I vini del Giro d’Italia 2024. 19. etappe: Mortegliano – Sappada

Det var et heroisk brudd, som ikke holdt helt inn. Det ble som ventet en spurt, men en litt rotete spurt hvor opptrekkene ikke fungerte. Både Jonathan Milan og Tim Merlier var dårlig plassert, men klarte å utnytte en viss nøling i feltet. Tim Merlier kom den nødvendige felgbredden foran på målstreken.

Hvor lenge var Adam, eller spurterne i paradis? Ikke særlig lenge. I dag er det mer fjell. Ikke så harde som de var på tirsdag og onsdag. Men nok til at dette er en etappe som de bare må komme seg gjennom. Den siste klassifiserte stigningen går opp til 7 km før mål, så litt nedover, før det er er en km stigning opp til en km før mål, derfra går det litt nedover. Jeg tror ikke spurterne henger med helt til slutt. Den kan bli en ny bruddseier.

Etappen starter i det området som heter DOC Grave del Friuli. Grave er det samme ordet som vi finner i Graves i Bordeaux, gravel, osv, altså grus. Det er grusholdig jord i området. Det er ikke det mest interessante vinområdet i Friuli, og egentlig ikke en vin det er verdt å lete etter hvis man ikke er der.

Det er verdt å ta en liten matpause ved San Daniele. Parmaskinken er nok den menst kjente skinken fra Italia. Men San Daniele regnes for den beste.

Vi er i Friuli, eller Friuli-Venezia Giulia. Venezia er i Veneto, men det er historiske grunner til at Venezia også er den del av navnet på denne provinsen. Det lages god vin i Friuli, men den beste vinen finner vi lenger øst, mot grensen til Slovenia, landet som blant andre Tadej Pogacar kommer fra.

Det er en “paraply-DOC”, DOC Friuli som omfatter mange viner fra området. Den ble opprettet i 2016. Det gjenstår å se hvor mange som vil ta den i bruk. Det er også en enda større paraply, nærmest en parasoll, DOC Delle Venezie, som i tillegg til Friuli også omfatter Veneto og Trentino.

Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

Giro d'Italia 2024

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Los vinos de la Vuelta

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.