CV – Olav Torvund

Olav Torvund er professor ved Universitet i Oslo, hvor han særlig arbeider med opphavsrett og pengekravsrett, IKT-kontrakter, ehandel og digitale medier. Han har skrevet flere bøker og artikler om dette og regnes som en av Norges ledende eksperter innenfor disse rettsområder. Han har også bakgrunn som advokat og som juridisk rådgiver i næringslivet.

Olav Torvund har også omfattende erfaring som voldgiftsdommer og fra annen tvisteløsning knyttet til IT-leveranser.

Han er en dyktig etterspurt foredragsholder. Da Universitetet i Oslo under markeringen av sitt 200-årsjubileum i 2011 valgte ut en del av sine beste forelesere som “UiO-ambassadører” som ble sendt ut til videregående skoler, var han en av disse.

Olav Torvund er fagansvarlig for opphavsrett i Store norske leksikon.

Personlig:

Født: 1955

Najonalitet: Norsk
Kontaktifnormasjon: Boks 6706 St. Olavs plass

Telefon: 22 85 00 95
Mobil: 901 21 357
e-post: olav.torvund(at)jus.uio.no / olav(at)torvund.net

Utdanning

1993
Universitetet i Oslo Dr juris
1983
Universitetet i Oslo Cand. jur

Arbeidserfaring

1994-dd
Universitetet i Oslo, juridisk fakultet Professor
2011-2013
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner
1998-2010
Bing & Co advokatselskap DA Partner
1985-1994
Universitetet i Oslo, instituttet for privatrett Førsteamanuensis
1985-1987
Verdipapirsentralen Juridisk rådgiver
1983-1985
Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk Forsker
1982-1983
Universitetet i Oslo, Institutt for rettsinformatikk Forskningsassistent

Komiteer, organisasjoner, verv osv.

2023-dd
Medlem av Kopinors fordelingsnemnd.
2007-dd
Leder av Forskerforbundets opphavsrettutvalg
2015-2023
Styremedlem Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.
2013-2019
Styremedlem i Syklistenes landsforening, avd Oslo.
2009-2017
Varemedlem for leder i Personvernnemnda
2000-2006
Instituttleder ved Instituttet for rettsinformatikk 
1998-2004
Norsk opsjonssentral/oppgjørssentral, medlem av kontrollkomiteen
1998-2003
Styremedlem i Juristenes utdanningssenter
1998-2003
Styremedlem i InterMedia ved Universitetet i Oslo. Styreleder 2001-2003
1985-2000
Medlem av en rekke arbeidsgrupper innenfor elektronisk handel som UN/ECE og UNICITRAL, samt nasjonale grupper. Styreleder for den juridiske seksjonen av NORDPRO 1990-1993, og medlem av Legal Rapporteur Team i WP4, UC/ECE
1991-1994
Styreleder ved Norsk Forening for Jus og EDB

Utvalgte publikasjoner

2023
Opphavsrett for begynnere, 3. utg. Universitetsforlaget
2022
Formueretten i informasjonssamfunnet, Universitetsforlaget.

2020

Ytringsfrihet og medieregulering. Universitetsforlaget.
2017
Innledning til jusstudiet. Universitetsforlaget
2013
Opphavsrett for begynnere 1. utg, Universitetsforlaget.
2010
Opphavsrett. En introduksjon (Av tekniske grunner ikke lenger tilgjengelig, dessuten ikke oppdater)

2008
Enerett til lenking, en keiser uten klær? NIR 2008 s. 417
2004
Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser
1999
Opphavsrett i oppdragsforhold, NIR 1999 s. 123
1997
Pengekravsrett, Universitetsforlaget
1997
Kontraktsregulering. IT-kontrakter, Universitetsforlaget (boken finnes på nett)
1993
Betalingsformidling i et rettslig perspektiv (doktorgradavhandling)
1989
Bluesgitar (2. utg)
1987
Lov om verdipapirsentral med kommentar
1980
Bluesgitar (1. utg)

Se alle arbeider i Cristin

Arbeidsområder

Opphavsrett og anenn immaterialrett.
Ytringsfrihet og medierett
IKT-kontrakter
Systemutvikling, servicekontrakter, lisenser etc.
Personvern
Pengekrav, finans og betalingsforpliktelser
Betalingsforpliktelser, finansielle tjenester
eHandel mm
Digitale signaturer, elektroniske transaksjoner innenfor ulike områder, så vel i offentlig som privat virksomhet. Ansvarsspørsmål m.m.

Blogg om jus og andre spørsmål som jeg måtte være opptatt av.