Category Archives: Varemerker

Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering?

WIMG_0223_DxOBilledhuggeren Gustav Vigeland døde i 1943. Da nyttårsfyrverkeriet gikk til værs rundt midnatt nyttårsaften 2013, var det gått 70 etter utløpet av Gustav Vigelands dødsår. Vernetiden var dermed løpt ut og hans verk falt i det fri.

Men Oslo kommune, som eier de fleste av hans skulpturer, og Vigelandsmuseet liker ikke tanken på at de ikke lenger skal ha kontrollen over og inntekter fra Gustav Vigelands kunst. I et forsøk på igjen å feste grepet om kunsten og dermed få en slags forlengelse av vernet, har man gått i gang med å registrere en rekke varemerker.

Det er ikke en slem og grådig USA-eid mediegigant som forsøker seg på denne type rettslige krumspring for å sikre sine rettigheter et slags evig liv. Det er Oslo kommune! Som innbygger i Oslo synes jeg det er forstemmende at kommunen opptrer på en slik måte. Partiet Venstre har flere ganger kommet med kritiske uttalelser om opphavsretten som de ønsker å liberalisere, herunder å korte ned vernetiden (synspunkter jeg i stor grad er uenig i, men det er en annen sak). Det er en etat som ledes av venstrebyråd Hallstein Bjercke, som forsøker seg på dette. Egentlig burde ikke dette vært et juridisk spørsmål. Kulturetaten i Oslo kommune burde innse at de nå er i ferd med å dumme seg grundig ut, og skrinlegge hele prosjektet. Det man nå forsøker seg på er dårlig kulturpolitikk.

Continue reading Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering?

Fra i dag er verk av disse opphavsmenn fri!

WIMG_0223_DxOOpphavsretten varer i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Derfor er 1. januar den dagen i året en rekke verk “faller i det fri”. Fra og med i dag er verk skapt av opphavsmenn som døde i 1943 fri.

Her er noen, hvis verker vi fra i dag kan fremstille eksemplar av og gjøre tilgjengelig for allmennheten uten å spørre noen om lov, og uten å betale til opphavsmannens arvinger.

Gustav Vigeland. Derfor kan jeg fra og med i dag bruke bilder av f.eks. “Sinnataggen”, uten å spørre noen om lov og uten å betale for å bruke dette verket. [Noen har på Twitter påpekt at fotografen har rettigheter til bildet. Vi kan ikke fritt utnytte andres bilder. Men vi kan ta våre egne bilder, slik jeg har gjort, og utnytte disse som man vil.] Nylig kunne vi lese at Vigleland-museet er redd for misbruk, hva de nå måtte mene med det. De modererer seg litt i Dagsavisen dagen etter.

Ja, de må regne med at det nå vil bli flere Sinnataggen-suvenirer enn hva det har vært før. Det er en konsekvens av at verkene blir fri, og det må museet akseptere. Fra i dag har ingen enerett til Vigelands verker. Derfor blir det feil når Vigelands-museet i følge Østlandssendingen mener det “øker faren for ulovlig utnyttelse til kommersielle formål”. Poenget er at det ikke lenger vil være ulovlig å utnytte verkene, ei heller til kommersielle formål. Man kan fra i dag helt lovlig lage plakater og postkort med Vigelands verk. Hvem som helst kan gjøre det, vi behøver ikke spørre noen om lov og ingen kan kreve vederlag.

Continue reading Fra i dag er verk av disse opphavsmenn fri!

Beskytte brunost?

IGP“Brunosten kan bli svensk” kan vi lese i en alarmerende overskrift i VG. I dag kan brunost lages på svensk melk, og det vil visst tre av fire nordmenn ha slutt på. “vi nordmenn [burde] klare å beskytte brunosten mot juks og fanteri”, sier direktør Nina Sundqvist i Matmerk til VG. Vi kan også lese at nordmenn vil beskytte blant annet fårikål, skrei og røkelaks.

Nå er kanskje det største problemet at man ikke burde få lov til å kalle brunost for en ost, i og med at det faktisk ikke er ost. Det er en del gul jukseost som selges med betegnelser som “revet” o.l, i håp om at folk ikke skal oppdage at det er et syntetisk produkt og ikke ost. Det kan de ikke selge som ost. Dette er et spørsmål om villedende markedsføring. Men det lar jeg ligge.

Opprinnelig var varemerker en form for forbrukerbeskyttelse. Når et produkt hadde en produsents merke, skulle man være sikker på at man fikk et produkt fra denne prodsenten. Etter hvert har markedsføringen blitt vel så viktig. Med mange ulike lisensprodukter, og mange merkevarer produsert i de samme fabrikkene, sier ikke varemerket nødvendigvis så mye om opprinnelsen.

Continue reading Beskytte brunost?

Bedre vern av immaterielle verdier

Regjeringen har i mars og april lagt fram et lovforslag og en stortingsmelding, som begge har som mål å styrke vernet for immaterielle verdier og rettigheter. Lovforslaget Prop 8L (2012-2013) skal stryke håndhevingsbestemmelsene i eksisterende lovgivning. Stortingsmelding 28 (2012-2013), “Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar”, forteller hva regjeringen vil gjøre fremover på dette området.

