Category Archives: Ytringsfrihet

Anmeldelse av Filternyheter: Oslo statsadvokatembete på ville veier. Angriper ytringsfriheten.

Filternyheter er en viktig publikasjon som blant annet graver dypt i det som skjer i de høyreekstreme miljøene. Det er slike publikasjoner vi skulle hatt flere av. Tidligere i år publiserte Filternyheter artikkelen “Dette er nordmennene som rekrutterer unge til høyreekstrem kamptrening i «Active Club»”. For dette ble de, ikke overraskende, politianmeldt av noen av de som ble omtalt. De som forsøker å rekruttere folk til nynazistiske og høyreekstreme miljøer vil styre kommunikasjonen selv, og ønsker ikke kritisk søkelys på det de driver med.

Oslo politikammer henla, korrekt nok, anmeldelsen. Henleggelsen ble påklaget. Nå har Oslo statsadvokatembete, ved statsadvokat Stein Vale omgjort henleggelsen, og bedt om at saken etterforskes. Dette er et skremmende angrep på ytringsfriheten. Ifølger Journalisten er anmeldelsen basert på at reportasjen krenker privatlivets fred (straffeloven § 267) og på at det er hesynsløs adferd (straffeloven § 266).

Continue reading Anmeldelse av Filternyheter: Oslo statsadvokatembete på ville veier. Angriper ytringsfriheten.

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 1

1.      Kan Lars Holm og andre som har delt nakenbildene av Caroline Vold straffes for dette? Drøft om det kan være flere rettslige grunnlag for å reagere mot dette.

Her kan og bør vi gå rett til strl § 267a, som er den relevante bestemmelsen. Den straffbare handlingen er angitt slik:

«gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler,»

Det er ingen tvil om at Lars Holm og andre som har delt bildene har gjort dem «tilgjengelig for andre», og nakenbilder som en person har delt med kjæresten er åpenbart av privat karakter. Bildene er ikke nærmere beskrevet i oppgaven, så vi vet ikke om de viser seksualliv eller «intime kroppsdeler», så det er ingen grunn til å gå nærmere inn på dette.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 1

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 2

2.      Kan noen av de som uttalte seg i diskusjonen i Facebookgruppen «Fotballgutta» straffes for det de skrev?

Dette blir først og fremst et spørsmål om hatefulle og diskriminerende ytringer på grunn av folks

c. seksuelle orientering, [eller]
d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk,

Her finnes ingen «fasitsvar». Denne delen av lovbestemmelsen er ny, og vi har så langt lite praksis å holde oss til.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 2

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 3

3.      Kan Erik Fjell straffes for å ha skrevet at Ole Øya er homofil?

Dette er først og fremst et spørsmål om det er en krenkelse av privatlivets fred, som er straffbar etter strl § 267. Spørsmålet er om Erik Fjell «offentlig meddelelse krenker privatlivets fred». At utsagn i FB-gruppen er offentlige, har vi tatt stilling til tidligere. (Vi bør i alle fall ha gjort det.)

Ens seksuelle legning er i utgangspunktet en privatsak, uansett hvilken fil man måtte være i.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 3

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 4

4.      Hvis noen av uttalelsene er straffbare, kan Facebook holdes ansvarlig for disse?

Dette er vurdering i to trinn. Eller egentlig er det de siste to trinnene i en tretrinns-vurdering.

  1. Er ytringene i seg selv straffbare? Det har vi drøftet i spørsmålene 1-3.
  2. Finnes det noe grunnlag for å holde en plattform som Facebook (med)ansvarlig for dette?
  3. Finnes det et rettslig grunnlag som kan frita for ansvar?

Det kan tenkes to grunnlag for å kunne holde en plattform ansvarlig. Det første er om de medvirker til den straffbare handlingen. Det følger av strl § 15 at et straffebud også rammer den som medvirker til overtredelsen. Slik sett er den som medvirker til å offentlig sette fram en hatefull eller diskriminerende ytring også kan holdes ansvarlig for ytringen. Det kan ikke være særlig tvil om at den som formilder ytringen i alle fall medvirker til at den blir offentlig.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Spørsmål 4

RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Innledning

Dette er en gjennomgang av eksamensoppgaven i RINF 1100 våren 2023. Den er skrevet som en felles tilbakemelding til studenter som var oppe til eksamen, og er en studentveiledning, og ikke en sensorveiledning. Denne kommentaren ble gjort tilgjengelig for studentene som var oppe til eksamen våren 2023 samtidig med at de fikk eksamensresultatene, og et utkast ble gjort tilgjengelig for min medsensor. Når jeg har valgt ikke å gjøre den tilgjengelig for alle før nå, omtrent et år etter at oppgaven ble gitt til eksamen, er det fordi jeg i undervisningen bruker en del oppgaver. Den siste eksamensoppgaven som ble gitt, pleier å være den siste oppgaven vi gjennomgår i undervisningen. I oppgavebasert undervsning er det viktig at studentene selv løser oppgavene. Det blir ikke det samme å lese en veiledning om hvordan oppgaven kan løses. Derfor gjøres denne kommentaren først tilgjengelig etter at jeg har brukt oppgaven i undervisningen dette semesteret.

