Les vins du Tour de France 2024: 5. etappe: Saint-Jean-de-Maurienne — Saint Vulbas

Da viste Tadej Pogacar og UAE styrke. Jeg merket meg at noen mener at Jonas Vingegaard vil komme i bedre form i løpet av de tre ukene Touren varer. Man kan sikkert også spørre om hvor godt restituert Tadej Pogacar er etter Giro d’Italia, og om det eventuelt kan vise seg lenger ut i Touren. Jonas Abrahamsen beholdt de to trøyene. Og UnoX var med på å prege etappen.

Dagens etappe er 177,4 km lang. Den er litt småkupert, men mest flat. Det blir antageligvis et spurtoppgjør på denne etappen. Det er bare to klaterpoeng å hente på dagens etappe, og Jonas Abrahamsen leder med fire poeng foran Tadej Pogacar, så han vil beholde denne trøyen også etter dagens etappe. Men om han hevder seg godt nok i spurten til å beholde poengtrøyen, stiller jeg meg mer tvilende til.

Geologene forteller om tidtaging. Men det er ikke raske tider hvor man skiller på hundredels sekunder, men om langsom geologisk tid. Det er vel mer riktig å si tidfesting enn tidtaging.

Etappen går for det meste i Savoie. Etter at jeg begynte å lete etter vin langs etappene i Tour de France har jeg oppdaget en del vinområder jeg ikke kjente tidligere. Noen vinområder som for meg var ukjente, har virkelig vært positive overraskelser. Savoie er et slikt område. Savoie er etter min mening et undervurdert vinområde. Produksjonen er liten. Jeg anbefaler igjen Vinmonopolets utmerkede podkast, denne gang episode 188 Savoie – fransk alpevin.

I dag skal vi inn i hovedområdet for vin fra Savoie: Cluse de Chambéry. Cluse de Chambéry er delt inn i seks crus.

Chignin blir, i følge mitt vinatlas, regnet som vinhovedstaden i Savoie. Det er ikke kvantitet, men kvaliteten som har gitt området denne plaseringen. Savoie Chignin er enten en ganske lett og tørr hvitvin laget i hovedsak av druen Jacquère, eller en rødvin med dyp farge, laget enten av Mondeuse, Pinot Noir eller Gamay. I hvitvinene er det tillatt med inntil 20% av visse andre druer som Chardonnay, Aligoté og Mondeuse Blanche. Rødvinene kan inneholde inntil 10% av Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og/eller den skjeldne Persan, en drue som bare finnes i Savoie.

Den første vinen jeg smakte fra Svoie var en vin fra Chignin, laget av Jacquère. Det var en vin som umiddelbart falt i smak. Det var ganske tilfeldig at det ble akkurat denne. Som jeg har vært innom noen ganger, kan det være en utfordring å finne viner i Frankrike når man vil ha mindre kjente viner produsert utenfor det området hvor man befinner seg. Jeg fant denne i et velassortert supermarked. Jeg tror det var den eneste vinen de hadde fra Savoie. Skal man bli kjent med disse vinene, må man være i området.

Området Cru Chignin-Bergeron regnes, fortsatt i følge mitt vinatlas, som det aller beste området. Men her er produksjonen liten, bare 315 hl hvitvin pr år, som skulle bli knapt 50.000 flasker pr år. Vinene her produseres av druen Rousanne, som lokalt kalles Bergeron. Rousanne er en drue som er vanlig i hvitviner fra Rhône, hvor den ofte er blandet med Marsanne. Det er en aromatisk drue som regnes som ganske vanskelig å dyrke. Jeg har så langt ikke smakt noen viner fra Cru Chignin-Bergeron. Men jeg har drukket en del hvitviner laget av Rousanne som er produsert andre steder. Jeg liker viner laget av denne druen, og synes den ofte ganske aromatiske vinen passer til grillet fisk.

Nord for Chignin ligger Cru Saint-Jeoire-Prieuré. Det er 20 ha og det produseres 460 hl eller knapt 70.000 flasker pr år.

Litt lenger nord ligger Cru Monterminod, som er enda mindre, med en produksjon på bare 150 hl eller 22.500 flasker pr år. Også denne vinen skal være svært ettertraktet.

Når vi ser på alle disse små områdene med egne cru-betegnelser, er det ikke overraskende at Savoie regnes som et område det er vanskelig å få oversikt over.

Etter at etappen forlater Chamberey har ikke jeg klart å finne noe interessant vin.

Hvordan finne de beste, franske vinene?

Jeg kunne ha lagt til: De beste vinenen innenfor sitt område eller innenfor sin kategori. Når det gjelder fransk vin holder jeg meg i hovedsak til fransk vinlitteratur. Når det gjelder oversikt over vinområdene, er to franske vinatlas mine to hovedkilder.

