All posts by Olav Torvund

Jeg er professor ved Senter for rettsinformatikk, som er en del av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Lars Lillo /Andrine Sæther vs Se og Hør

Høyesterett har talt og “Se og Hør” er frikjent. I alle fall en stund fremover vil dommen være tilgjengelig på Lovdatas gratissider. Dommen ble avsagt under dissens 3-2, så det var en knapp sier. Dette viser også at saken er et grensetilfelle.

Oppsummeringsvis kan man si at Høyesterett la til grunn at et bryllup er noe som hører privatlivet til, samtidig som det at noen gifter seg ikke bare er en privat opplysning. Spørsmålet var om den konkrete teksten og billedbruken var krenkende. Flertallet mente at dette ikke var krenkende. Det var en tekst omtrent så fjollete som man vel må vente av et kjendisblad, med forsøk på å flette inn referanser til De Lillos sanger. Men noe kritisk eller krenkende innhold var det nok ikke. Bildene var, slik de er beskrevet i dommen, heller ikke spesielt nærgående og kan nok i seg selv ikke være krenkende. Men å ta bilder fra et bryllup må etter min mening ses på som en inntrengning i den private sfære.

Jeg er imidlertid overrasket over det generelle perspektivet i saken, og en del av begrunnelsen. Lillo-Stenberg / Sæther har valg primært å angripe dette som et angrep på privatlivets fred, etter strl § 390. Ved å bygge på dette grunnlaget kan man nok se tekst og bilder i sammenheng. Men jeg ville ha vurdert tekste som mindre interessant i denne sammenhengen. Man kan ikke hindre noen i å skrive om en slik begivenhet, men jeg vil tro at Se og Hør ikke hadde vurdert det som så interessant om de ikke hadde hatt bilder. Strl § 390 har blant annet en “rettsstridsvurdering”, som i dette tilfellet blir en vurdering av om det var en (rettsstridig) krenkelse.

Continue reading Lars Lillo /Andrine Sæther vs Se og Hør

Litt om iTunes-oppsett m.m.

Jeg setter pris på tilbakemeldinger, både ris, ros og feilmeldinger. Selv om jeg sjekker at ting virker, så kan det godt være feil jeg av ulike grunner ikke oppdager. Hvis du gir meg tilbakemelding så hjelper du også dine medstudenter. Det er sikkert andre også som har det samme problemet. Det beste er om du skriver en kommentar til det aktuelle innlegget på denne bloggen, så ser andre også hvilke spørsmål noen tar opp.

Noen har hatt problemer med at de bare har fått et begrenset antall “episoder”. Her har jeg endret på noe i oppsettet som gjør at dette forhåpentligvis er i orden nå.

Andre har hatt problemer med at de bare får den siste delen. Siden jeg nå deler  en forelesning i flere filer, betyr de at de bare får avslutningen. Og det er jo litt dumt.

Hvis du bruker iTunes må du passe på at du har satt den opp som følger:

Velg menyen Rediger, og fra denne menyen velger du Innstillinger. Du får da opp en side med flere faner. Velg Podcaster. Her finner du bl.a. et punkt som heter  Når nye episoder er tilgjengelige. Her velger du Last ned alle, og du vil få alle som er tilgjengelig (og som du ikke har lastet ned tidligere).

Aktuelt om pengekravsrett – oppgave – storingspensjon

Juridiske problemstillinger er noe som dukker opp i den virkelige verden som vi er en del av, og ikke bare i lærebøker. Så også når det gjelder pengekrav.

I august 2008 kom det fram at flere tidligere stortingsrepresentanter kan ha fått utbetalt for mye pensjon fra Stortingets egen pensjonsordning. Hvis vi forutsetter at i alle fall noen av disse representantene har fått for mye utbetalt, diskuter om Stortinget kan kreve hele eller deler av beløpet tilbake. Diskuter også om Stortinget eventuelt kan kreve renter på beløp som må betales tilbake.

Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom media. Her er noen lenker som kan gi mer informasjon:

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter
Riksrevisjonens rapport
Dokument 17 (2002-2003)
Stortingets svar til Riksrevisjonen
Jagland vurderer ekstern gransking (Aftenposten – med lenker til relaterte artikler)
Dagsavisen – samleside
VG (med lenker til flere oppslag)

Den som vil gå litt videre (men da ut av pengekravsretten) kan se på hvilket tolkingsspørsmål knyttet til stortingspensjonsloven § 2 som kommer til overflaten i spørsmålet om hvorvidt de tidligere statsministrene Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland uberettiget har fått utbetalt pensjon eller ikke. Her er noen medieoppslag om dette:

VG – Bondevik står på Riksrevisjonens liste
Dagsavisen – Bondevik fikk for mye pensjon
Dagsavisen – Gros pensjon granskes
Aftenposten – Gro kan bli gransket
Dagbladet – Her er Gros forklaring om pensjonen