Category Archives: Sykkel

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Næringsliv 7. april i år uttaler avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet følgende, i en sak som har fått overskriften “Syklistene har ofte skylden”:

“Syklister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn bilister.”

Overskriften er et sitat fra leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen Jens Kleppe. Jeg har tidligere kommentert at jeg ikke tror på politiets uttalelser om syklister. Men jeg trodde faktisk at Guro Ranes hadde et visst faktagrunnlag for sine uttalelser, uten at jeg sjekket dette. Det finnes tross alt en del undersøkelser om trafikkulykker og trafikkadferd, gjerne laget av eller for Vegdirektoratet. Men til Dagsavisen i dag (bare i papirutgaven) sier hun følgende:

“Uttalelsen ble gitt på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer. Fra kontoret mitt har jeg for eksempel utsikt til et lysregulert gangfelt. Jeg har observert at mens bilistene stanser på rødt, gjør ikke alle syklister det samme.”

Dette er helt utrolig. En avdelingsdirektør i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon uttaler seg om trafikk bl.a. på bakgrunn av det hun ser fra sitt kontorvindu. Dette er tvers igjennom useriøst. Folk fra Vegdirektoratet kan ikke bare komme med ufundert synsing i media.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen bør snarest, og på en meget tydelig måte gjøre det klart at dette ikke er noe som Vegdirektoratet stiller seg bak, verken uttalelsen innhold eller at man kan uttale seg på slikt grunnlag. Ellers kan vi ikke bare avskrive Guro Ranes, men hele Vegdirektoratet som useriøst.

Jeg kan opplyse Guro Ranes om at jeg nesten daglig ser bilister som kjører på rødt lys og stanser eller parkerer i sykkelfelt, og jeg vil tro at svært mange bilister bryter fartsgrenser omtrent hver gang de kjører bil. Noen statistikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer” si at bilister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn syklister. Min synsing er like god eller like dårlig som hennes.

Jeg innrømmer gjerne at jeg som syklist forholder meg noe mer fleksibelt til trafikkregler enn jeg gjør når jeg kjører bil. Hovedgrunnen til det er at trafikkreglene og trafikkreguleringen er utformet for bilister, ikke syklister. Jeg sykler ofte mot enveiskjøringer fordi det er langt sikrere enn alternativene. Jeg prioriterer min sikkerhet som syklist fremfor å følge sykkelfiendtlige trafikkregler. Det hender nok også at jeg sykler over et fotgjengerfelt på rødt lys hvis det ikke er fotgjengere der og det hender jeg svinger til høyre på rødt lys. For å være lovlydig hender det jeg svinger opp på fortauet, for røde lys for fotgjengerfelt gjelder ikke der. Man kan også svinge til høyre på fortauet, uavhengig av farge på lyset. Så det hender jeg kutter et hjørne av på fortauet, og svinger ut i veien etter å ha passert krysset. Det er en lovlig, men egentlig mer risikabel manøver enn å holde seg i kjørebanen hvis det er klart. Og uansett har syklister stort sett mye lavere fart enn biler, har bedre oversikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjennomgikk jeg foreliggende noen studier av trafikkulykker. Bare i et tilfelle var sykling på rødt lys en del av årsaken — det var en syklist som krysset et fotgjengerfelt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som svingte til venstre (hadde syklisten “rød mann” i krysset er det tvilsomt at bilen hadde grønt lys, men det sier den korte ulykkesrapporten ikke noe om).

Jeg har som sagt sluttet å tro på politiet. De fremstår gang på gang som en sykkelfiendtlig etat som synser uten faktagrunnlag. Men inntil i dag trodde jeg faktisk at Vegdirektoratet var mer seriøse. Det viste seg å være feil.

Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dårligste trafikkløsningen eller den dummeste skiltingen for syklister i Oslo, så er konkurransen knallhard. Men dette må være en finalekandidat. Skiltet står i Geitmyrsveien, omtrent utenfor nr 63. Skiltet forteller at det er sykkelsti, og slike skilt skulle vi gjerne hatt flere av. Problemet er at skiltet her står akkurat der skiltet står, der slutter sykkelstien i følge oppmerkingen i veien.

Continue reading Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Samferdselsministerens økseskaft

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) stilte 4. november 2010 skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om behov for skilting når sykkelvei opphører. Spørsmålet lyder:

“Usammenhengende og uoversiktlige sykkelveier er en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker. I dag har vi skilt som brukes når sykkelvei/sykkelfelt begynner, men ikke tilsvarende skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avsluttes. Vil statsråden ta initiativ til bedre skilting?”