Hvis man vil stu­dere i detalj franske (klas­si­fi­serte) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de France mitt førstevalg. Det er det klart beste vinat­las jeg har sett. Det har detal­jerte kart over alle vin­om­rå­der, med opp­lys­nin­ger om geo­logi og jords­monn, klima, druer og selv­føl­ge­lig vinen. Dette atla­set har vært min hoved­re­fe­ranse til denne og tid­li­gere årgan­ger av Les vins du Tour de Frace. Men det dek­ker bare Frank­rike og er på fransk. Det siste vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulempe for enkelte. Jeg har sett etter til­sva­rende atlas for andre vik­tige vin­land, men har ennå ikke fun­net noen.

Kjøp fra

2916231226Et annet vinat­las for Frank­rike er L’Atlas des vins de France, utgitt av Le Monde. Som det nyeste atlaset på markdet, antar jeg at dette er det mest oppdaterte, uten at jeg direkte har sammenlignet atlasene. Kartene i Grand Atlas des vig­nob­les de France er mer detaljerte. Men L'Atlas des Vins inkluderer IGP-områder, som gjør at vi finner noen av de ofte interessante områdene som er klassifisert på lavere nivå enn AOP. Men gjenomgangen av disse vinene er, av relativt åpenbare grunner, ikke så veldig detaljert.

Kjøp fra

Det har kommet noen flere vinatlas, så det stemmer ikke lenger at L’Atlas des vins de France er det nyeste på markedet. Det har også kommet vinatlas for enkelte regioner. Men disse har jeg så langt ikke sett nærmere på.

Når jeg leter etter gode vinprodusenter innefor de ulike områdene, hva enten det er vin langs Tour de France ruten, eller viner jeg selv ønsker å smake og eventuelt kjøpe, orienterer jeg meg i tre bøker. Det er veldig mange vinprodusenter som reklamerer med vinsmaking. Man kan ikke besøke dem helt tilfeldig. Da risikerer man å besøke mange middelmådige produsenter og gå glipp av de gode. Og det er minst et livslangt prosjekt å besøke alle.

Når jeg smaker på vin hos en produsent, føler jeg et visst press for å kjøpe noe, selv om man selvsagt bare kan si takk og gå. Man må gjøre noen forundersøkelser, og velge ut gode produsenter. Det er til dette formålet jeg særlig benytter disse tre bøkene. De kommer i nye utgaver hver år, og det er 2024-utgavene som nå er aktuelle. Jeg har alltid vanskelig for å bestemme meg når valget står mellom tre slike bøker, så jeg pleier å kjøpe alle tre og sammenholde opplysninger fra dem.

Le Guide des Meilleurs vins de France

Denne boken gis ut av vinmagasinet La Revue du Vin de France. I praksis er denne boken min favoritt og den jeg leter i først, uten at jeg dermed har grunnlag for å si at den er bedre enn de andre bøkene. Årets utgave omfatter 1230 produsenter og 7400 viner.

Kjøp den fra

Le Guide Hachette des vins

For meg er dette den andre boken jeg slår opp i. Jeg har ikke noen annen forklaring på hvorfor det har blitt slik, annet enn at det var den andre boken jeg gjorde meg kjent med. Den innholder omtale av flere viner enn Le Guide des Meilleurs vins de France, i denne utgaven 35 000 viner.

Kjøp den fra

Guides des vins. Bettane + Desseauve

Jeg begynte å kjøpe denne for å ha alle tre. Den var den tredje som jeg ble kjent med, og er fortsatt den jeg konsulterer som nummer tre. Det er mer et uttrykk for en vane enn for en kvaltetsvurdering.

Kjøp den fra

Det har også kommet en del slike årlige guider for utvalgte vinområder. Så langt har jeg ikke kjøpt noen av dem. Det er grenser for hvor mange slike bøker man kan kjøpe. Kanskje kommer jeg til å kjøpe noen for utvalgte områder som jeg har planer om å besøke.

Guider til rimeligere viner

Det finnes også guidebøker for rimeligere viner. Jeg har kjøpt noen, men har sluttet å kjøpe dem. Det betyr ikke at jeg er snobbete og bare drikker dyr vin. Det meste av den vinen jeg drikker er relativt rimelig. Rimelige viner er ikke ekskludert fra de guidebøkene som er nevnt ovenfor, og virkelig gode, rimelige vinkjøp finner man også i dem. Men hvis jeg virkelig leter etter vin, eventuelt oppsøker produsenter, da gjør jeg ikke det for å finne billig vin. Hvis jeg skal ha en rimelig vin, velger jeg en vin blant de jeg finner i supermarkedene, når jeg er i Frankrike.

Noen vinmagasiner

I tillegg til nevnte bøker, følger jeg med i vinomtaler i aviser m.m., først og fremst Aftenposten, Dagens Næringsliv og nettstedet Aperitif. I tillegg leser jeg de to franske vinmagasinene La Revue du Vin de France og Terre de Vins. Det siste utgis i Languedoc, og har en noe sydfransk profil. Videre leser jeg det engelske Decanter.

Les vins de Tour de France 2024

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Los vinos de la Vuelta

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.