I vini del Giro d’Italia 2024. 16. etappe: Livigno – Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden (Monte Pana)

Tadej Pogacar var ikke interessert i å kontrollere. Det var en maktdemonstrasjon på søndag. Nå har han en ledelse på 6.41.

Det blir en brutal start etter hviledagen. Det er alltid litt spennende hvordan rytterne er etter den andre hviledagen. Her får de i alle fall ikke noen særlig muligheter til å kjøre seg i gang, før det hele starter.

Etappen starter 1915 meter over havet, og går rett inn i en stigning, riktignok uklassifisert, fra start. Litt ned, så opp igjen, så et stykke ned. På nettsidene står det fortsatt at de skal opp Stelvia-passet, til årets Cima Coppi, det høyeste punktet i Giroen, på 2 758 meter. Bare til sammenligning: Galdhøpiggen er 2 469 meter. Men jeg har forstått det slik at ruten er lagt litt om på grunn av rasfare, slik at den ikke går opp hele Stelvia-passet. Det blir hardt nok uansett. Det hele avsluttes med en toppavslutning.

Langs slike fjelletapper er det ikke mye vin å finne. Men etappen går ned Adige-dalen til Bolzano, før rytterne tar fatt på den siste klatringen opp til mål. Regionen heter Trentino-Alto Adige. Den er på mange måter todelt, også slik at den øvre delen som på italiensk heter Alto Adige, i alle fall i hovedsak er tyskspråkling. På tysk kalles den Süd Tirol. Vi får en del epler og eplejuice herfra, men vi skal holde oss til vin.

Alto Adige er først og fremst et hvitvinsområde. Innenfor DOC Alto Adige grupperes vinen på tre måter.

  • DOC Alto Adige med typebetegnelse
  • DOC Alto Adige med druebetegnelse
  • DOC Alto Adige med angivelse av subsoner, eventuelt også med angivelse av druer.

Det er ikke mye vin som selges som DOC Alto Adige med typebetegnelse. Ifølge Italiensk vin har en del av de beste selger en del av de beste produsentene sin toppvin som DOC Alto Adige Bianco. Minst to av druene Chardonnay, Pinot Bianco og Pinot Grigio skal brukes, og utgjøre minst 75% av druene.

Jeg holder meg igjen til boken Italiensk vin. Ifølge den tappes 94% av som DOC Alto Adige + druesort. Den druesorten som angis skal da utgjøre minst 85% av druene i vinen. Det kan også for noen viner angis to druer på etiketten.

Det er 20 tillatte druer. Elleve grønne/hvite, og ni røde/blå/svarte. Åtte av de 20 tillatte druene som det kan lages endrueviner av, utgjør ca 80% av produksjonen. Det holder å ta med disse åtte.

Pinot Grigio. Dette er en populær drue i Italia, og også i Alsace (Pinot gris). Den er gjennomgående tørrere og mindre fyldig her enn i Alsace, og for så vidt også enn vinene fra Friuli, lenger øst i Italia. Kvaliteten på viner laget av denne druen har blitt betydelig bedre i de senere år, og det gjelder også i Alto Adige. 16,2% av viner med angitt druetype er laget av denne druen.

Chardonnay. Dette er en fransk, ofte omtalt som internasjonal drue, og må være en av de aller mest dyrkede hvitvinsdruene. 12,5% av viner med drueangivelse er laget av Chardonnay.

Traminer aromatico. Om jeg har forstått det rett, er dette den druen som bl.a. i Alsace er kjent som Gewurztraminer. Den druen kommer opprinnelig fra Alto Adige, og har navn etter den lille byen Termeno (Tramini). Den har blitt stadig mer populær i de senere årene. Vinene herfra er genrelt tørrere enn Gewurztraminer fra Alsace.

Pinot bianco. Denne druen gir en av de virkelig gode hvitvinene i dette området.

Sauvignon. Her kalles Sauvignon blanc bare for Sauvignon. Også vinene av denne druene har fremgang, men de kan ikke helt måle seg med sauvignon blanc-viner fra andre steder.

Langrein er en lokal rød/blå/svart drue fra dette området.

Schiava er en enn rød/blå/svart drue fra området. Den dyrkes også i Tyskland, og da under navnet Trollinger.

Endelig dyrkes det en del Pinot Nero (Pinot Noir).

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2024

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Los vinos de la Vuelta

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.