Category Archives: Media

Influensere, ytringsfrihet og sutringsfrihet

Dette er en av mange kommentarer som jeg startet på for ganske lenge siden. Men andre oppgaver gjorde at det ikke ble tid til å gjøre den ferdig før tiden hadde løpt fra den. Men spørsmål har det med å dukke opp på nytt. I kjølvannet av Natt og Dags ikke helt heldige omtale av influensere som hyller seg selv, nå kjent som Wixen award, ble det på nytt aktuelt. NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad treffer spikeren på hodet når hun skriver: Smarte selgere når blitz­lampene lyser, sårbare enkelt­personer idet de får kritikk. En gamnelt jungelord, eller hva man skal kalle det, lyder: If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.

Så tilbake til der jeg egentlig startet denne kommentaren:

Tirsdag 25. april 2023 deltok tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi i NRK-programmet Debatten, hvor de kom med nedsettende karakteristikker av rusmisbrukere. Hvorfor de var invitert som deltakere i “Debatten”, forteller først og fremst ganske mye om forfallet i NRK generelt og “Debatten” spesielt. Før skulle man ha noe å bidra med for å bli invitert inn i slike debatter, men det er åpenbart ikke lenger et krav. Det bør ikke overraske noen at tilliten til NRK synker.

Så langt jeg har klart å finne ut, har Vita og Wanda ingen sakkunnskap på området, noe de for så vidt bekreftet gjennom sin deltakelse i “Debatten”. De er såkalte “influensere”, alstå reklameplakater som selger sitt ansikt og sin sjel (om de har noen ) til de som vil betale for at de skal reklamere for dem. De hadde kommet med noen nedsettende karakteristikker av rusmisbruk på Instagram, og siden de har mange følgere i sosiale medier var det åpenbart tilstrekkelig for “Debatten”-redaksjonen til at til ble invitert inn som deltakere.

Continue reading Influensere, ytringsfrihet og sutringsfrihet

NRK som reklamekanal for NRK-medarbeideres bokprosjekter

Så skjedde det igjen. En NRK-medarbeider som har skrevet en reisebok om Norge fikk sendetid i Dagsreveyen hvor boken ble presentert som en nyhetssak. Han har visstnok også fått sendetid i andre NRK-programmer.

Dette skjer altfor ofte, og er et alvorlig etisk problem for NRK. Dagens praksis er uakseptabel. En av de boklanseringer jeg husker at jeg særlig reagerte på, var da Jon Almås hadde skrevet sin vaskebok. Om jeg husker rett, fikk han snakke om denne hos Skavlan, den gang dette var et NRK-program. Et totalt uinteressant bokprosjekt som fikk en viss oppmerksomhet fordi boken var skrevet av en NRK-kjendis.

Vi unngår ikke at kjendiser får større oppmerksomhet om sine bøker og andre prosjekter, også i det stadig mer kjendisfokuserte NRK. Noen ganger kan også bøker skrevet av NRK-medarbeidere være verdt å presentere ut fra en journalistisk vurdering. Men terskelen for å gjøre dette i NRK bør være særdeles høy. Utgangspunktet bør være at NRK-medarbeideres bøker ikke skal omtales i NRK. Hvis det likevel skal skje, bør det klareres høyt oppe i organisasjonen, også med etikkansvarlig i NRK.

Søksmål mot NRK om de viser Michael Jackson dokumentar?

Advokat Per Danielsen advarer NRK mot å sende Michael Jackson-dokumentar, kan vi lese i Journalisten. Det kan ende med søksmål om vi skal tro Per Danielsen. At det kan ende med søksmål, kan godt hende. Om de risikerer noe ved et slikt søksmål, er en annen sak. Per Danielsen er villig til å ta de fleste dårlige saker, mot god betaling. Jeg falt for fristelsen til å gjøre et søk på Per Danielsen og ærekrenkelser i Lovdata. Nå er ikke alle saker fra lavere domstoler der, men det var stort sett tapte saker og saker hvor det var tvist om Per Danielsens salærkrav. Jeg ville ikke blitt så veldig skremt av en slik trussel fra Per Danielsen. Kanskje er det bare et forsøk på å skaffe seg et godt betalt oppdrag?

Jeg holder for tiden på å ferdigstille en bok om ytringsfrihet og medieregulering, og er derfor ekstra opptatt av saker som dette.

