Category Archives: Forskningspolitikk

Open Acces, Plan S og CC-BY-lisenser. Veien til Helvete er brolagt med gode intensjoner

Fri tilgang til forskningsresultater er en vakker tanke. Det er også sunt med en reaksjon mot grådige, og særdeles lønnsomme tidsskriftsforlag. Samtidig har det vært mye naivitet i Open Access-bevegelsen.

Jeg har fått servert rørende tanker om hvordan ei jente i Afghanistan kan studere når alle vitenskapelige artikler er fritt tilgjengelige.

Hvis man skal ha noe utbytte av å lese vitenskapelige artikler må man ha forkunnskaper i faget. Vitenskapelige artikler er ikke innføringsfremstillinger for de som ikke kjenner faget. Disse kunnskapene har neppe ei jente i Afghanistan som ikke har fått gå på skole.

De fleste artiklene er skrevet på engelsk, eller andre språk som denne jenta i Afghanistan neppe behersker. Hun må også ha en brukbar internetforbindelse, noe hun sannsynligvis heller ikke har.

Men selv om man har tilgang, behersker språket og har noen elementære kunnskaper i faget, tror jeg ikke at Kristian Gundersens artikkel om cytolokalisering av PCM1-proteinet blir folkelesning, selv om den skulle bli fritt tilgjengelig.

Lenge svevde mange OA-evangalister i den tro at OA-publsering var gratis. Jeg har hørt en av dem fortelle om et tidsskrift, jeg har glemt hvilket, som kun hadde en kostnad på ca 30 kr per publisert artikkel. Det betyr at man kan bruke et sted mellom fem og ti minutter med betalt arbeid per artikkel, forutsatt at disse får omtrent den samme betalingen som det er vanlig å betale studenter i Norge. Enten er det tidsskriftet basert på at man ukritisk trykker “publish” på alle innkomne bidrag, eller man har basert seg på at folk skal arbeide gratis.

Jeg trodde dette hadde roet seg. Vi fikk nasjonale retningslinjer om åpen publisering, hvor det blant annet står: Continue reading Open Acces, Plan S og CC-BY-lisenser. Veien til Helvete er brolagt med gode intensjoner

Veileder plagierte studenter

“Veileder plagierte studenter” er en overskrift i siste nummer av Universitas, hvor de skriver om en sak fra Norges idrettshøgskole. Slikt gjør man ikke. Man brukes ikke andres materiale, enten det er fra studenter eller andre, og gir det ut som sitt eget.

Når det er en veileder som utnytter studenters arbeid er det ekstra ille på grunn av det tillitsforholdet det må være mellom veileder og student. Det er en assymetrisk relasjon, og da bør den som sitter i en slags maktposisjon være ekstra varsom.

Når det er sagt, har jeg mange ganger tenkt at vi bør bli flinkere til å utnytte studenters arbeider, ikke minst deres masteroppgaver m.m. Det gjøres mye verdifullt arbeid som ikke står støtt nok på egne ben til å publiseres som de er — annet enn i diverse skriftserier, i DUO og tilsvarende digitale arkiver. Hvis arbeidet er offentliggjort, da kan man gjøre bruk av det som annet publisert materiale, også om det bare er tilgjengelig i arkiver som DUO.

Continue reading Veileder plagierte studenter

Risikalbelt å være forsker i Italia

Siste nummer av Forskerforum har en artikkel med tittelen “Når katastrofen rammar” om fem forskere som ble dømt for uaktsomt drap på 29 personer etter jordskjelvet i L’Aquila i 2009. Totalt døde 309 mennesker i dette jordskjelvet. Pårørende etter de 29 som denne saken gjaldt, mente at de døde fordi de ble værende i hjemmene sine etter å ha blitt beroliget av myndigheter og eksperter. [Foto: Wikimedia Common CC BY-SA 3.0]

At det var risiko for jordskjelv i området og at man måtte regne med at det ville komme et jordskjelv, var velkjent. Akkurat som vet at det en eller annen gang vil komme et nytt jordskjelv i California langs San Andreas forkastningen, som blant annet går gjennom San Francisco Bay området. Men ingen kan si når det kommer. Til forskerforum sier seismologiprofessor Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen:

“Å spørje ein seismolog kva dag eit jordskjelv vil kome, er som å spørje ein meteorolog kva sekund den første regndropen skal falle. Jordas indre deformasjon og prosessane som leier til det, skjer svært sakte. I beste fall kan vi seie noko om sannsynet for eit stort jordskjelv i løpet av dei neste 30 åra.”

Continue reading Risikalbelt å være forsker i Italia