I vini del Giro d’Italia 2024. 17. etappe: Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden – Passo del Brocon

Spørsmålet nå synes å blir hvor mye Tadej Pogacar ønsker å vinne. Han har tilstrekkelig ledelse, så om han unngår uhell vinner han Giroen sammenlagt. Det ser ikke ut som om han anstrenger seg, og likevel har de andre ikke sjans til å følge.

Det er mer fjell, denne gangen er etappen 154 km lang. Det er fem kategoriserte stigninger, og det hele avsluttes på toppen av en førstekategori. Værmeldingen tilsier bedre være enn i går, om jeg har forstått det rett. Hvis Tadej Pogacar vil, kan han vel vinne denne etappen også. En relativt kort og så hard etappe kan være et stort problem for spurterne. Det kan bli vanskelig å komme innenfor tidsfristen.

Nå har vi kommet inn i fjell hvor vi ikke finner interessant vin. Det laveste punktet på dagens etappe er på 640 meter. En del steder dyrkes det vindruer på enda høyereliggende vinmarker. Men ikke her, i alle fall har ikke jeg funnet noen.

I omtale av stedene vises det til bær man finner lokalt, som jordbær, bringebær, blåbær, bjørnebær og rips. I Norge har det vært laget en del hjemmelaget vin på noe av dette, ikke minst rips. Hva slags tradisjoner de har i området hvor dagens etappe går, vet jeg ikke. Italiens ripsvin, om noe slikt finnes, virker uansett ikke veldig interessant. Ellers har jeg funnet en del om ost. Men det går jeg ikke nærmere inn på.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2024

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Los vinos de la Vuelta

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.