Journalisten oppgir Nettavisen som kilde. Per Danielsen sier følgende til Nettavisen:

“Jackson døde 25.06.2009. Avdøde personer har etter norsk lov rett til beskyttelse av sitt minne i inntil 15 år. Fortsatt kan hans familie derfor innlede rettslige skritt mot NRK og både politianmelde og kreve erstatning og oppreisning, sier han til Nettavisen.”

Continue reading Søksmål mot NRK om de viser Michael Jackson dokumentar?

Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.

Denne kommentaren er basert på et kapittel i utkast til en bok om “Ytringsfrihet og medieregulering” som er planlagt utgitt i 2019. Bilde på toppen: Foto: Jennifer Moo, CC BY-ND 2.0.

For en stund siden ble det kjent at personen som til da stort sett hadde vært omtalt som “samfunnstopp” når mediene skrev om saken om seksuelle overgrep, var tidligere satsråd og fylkesmann Svein H Ludvigsen. Ludvigsens forsvarer, Ulf E. Hansen, sa til Aftenposten at det var “definitivt på tide å minne om Tønne-saken”. For de som trenger en oppfriskning, var dette saken med et enormt mediepress etter at Økokrim tok ut tiltale mot tidligere helseminister Tore Tønne, som endte med at han tok sitt liv i desember 2002.

Continue reading Samfunnstopp arrestert for seksuelle overgrep. Om navngivelse ved omtale av straffbare forhold.

Politiet sletter VG-fotografs bilder. Uakseptabel og ulovlig sensur fra politiet.

“Politimann slettet VG-fotografens bilder fra T-baneulykke i Oslo”, melder Aftenposten. Dette er etter min vurdering uhjemlet, uakseptabel og ulovlig sensur fra politiets side.

Som alltid når det gjelder inngrep mot ytringer, må vi starte med Grunnloven § 100. Det er de fire første leddene som har interesse i denne sammenhengen.

“Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.”

Continue reading Politiet sletter VG-fotografs bilder. Uakseptabel og ulovlig sensur fra politiet.

Svaret er digitalisering. Eh … hva var spørsmålet?

Dette skrives i bakkant av to seminarer som jeg har deltok på i går. Det første var i regi av Koipnor, om læremidler i høyere utdanning. Det andre var på By:Larm, om musikkøkonomi, hvor vi presenterte prosjektet MUSTEC.

Når de politikerne som står for en vanvittig overskridelse når de skal bygge til seg selv, skal ha andre til å spare, kaller man det “Effektiviseringsprosjektet”, og har ikke annet å komme med en generell politisk svada om digitalisering. Det er selvfølgelig ikke effektivisering. Det er ostehøvelkutt, uten retning og mening, og uten andre mål enn å spare penger. Politikerne kan starte med å digitalisere Stortingsbygget. Skjønt starter de med det, får vi nok bare enda et eksempel på et skandaløst, offentlig IT-prosjekt. Så det er best de ikke prøver.

Continue reading Svaret er digitalisering. Eh … hva var spørsmålet?

Medienes kampanje mot syklister virker. @Aftenposten koker tynn agurksuppe på en meningsmåling

“Tre av fem Oslo-folk mener syklister er dårlige til å overholde trafikkreglene” kan vi lese i Aftenpostens Osloby. Denne syltynne agurksuppen er kokt på en meningsmålig utført for Gjensidige forsikring. Hva Gjensidige vil med slike opplysninger, er for meg komplett uforståelig.

<edit>Folk flest kan ikke trafikkreglene, særlig ikke de reglene som gjelder for sykling. Vi ser stadig at folk dikter opp sine egne regler, f.eks. om at det ikke er lov å sykle over gangfelt, at det ikke er lov å sykle to i bredden, og at det ikke er lov å sykle i kjørefeltet når det er gang- og sykkelvei ved siden av. Så kritiserer de syklister for ikke å følge de reglene de selv har diktet opp. Media viderebringer gjerne diktningen, til tross for at at den er totalt blottet for litterære kvaliteter. Bare for å slå det fast: Det er lov å sykle over et gangfelt, det er lov å sykle to i bredden, og det er lov å sykle i kjørefeltet, selv om det går en gang- og sykkelvei ved siden av. Hva som som stort sett ikke kan trafikkreglene måtte mene om andres eventuelle brudd på trafikkregler, er helt uinteressant.</edit>

Det er agurktid, og det ser ut til at man har problemer med å få Trollpikken opp å stå igjen. Trollet har ereksjonsproblemer. Når det er konstatert, er det like uinteressant som å vente på at Mannen skal falle. Noe må journalistene finne på for å fylle avisen og generere klikk. En tåpelig meningsmåling og sykkelhets, det er alltid suksess på klikkhoretoppen. Stopp pressen!