Håndheving av rettigheter – lovforslaget

Det kan være en betydelig forskjell mellom å ha rett og å rett. Det hjelper lite å ha rett hvis denne retten i praksis er vanskelig å håndheve. Regjeringen fremmet nylig forslag om lovendringer for å styrke håndhevingen av immaterielle rettigheter, som vil bidra til å gjøre det enklere for de som har rett også å få rett.

Continue reading Bedre vern av immaterielle verdier

Høyesteretts dom i Tripp-Trapp saken

Så har Høyesteretts dom i Tripp-Trapp saken blitt lagt ut på nett, og det har vært mulig å lese den. Jeg har tidligere omtalt saken, før Høyesteretts dom forelå, her. Stridsspørsmålet var om stolen “Oliver” til høyre på bildet, krenket en eventuell opphavsrett til stolen “Tripp-Trapp”, til venstre.

Dommen er enstemmig og Stokke / Opsvik fikk medhold på alle de tre viktige punktene:

  • Tripp-Trapp stolen er et åndsverk.
  • Oliver er en krenkeslse av opphavsretten til Tripp-Trapp.
  • Trumf bruk av utsagnet “Denne flotte barnestolen vokser med barnet ditt” krenket Stokkes emerett til varemerket “Stolen som vokser med barnet”.

Continue reading Høyesteretts dom i Tripp-Trapp saken

Man får ikke patent på ord, Aftenposten

“Tøft å ta patent på ord” skriver Aftenposten 17.06.2012 (papir) og avslører sin uvitenhet allerede i overskriften. Ingen får patent på ord. Patent er forbeholdt oppfinnelser av teknisk karakter. Det kan godt hende at Ekornes har hatt patent på noen av de tekniske løsningene i Stressless-stolen. Men de vil aldri kunne få patent på ordet “Stressless”. Derimot kan de få varemerkebeskyttelse, som er noe annet enn patent.

Continue reading Man får ikke patent på ord, Aftenposten

Louis Vuitton truer ytringsfriheten

NRK melder at “Motegigant [Louis Vuitton] vil inndra Darfur-maleri”. Den danske kunstneren Nadia Plesner har laget bildet “Darfurnica”. Bildet er en kommentar medienes blanding av kjendisstoff og katastrofer. Louis Vuitton-vesken representerer kjendisverden i bildet. Nå krever Louis Vuitton bildet beslaglagt og 75.000 kr pr dag i dagbøter hvis det blir hengende.

“Vi er forferdet over at Plesner igjen bruker vårt varemerke ulovlig i sin kunst, sier en talsperson for Louis Vuitton til Danmarks Radio.”

Continue reading Louis Vuitton truer ytringsfriheten

Varemerker og ytringsfrihet

Utgangspunktet for disse refleksjonene er to konkrete saker: Bloggeren Christoffer Biong skrev en sak om merkeordningen “Nyt Norge” med tittelen Nyte Norge? Christoffer Biong mener at kampanjen gir et uærlig bilde av norsk landbruk. Det er slett ikke slik at norsk landbruk har høy kvalitet og har god dyrevelferd. Christoffer Biong har blant annet denne illustrasjonen om norsk kyllingoppdrett.

I forbindelse med reklamekampanjer som gir et falsk bilde av norsk landbruk anbefaler jeg også Anne Vikens blogginnlegg “Nei til Tines lögnaktige produktreklame, ja til kyr på beite. Anne Viken er veterinær, og har således gode faglige forutsetninger for å mene noe om dyrehold i norsk landbruk. Men det er ikke landbruk som er tema denne gangen.

31. august 2010 mottok Christoffer Biong brev fra MatMerk ved advokat Nina Hegdahl med krav om at han sluttet å bruke logoen, her gjengitt fra hans innlegg Trues med søksmål av Nyt Norge. Brevet lyder:

“Krav om umiddelbar fjerning av urettmessig bruk av logoen NYT NORGE

Det vises til din Facebook side og din blogg hvor du omtaler merkeordningen Nyt Norge og i forbindelse med denne bruker logoen NYT NORGE. Vi krever at du umiddelbart fjerner alle Nyt Norge logoene, både på Facebook, bloggen og eventuelt andre steder hvor logoen er brukt.

Det er KSL matmerk som eier fellesmerket Nyt Norge og din bruk av merket er urettmessig. Dersom logoene ikke fjernes vil KSL matmerk vurdere søksmål med krav om vederlag og erstatning for den urettmessige bruken.”

Continue reading Varemerker og ytringsfrihet

Rettigheter til fossilet Ida

Jeg har tidligere kommentert Jørn Hurums ønske om “copyright” på fossilet “Ida”. Patentstyret pekte også på at opphavsrett var uaktuelt, men at Naturhistorisk museum kunne og burde søke varemerkebeskyttelse. På spørsmål om Jørn Hurum bør kjappe seg, svarte seksjonssjef Jens Herman Ruge hos Patentstyret 6. juni 2009: “–Det må han. Han bør søke i dag.” Jeg får legge til at det er muséets administrasjon, ikke Jørn Hurum som burde ha sørget for eventuelle registreringer.

Nå har museet somlet, og et lite firma i Farsund har sendt inn søknad om varemerkebeskyttelse for navn og logo.

Continue reading Rettigheter til fossilet Ida