Pålegg om å ta imot betaling med kontanter

Stortinget har vedtatt en endring i finansavtaleloven § 2-1, som får følgende ordlyd, gjengitt etter Stortingets nettsider.

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1. Oppgjørsmåte. Forbrukeres rett til å betale med kontanter

(1) Betaling kan foretas ved overføring av beløpet til mottakerens konto, med mindre noe annet er avtalt eller mottakeren har bedt om utbetaling med tvungne betalingsmidler.

(2) Mottakeren kan gi nærmere anvisning om betalingsmåten dersom dette ikke medfører vesentlig merutgift eller andre ulemper for betaleren. Første punktum gjelder ikke for en næringsdrivende selgers plikt til å tilby forbrukere å betale med tvungne betalingsmidler ved salg av varer eller tjenester, jf. tredje ledd.

(3) I salgslokale der en næringsdrivende på fast basis selger varer eller tjenester til forbrukere, skal forbrukeren tilbys å betale med tvungne betalingsmidler hvis det kan betales for varen eller tjenesten med andre betalingsløsninger i eller i umiddelbar tilknytning til salgslokalet. Har den næringsdrivende tilgjengelig veksel, skal det i disse tilfellene også tilbys å veksle i forbindelse med betalingen, men ikke hvis det er et klart misforhold mellom seddelen som tilbys som betaling, og beløpet som skal betales. Første og annet punktum gjelder ikke salg av varer fra automater, salg i ubetjente salgslokaler og salg i lokaler som bare en begrenset krets av personer har adgang til. Første og annet punktum gjelder heller ikke når beløpet som skal betales, er høyere enn 20 000 kroner.

Continue reading Pålegg om å ta imot betaling med kontanter

I vini del Giro d’Italia 2024. 19. etappe: Mortegliano – Sappada

Det var et heroisk brudd, som ikke holdt helt inn. Det ble som ventet en spurt, men en litt rotete spurt hvor opptrekkene ikke fungerte. Både Jonathan Milan og Tim Merlier var dårlig plassert, men klarte å utnytte en viss nøling i feltet. Tim Merlier kom den nødvendige felgbredden foran på målstreken.

Hvor lenge var Adam, eller spurterne i paradis? Ikke særlig lenge. I dag er det mer fjell. Ikke så harde som de var på tirsdag og onsdag. Men nok til at dette er en etappe som de bare må komme seg gjennom. Den siste klassifiserte stigningen går opp til 7 km før mål, så litt nedover, før det er er en km stigning opp til en km før mål, derfra går det litt nedover. Jeg tror ikke spurterne henger med helt til slutt. Den kan bli en ny bruddseier.

Continue reading I vini del Giro d’Italia 2024. 19. etappe: Mortegliano – Sappada