Category Archives: Podcast

Podcast – innføring i opphavsrett

Noen deler har vært tilgjengelig tidligere, og noe av den har vært tilgjengelig ved UiO. Men nå er hele serien tilgjengelig. Jeg har også lagt inn et par “bonusspor”. Gå til http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i RSS-leseren. Hvis du vil høre den i Itunes, gå til https://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260.

Jeg minner også om disse podcast-seriene:

 

Opphavsrett podcast del 3: Opphavsmannens beføyelser

Opphavsmannen har to hovedgrupper av beføyelser: Økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske består av enerett til eksemplarfremstilling og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. De ideelle er rett til navngivelse og respektrett.

For å abon­nere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Serien er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opphavsrett podcast]

Opphavsrett podcast del 2: Verksbegrepet

Dette er første del med litt substans. Det er en gjennomgang av det helt grunnleggende begrepet i opphavsretten: Hva er et åndsverk?

For å abon­nere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Serien er nå også tilgjengelig i iTunes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opphavsrett podcast]

Podcast – Opphavsrett: Del 1 – innledning

Dette er første del av en serie podcasts om opphavsrett. Serien er laget som en innføring også for folk uten juridisk bakgrunn. (Jeg merker meg at jeg i innledningen lovet en mer omfattende serie senere — det er kanskje for optimistisk).

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. (Kommer også i iTunes).

Link til serien: http://www.torvund.net/index.php?page=podcast-opphavsrett

[Opphavsrett podcast]

 

Faglitterære rettigheter og akademisk publisering (opptak og PP-fil)

Jeg har nå gjort tilgjengelig opptak av og PP-fil fra mitt foredrag på dagens seminar om “Faglitterære rettigheter og akademisk publisering”. Dette var et seminar i regi av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Forskerforbundet.

En kort oppsummering av mitt hovedinntrykk fra seminaret er at de ulike aktørene nå har kommet opp av sine sine skyttergraver. Det er ikke lenger konfrontasjoner, men konstruktiv dialog. De mer steile fronter som man så tidligere kan nok også i stor grad forklares med at man snakket forbi hverandre, uten at det var noen reelle interessemotsetninger av betydning.

[display_podcast]

Continue reading Faglitterære rettigheter og akademisk publisering (opptak og PP-fil)