Continue reading RINF1100 – kommentar til eksamensoppgaven 2023V. Innledning

Ettergjøring av historiske personers særpreg – en sluttreplikk

Det overrasker meg at min kommentar i Rett24 om KI-etterligning av Knut Hamsuns stemme (som også er publisert på min blogg) har ført til så mye debatt. Etter at jeg skrev min kommentar, har det kommet følgende innlegg fra andre i E24. Her andres i kronologisk orden.

Vi skal ikke henge oss opp i teknologien. Jeg kan ikke se noen prinsipiell forskjell mellom at en dyktig imitator etterligner en annens stemme, eller at etterligningen skjer ved hjelp av teknologi.

Continue reading Ettergjøring av historiske personers særpreg – en sluttreplikk

Vern av historiske personers stemme

Denne kommentaren har vært publisert i Rett24.

VG melder at et omstridt forlag vil gi ut Knut Hamsuns “Sult” som lydbok, lest av en kunstig Knut Hamsunstemme, laget med kunstig intelligens. Det liker ikke Knut Hamsuns arvinger. Vi kan like det eller la være å like det. Det finnes neppe noe rettslig grunnlag for å hindre dette.

Knut Hamsun døde i 1952, hvilket etter åvl § 11 betyr at hans verker ble frie fra og med 1. januar 2023, da det var gått mer enn 70 år etter utløpet av hans dødsår. Hvem som helst kan i dag gi ut Knut Hamsuns skrifter uten å spørre noen og uten å måtte betale vederlag. Hans arvinger kan ikke motsette seg dette.

Continue reading Vern av historiske personers stemme

Er “pornobussen” ulovlig?

Noen russ på Bryne har fått mye oppmerksomhet for sin pubertale dekorasjon av russebussen. Kvinnegruppen Ottar har anmeldt dem. Jeg finner ingen bilder av bussen som jeg kan bruke uten å betale for dem, derfor har jeg ikke med noe bilde. VG-journalist Ivar Brandvol sier:

“Jeg tror de har planlagt dette godt og at anmeldelsen fra Ottar er en bonus. Nå får de oppmerksomheten de har drømt om.”

Ifølge VG konkurrerer de om flest mulig følgere på sosiale medier for sin buss, og da har det fått god hjelp av Ottar i sitt reklamestunt. Hvis man ønsker PR, kan det være vanskelig å få mer PR og oppmerksomhet enn hva man får ved å bli anmeldt på denne måten. Guttene i bussen er sikkert kjempestolte over å ha fått så mye medieoppmerksomhet.

Continue reading Er “pornobussen” ulovlig?

Influensere, ytringsfrihet og sutringsfrihet

Dette er en av mange kommentarer som jeg startet på for ganske lenge siden. Men andre oppgaver gjorde at det ikke ble tid til å gjøre den ferdig før tiden hadde løpt fra den. Men spørsmål har det med å dukke opp på nytt. I kjølvannet av Natt og Dags ikke helt heldige omtale av influensere som hyller seg selv, nå kjent som Wixen award, ble det på nytt aktuelt. NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad treffer spikeren på hodet når hun skriver: Smarte selgere når blitz­lampene lyser, sårbare enkelt­personer idet de får kritikk. En gamnelt jungelord, eller hva man skal kalle det, lyder: If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.

Så tilbake til der jeg egentlig startet denne kommentaren:

Tirsdag 25. april 2023 deltok tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi i NRK-programmet Debatten, hvor de kom med nedsettende karakteristikker av rusmisbrukere. Hvorfor de var invitert som deltakere i “Debatten”, forteller først og fremst ganske mye om forfallet i NRK generelt og “Debatten” spesielt. Før skulle man ha noe å bidra med for å bli invitert inn i slike debatter, men det er åpenbart ikke lenger et krav. Det bør ikke overraske noen at tilliten til NRK synker.

Så langt jeg har klart å finne ut, har Vita og Wanda ingen sakkunnskap på området, noe de for så vidt bekreftet gjennom sin deltakelse i “Debatten”. De er såkalte “influensere”, alstå reklameplakater som selger sitt ansikt og sin sjel (om de har noen ) til de som vil betale for at de skal reklamere for dem. De hadde kommet med noen nedsettende karakteristikker av rusmisbruk på Instagram, og siden de har mange følgere i sosiale medier var det åpenbart tilstrekkelig for “Debatten”-redaksjonen til at til ble invitert inn som deltakere.

Continue reading Influensere, ytringsfrihet og sutringsfrihet