Håkon Hauglis begrunnelse og samferdselsministerens svar finner man i sin helhet her, på Stortingets nettsider. Dessverre kom samferdselsministeren med et ganske intetsigende svar, som får meg til å tenke på det gamle eventyret “God dag mann, økseskaft”. Hun innleder slik:

Continue reading Samferdselsministerens økseskaft

Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Da jeg tidligere denne uken møtte Dagens Næringsliv på Carl Berners plass for å snakke om dårlige forhold for syklister, syklet jeg selvfølgelig opp dit. I reportasjen sto blant annet:

“Nå har jeg syklet fra Frogner, men ikke én meter var på sykkelvei, sier han.”

Etterpå har jeg fått spørsmål om det virkelig ikke er noe sykkelvei eller sykkelsti på den strekningen. Jeg syklet denne veien.

Continue reading Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

“Syklistene har ofte skylden” kan vi lese i Dagens Næringsliv. Kilden er leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen, Jens Kleppe, og avdelingsdirektør ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen  Guro Ranes. Det vises også til en dybdestudie av dødsulykker i Norge. I årene 2005-2009, som studien det vises til omfatter, ble 42 syklister drept i trafikken. Til sammenlikning ble det drept 782 bilister, 157 motorsyklister og 22 mopedister.

Dette er typiske situasjoner, i følge Jens Kleppe:

“Nedoverbakker der syklister kommer i høy fart, i kombinasjon med uoversiktlige utkjørsler, er også klassisk farlige situasjoner. Og vi har opplevd mange ulykker der syklister har fløyet gjennom luften og fått et ublidt møte med frontruter og bakken, sier Kleppe.”

Dette er en udokumentert påstand fra Jens Kleppe. Jeg tror ikke på politiet i slike saker. Politiet er en sykkelfientlig etat, og politiet i Bergen har fremstått som noen av de verste. Politiet feilinformerer og er raske til å unnskylde bilister og kommer med påstander om høy fart. Pressen har også ofte en negativ vinkling i forhold til syklister, selv om jeg denne gangen ikke vil inkludere Dagens Næringsliv i dette dårlige presseselskapet. Men høy fart behøver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Kleppe mener med “uoversiktlige utkjørsler”, men det gjelder da at de som komme ut fra en utkjørsel har vikeplikt?

Continue reading Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Ny sykkelskandale i Oslo – denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir oppgitt og deprimert av slike planleggingsskandaler som Dagsrevyen 21 kunne presentere i går, 31.03.2011. Under utbyggingen av veier i Bjørvika har Vegvesenet funnet det for godt å stenge brua med sykkelvei, for å rive den. Man har selvfølgelig ingen alternative traseer. Representanten for vegvesenet, kommunikasjonsrådgiver Rikke Holdnes Brouer har i alle fall lært seg det grunnleggende for kommkunikasjonsrådgivere: Kom med tåkeprat uten innhold. “Nei, det vil jeg absolutt ikke anbefale” er hennes kommentar om å sykle på den veien som står igjen etter at Vegvesenet har rasert sykkelveien. Hvor syklistene skal ta veien, sier hun ikke noe om. Sannheten er vel at Vegvesenet ikke har skjenket syklistene en tanke, og nå turer de fram i bilsporet sitt.

Selvfølgelig har man ikke skiltet eller varslet på annen måte. Vegdirektoratet og vegvesenet er livredde for å sette opp et skilt for mye, i alle fall hvis skiltene kan være nyttige for syklister. Så får å være på den sikre siden skilter man heller 1o ganger for lite. At det kan være farlig for syklister er åpenbart en grei pris å akseptere for Vegvesenet når de på denne måten kan spare noen skilt.

Continue reading Ny sykkelskandale i Oslo – denne gangen fra Vegvesenet.

Redaktør Tomm Pentz Pedersen og andre drittsekker bak rattet

Redaktør i Fredrikstad-avisen “Demokraten” Tomm Pentz Pedersen skriver på lederplass “Breddesyklisme til de evige sykkelkjedemarker”. Han fremstår som bilbølle og drittsekk av verste sort. Slike folk bør lukes ut av trafikken og bli fotgjengere.

Sannsynligvis er han et av disse krypene som føler seg stor og sterk når han kryper inn i sin bensinslukende penisforlenger, og som lider av den absurde vrangforestilling at han er viktigere enn andre bare fordi han ikke klarer å bevege seg fore egen maskin. Men man er faktisk ikke en viktigere person som har krav på større plass i trafikken bare fordi han sleper rundt på et tonn metall og spyr ut eksos. Slik ser han på syklister: Continue reading Redaktør Tomm Pentz Pedersen og andre drittsekker bak rattet

Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare forsømmer vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier, men gir fullstendig blaffen i det, er vel ikke noen overraskelse. Overingeniør Joakim Hjertum i Samferdselsetaten sa til Aftenposten før jul at syklistene må finne seg i at snøen fra bilenes kjørefelt brøytes inn i sykkelfeltene mange steder. Man kan omformulere det til at syklistene må finne seg i å bli kastet ut når man trenger plassen for bilenes behov, slik vi også ser hele året foran mange kryss i denne byen. Det bekrefter at Oslo fortsatt bare er på pratestadiet i sin “sykkelsatsing” og fortsatt ikke tar syklister seriøst.

