RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 1

1.      Kan Lars Holm og andre som har delt nakenbildene av Caroline Vold straffes for dette? Drøft om det kan være flere rettslige grunnlag for å reagere mot dette.

Her kan og bør vi gå rett til strl § 267a, som er den relevante bestemmelsen. Den straffbare handlingen er angitt slik:

«gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler,»

Det er ingen tvil om at Lars Holm og andre som har delt bildene har gjort dem «tilgjengelig for andre», og nakenbilder som en person har delt med kjæresten er åpenbart av privat karakter. Bildene er ikke nærmere beskrevet i oppgaven, så vi vet ikke om de viser seksualliv eller «intime kroppsdeler», så det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 1

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 2

2.      Kan noen av de som uttalte seg i diskusjonen i Facebookgruppen «Fotballgutta» straffes for det de skrev?

Dette blir først og fremst et spørsmål om hatefulle og diskriminerende ytringer på grunn av folks

c. seksuelle orientering, [eller]
d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk,

Her finnes ingen «fasitsvar». Denne delen av lovbestemmelsen er ny, og vi har så langt lite praksis å holde oss til.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 2

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 3

3.      Kan Erik Fjell straffes for å ha skrevet at Ole Øya er homofil?

Dette er først og fremst et spørsmål om det er en krenkelse av privatlivets fred, som er straffbar etter strl § 267. Spørsmålet er om Erik Fjell «offentlig meddelelse krenker privatlivets fred». At utsagn i FB-gruppen er offentlige, har vi tatt stilling til tidligere. (Vi bør i alle fall ha gjort det.)

Ens seksuelle legning er i utgangspunktet en privatsak, uansett hvilken fil man måtte være i.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 3

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 4

4.      Hvis noen av uttalelsene er straffbare, kan Facebook holdes ansvarlig for disse?

Dette er vurdering i to trinn. Eller egentlig er det de siste to trinnene i en tretrinns-vurdering.

  1. Er ytringene i seg selv straffbare? Det har vi drøftet i spørsmålene 1-3.
  2. Finnes det noe grunnlag for å holde en plattform som Facebook (med)ansvarlig for dette?
  3. Finnes det et rettslig grunnlag som kan frita for ansvar?

Det kan tenkes to grunnlag for å kunne holde en plattform ansvarlig. Det første er om de medvirker til den straffbare handlingen. Det følger av strl § 15 at et straffebud også rammer den som medvirker til overtredelsen. Slik sett er den som medvirker til å offentlig sette fram en hatefull eller diskriminerende ytring også kan holdes ansvarlig for ytringen. Det kan ikke være særlig tvil om at den som formilder ytringen i alle fall medvirker til at den blir offentlig.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 4

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Innledning

Dette er en gjennomgang av eksamensoppgaven i RINF 1100 våren 2023. Den er skrevet som en felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen, og er en studentveiledning, og ikke en sensorveiledning. Denne kommentaren ble gjort tilgjengelig for studentene som var oppe til eksamen våren 2023 samtidig med at de fikk eksamensresultatene, og et utkast ble gjort tilgjengelig for min medsensor. Når jeg har valgt ikke å gjøre den tilgjengelig for alle før nå, omtrent et år etter at oppgaven ble gitt til eksamen, er det fordi jeg i undervisningen bruker en del oppgaver. Den siste eksamensoppgaven som ble gitt, pleier å være den siste oppgaven vi gjennomgår i undervisningen. I oppgavebasert undervsning er det viktig at studentene selv løser oppgavene. Det blir ikke det samme å lese en veiledning om hvordan oppgaven kan løses. Derfor gjøres denne kommentaren først tilgjengelig etter at jeg har brukt oppgaven i undervisningen dette semesteret.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Innledning

I vini del Giro d’Italia 2024. 12. etappe: Martinsicuro – Fano

Som ventet ble det spurtoppgjør i går, og Jonathan Milan var igjen den raskeste i en ganske kaotisk spurt.

Etappen er 193 km lang. De første 50 km er flate. Deretter blir det kupert, med 10 korte, men til dels bratte stigninger. Ingen er kassifisert høyere enn fjerde kategori. For meg ser dette ut til å være en typisk bruddetappe. Spurterne vil ikke henge med, og sammenlagtkandidatene har få utsikter til å vinne tid så lenge de har kontroll på sine nærmeste konkurrenter.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2024. 12. etappe: Martinsicuro – Fano