RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 3

3.      Kan Erik Fjell straffes for å ha skrevet at Ole Øya er homofil?

Dette er først og fremst et spørsmål om det er en krenkelse av privatlivets fred, som er straffbar etter strl § 267. Spørsmålet er om Erik Fjell «offentlig meddelelse krenker privatlivets fred». At utsagn i FB-gruppen er offentlige, har vi tatt stilling til tidligere. (Vi bør i alle fall ha gjort det.)

Ens seksuelle legning er i utgangspunktet en privatsak, uansett hvilken fil man måtte være i.

Spørsmålet er om det er en krenkelse av Ole Øyas privatliv, se Rt-2007-687 Big Brother. Vurderingen av om noe er en krenkende uttalelse er i utgangspunktet objektiv, se Rt-2010-258 Lokalhistorie. Det er ikke avgjørende om vedkommende som måtte føle seg krenket er særlig nærtagende eller ikke, men om det mer generelt er et krenkende utsagn. Det kan nok være utsagn som vil være krenkende for visse grupper, uten at de nødvendigvis vil være det for flertallsbefolkningen.

Man kan diskutere om det å si at en person er homofil er en krenkelse eller ikke. Generelt er homofili så akseptert i samfunnet at det for mange ikke vil være krenkende. Men for noen, som fortsatt ikke «har kommet ut av skapet», kan det likevel være det. Jeg ville her ha støttet meg litt til Rt-2007-687 Big Brother, hvor de viser til at det om noen er i et forhold eller ikke, ikke er særlig sensitivt. Men når det er krise og usikkerhet i et forhold, vil det kunne være en krenkelse å omtale dette offentlig. Noen tilsvarende kan man argumentere med når det gjelder personer som kanskje sliter med å finne ut av og akseptere sin seksuelle legning. Ganske mange kandidater er inne på dette.  

I oppgaven er det opplyst at Ole Øya har akseptert sin seksuelle legning, og at hans nærmeste kjenner til den og har akseptert den. Men på grunn av holdninger i fotballmiljøet har han bestemt seg for ikke å «komme ut av skapet» før fotballkarrieren er over.

Det er ikke noe opplagt svar på dette. Jeg vil nok mene at dette er en krenkelse av Ole Øyas privatliv. På den annen side: Jeg begynner å bli en gammel mann som vokste opp mens homofil praksis mellom menn fortsatt var straffbart, og det ikke på langt nær var den samme aksept av og åpenhet om homofili som det er i dag. Den gang ble det tisket og visket om at «han er homo». Men jeg kan ikke huske at noen var åpent homofile.

Noen drøfter dette som et spørsmål om ærekrenkelse, med utgangspunkt i skadeserstatningsloven § 3-6a. Men det er jo sant at Ole Øya er homofil, og da treffer det ikke med ærekrenkelse.

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver

Kommentarer til tidligere eksamensoppgaver i faget RINF 1100 - Ytringsfrihet og medieregulering. Dette er kommentarer skrevet for studenter, det er ikke sensorkommentarer. Det finnes ikke lignende kommentarer til andre eksamensoppgaver enn de som er inkludert her.

Alle tidligere eksamensoppgaver i RINF 1100, uten kommentarer-