Norge trenger en skikkelig jernbanesatsing!

Norge er på ulandsnivå når det gjelder jernbane. Det er et resultat av manglende satsing på jernbane i mange tiår. Nordlandsbanen ble bygget fra Dunderland til Bodø i tiden 1947 til 1962. Ellers har det nesten ikke vært bygget jernbane i Norge etter andre verdenskrig, bortsett fra utbedringer på noen ganske korte strekninger. Norge har i dag noen av de langsomste “huritgtogene” i Europa. Latvia, Romania, Bulgaria og landene på Balkan er dårligere. Det er ikke der Norge burde være. Norske politikere burde virkelig være pinlig berørt over tingenes sørgelige tilstand. Men de synes ikke å bry seg. De bryr seg bare om bil og fly.

Continue reading Norge trenger en skikkelig jernbanesatsing!