Continue reading Medienes kampanje mot syklister virker. @Aftenposten koker tynn agurksuppe på en meningsmåling

En uvitende PR-rådgiver går på trynet

Jarle Aabø, som omtaler seg som PR- og kriserådgiver har gått ettertrykkelig på trynet, med uvitende og særdeles tåpelige uttalelser i en blogg på Nettavisen, med tittelen “Har MDG satt ny Norgesrekord i arroganse?” Det har MDG ikke gjort. Men man kan spørre om Jarle Aabø har satt norgesrekord i uvitende tåpeligheter i et offentlig utspill fra en PR- og kriserådgiver, som synes ute av stand til å gi seg selv råd om hvordan han skal komme ut av det han har viklet seg inn i. Og han må ha gjort seg til bransjens største drittsekk. Skjønt konkurransen er knallhard i begge disse disipliner.

PR- og kriserådgivere er leiesoldater. Når de  fremmer et synspunkt i offentligheten, er det gjerne for en oppdragsgiver. Vanligvis er de svært så tilbakeholdne med å opplyse hvem de arbeider for. Hvis folk får vite hvordan ting henger sammen, da punkterer hele kampanjen. Vi kan jo bare minne om alt bråket rundt Sylvi Listhaus oppdragsgivere i First House, før hun ble statsråd. Så det spørsmålet som melder seg, er: Hvem betaler PR-rådgiver Jarle Aabø for å drive personforfølgelse av Lan Marie Berg?

Jarle Aabø innleder med et svært så stygt og tvers igjennom usaklig personangrep: Continue reading En uvitende PR-rådgiver går på trynet

Er det humor å oppfordre til å skade og drepe folk?

I går kom Nitimeprogramleder Pål Thoresen med en “løsning” på “problemet” med syklister. Han “løsning” var slik:

“Det er jo en løsning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du senker farten ned til ca 20-30 kilometer i timen og så åpner du  diskret døra, så rydder du opp det som måtte være langs veikanten, Ida. Og det er jo en mulighet å gjøre det på, og det er jo et lite «varsko her» til syklistene også.”

“PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjorde det der. De åpna bare passasjerdøra ganske så diskret, og så var de bare ryddet av veien”

Continue reading Er det humor å oppfordre til å skade og drepe folk?

Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister

I dagens (13. april. 2016) “Nitime” på NRK P1 kom programleder Pål Thoresen med noen av de verste uttalelsene jeg har hørt om syklister på riksdekkende radio. Ordene falt slik:

Pål Thoresen: «Vi har lyst til å gå hardt ut i dag, Ida. Vi går rett inn i den tøffe konflikten mellom bilister og syklister.

Ida Kjøstelsen: «Stridens kjerne. Neimen, vi har hørt i nyhetene at konfliktene er i gang igjen, og ulykkesstatistitikken, den stiger dramatisk nå på vårparten nå når syklistene, vårsyklistene tar fram syklene sine og det kan bli mye konflikt og mye turbulente saker der ute i trafikken. Jeg fikk merke det i dag, Pål: Jeg kjørte på jobb, jeg kjørte jo bil, og der jo ikke helt bra, kanskje. Men jeg bruker nå den bilen, og i blindsona så dukka dem opp, disse syklistene over alt.

PT: «Vi er ikke sånn at vi er spesielt mot syklister. Vi har tidligere gått ut hardt og snakket om vintersyklistene, de liker vi ikke. Men nå står også sommersyklistene i fare for å bli mislikt. Det er jo en løsning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du senker farten ned til ca 20-30 kilometer i timen og så åpner du  diskret døra, så rydder du opp det som måtte være langs veikanten, Ida. Og det er jo en mulighet å gjøre det på, og det er jo et lite «varsko her» til syklistene også. Det er faktisk slik at de er underlagt de samme trafikkreglene som bilistene er, og er det nødvendig å sykle to tre fire fem stykker i bredden?

IK: Hvor skal dette ende? Hvor skal denne Nitimen ende?

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjorde det der. De åpna bare passasjerdøra ganske så diskret, og så var de bare ryddet av veien»

IK: Vet du hva: Denne Nitimen, den kommer til å gå rett vest. Du har satt stemninga.»

Continue reading Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister