I vini del Giro d’Italia 2024. 14. etappe: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda TUDOR ITT

Det ble ganske oppskriftmessig i går. Et brudd går og blir kjørt inn. Andre prøver seg og bli kjørt inn. Lidl Trek kjørte veldig godt mot mål, og nok en seier til Jonathan Milan.

I dag er Giroens andre individuelle tempoetappe på 31,2 km. Etappen er litt småkupert, men uten noen stigninger som kommer til å bety særlig mye. Det er 50 meter høydeforskjell fra start til det høyeste punktet. Kanskje er det en etappe for tempospesialist Filippo Ganna denne gangen?

Vi er ved Gardasjøen. Gardasjøen er Italias største innsjø. Jeg hadde tenkt å skrive hvor mye større den er enn Mjøsa, men slikt må sjekkes før man skriver noe. Da oppdaget jeg at de er omtrent like store. Gardasjøen er 370 km2, mot Mjøsas 365 km2. Så skulle jeg fortsette med at Gardasjøen er dypere, men det er den heller ikke. Gardasjøen er 346 meter dyp på det dypeste, mens Mjøsa er 453 meter dyp på det dypeste. Gardasjøen har en gjennomsnittsdybde på 136 meter, mens Mjøsas gjennomsnittsdybe oppgis til 150-153 meter. Det betyr også at det er mer vann i Mjøsa enn i Gardasjøen. 56,24 km3 i Mjøsa, mot 50,35 km3 i Gardasjøen. Men vi får gå fra vann til vin.

Gardasjøen utgjør grensen mellom Lombardia og Veneto, og i nord kommer den inn i Trento. Vi er i syd-enden, der Lombardia og Veneto møtes, og etappen går i Lombardia.

Rundt den sydlige delene av Garadasjøen finner vi DOC Garda, DOC Garda Colli Mantovani og DOC Rivera del Garda Classico, DOC Garda og DOC Rivera del Garda Classico er i stor grad overlappende, og omfatter områder både i Lombardia og Veneto. I DOC Rivera del Garda Classico lages stort sett rødvin og rosévin av druen Gropello, en drue jeg ikke vet stort om. DOC Garda er en slags oppsamlings-DOC for viner som ikke passer inn i de andre klassifiserte områdene. Det tilsier en ikke spesielt interessant vin, og ingen signaturvin som det er verdt å lete etter om man ikke er i området.

Som så ofte har jeg problemer med at kartene ikke er presise nok når jeg sammenligner etappekartet og kartene over vinområdene. Men det ser ut til at dagens etappe går innenfor området DOC Lugana. Her lages hvitvin av druen turbiana, som tidligere ble kalt trebbiano de lugana. I naboområdet DOC San Martino della Battaglia lages hvitvin av friulano. Som navnet antyder, er friulano en drue fra Friuli.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2024

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Los vinos de la Vuelta

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.