. Jeg vet ikke om det er noen sammenheng mellom byen Montepulciano og druen montepulciano. Jeg ble lurt første gang jeg bestilte en Montepulciano d’Abruzzo, da min referanse var Vino Nobile di Montepulciano. Det er veldig ulike viner. Vino Nobile er en ganske kraftig vin laget av sangiovese, mens Montepulciano d’Abruzzo vanligvis er en ganske lett rødvin.

Vi ender i den vinmessig viktigste delen av Abruzzo: Chieti. 75% av Abruzzos vinmarker ligger i Chieti. Etappen går langs kysten, men vi må litt lenger inn i landet for å finne interessant vin. Fjellkjeden Apenninene går langs midten av den italienske støvelen. Det er ikke veldig langt fra kysten opp til fjellene. Dette gjør at klimaet kan variere ganske mye fra øst til vest, og klimaet påvirkes både av fjellet og havet. Ikke minst påvirkningen fra fjellet gjør at forskjellen mellom dag- og nattetemperatur kan være ganske stor, noe som er bra for vinproduksjonen.

Den mest kjente hvitvinen er DOC Trebbiano d’Abruzzo, som er en vin laget av druen Trebbiano i Abruzzo. Det kreves at det skal være minst 85% av nærmere angitte typer Trebbiano-druer. De resterende 15% kan være ikke-aromatiske druer fra regionen, som Cococciola, Passerina og hvit Malvasi Det finnes flere varianter av Trebbiano, men det går jeg ikke nærmere inn på. Trebbiano er druen som i Frankrike er kjent som Ugni Blanc, som blant annet brukes i produksjon av Cognac.

Det finnes også Superiore og Riserva-varianter av Trebbiano d’Abruzzo. For disse kreves lavere dyrkingsutbytte og lenger lagring. En Riserva skal være lagret i minimum 18 måneder før den selges. En periode kan være lagring på fat, men det er ikke noe krav om dette.

Det finnes også et IGT-klassifisert Terre di Chieti og en litt mer avgrenset Colline Teatine IGT. IGTG-klassifiseringen er mindre strikt enn DOC-klassfiseringen, så innenfor disse områdene kan det dyrkes flere druesorter og produseres flere typer vin.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2024

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Los vinos de la Vuelta

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.