Nå som vinteren er på hell er Oslo virkelige samferdselsprioriteringer ganske synlige. Utenfor hos oss ble snøen ryddet for noen uker siden. Det er en stille boliggate på Frogner. Det er selvfølgelig viktig å rydde den, for der parkerer folk sine biler. Vi som bor her er selvfølgelig glade for at snøen blir ryddet. (Jeg har enn så lenge bil, men også garasjeplass, så det har ikke så stor betydning for meg.) Det har kommet mer snø etter at gaten ble ryddet, derfor var det fortsatt en del snø da bildet ble tatt.

Jeg har gangavstand til kontoret. Det tar ca 20 minutter å gå. Jeg er ingen vintersyklist, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt tilbake til ungdomstiden. Om vinteren  foretrekker jeg å gå når avstandene ikke er større. Jeg går gjerne Henrik Ibsens gt (tidligere Drammensveien) langs Slottsparken. For en måned siden pekte jeg på at om den ikke blir ryddet for snø, så ville vi få store vanndammer om ettermiddagen og is på formiddagen. Brøytekanter utgjør diker på begge sider, som sørger for at smeltevannet ikke renner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situasjonen som beskrevet. Det første bildet er tatt ved 16.30 tiden mandag 14. mars. Her gjør store vanndammer fortauet ufremkommelig. Continue reading Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

Carl Berners plass nok en gang

Jeg har vært innom Carl Berners plass et par ganger før. Tilretteleggingen for sykkel er skandaløst dårlig i et kryss som har kostet omtrent tre års sykkelveibudsjett for Oslo, til tross for at det står i plandokumentene at sykkel skulle prioriteres. Det hadde vært mulig å legge bedre til rette for sykkel gjennom krysset om planleggerne hadde tatt sykkel på alvor. Men denne gangen skal jeg ut av krysset og opp Trondheimsveien.

Trondheimsveien står ikke på planene for de foreldede og fortsatt ikke gjennomførte planene for et hovedsykkelveinett i Oslo. Tydeligvis er det dette som fortsatt styrer nye veianlegg, og planleggerne mener visst at man ikke skal sykle langs andre strekninger. Det er ingen tilrettelegging for syklister som skal opp Trondheimsveien. Det har sikkert kostet veldig mye penger å lage ny trikkeholdeplass. Men for syklister har forholdene blitt verre enn de var. Kjørefeltet er smalt, mellom en bygning og trikkeholdeplassen. Fortauet er slik at det umulig å bruke for syklister. Det er derfor ingen fluktmulighet for de som blir skremt av å være blant bilene.

Det er bare en måte å sykle et slikt sted: Midt i kjørefeltet. Det er for smalt til å la bilene få en mulighet til å passere. Da blir man klemt inn mot veggen. Det er motbakke, så det går ikke så veldig fort på sykkel. Men man får bare teste bilistenes tålmodighet og lage en lang hale bak seg inntil man kommer til et område hvor det er bedre plass for sykler. Det kan bli lang kø av slikt.

Hvis syklister skal sykle der planleggerne mener at vi skal sykle, skal syklister som vil fra Carl Berners plass til Sinsen tydeligvis sykle langs Christian Michelsens gt (ring 2) til Mailundveien, og sykle denne opp til Sinsen. Det er en betydelig omvei. Fra Carl Berner til rundkjøringen ved Sinsen er det ca 800 meter opp Trondheimsveien, mens det er 1,3 km om kan holder seg til sykkelfelt og sykkelvei. Om man ikke skal opp Trondheimsveien, men til boligområdene på Sinsen og Løren blir det enda mer håpløst. Sitter man i bil betyr ikke 500 meter fra eller til særlig mye. Det betyr langt mer om man sykler. Så hvis det ikke er plass til begge, da er det bilene som må sendes ut på en omvei mens den korteste veien bør forbeholdes syklister.

Det er på tide at de som planlegger innser at de fleste syklister sykler for å komme raskt og effektivt fra A til B og velger korteste vei. Ved nye veianlegg av denne type er det en selvfølge at det skal legges til rette for alle grupper av trafikanter, også syklister. Jeg synes den manglende tilretteleggingen for syklister som skal opp mot Sinsen er enda mer skandaløs en selve krysset.

Det er bare en ting å si: Stryk, gjør det på nytt og gjør det riktig neste gang.

[Sykkelstrekninger i Oslo]

En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring

Oslopolitiet sier motvillig ja til å prøve ut sykling mot enveiskjøring, melder NRK Østlandssendingen. Men lederen for trafikkseksjonen, Sissel Hammer, er fortsatt skeptisk.

Man kan lure på hva Oslopolitiet og Sissel Hammer vet, som tilsier at alle andres erfaring er feil. I Oslo har man ikke noe sted forsøkt å tillate sykling mot enveiskjøring. Der man har erfaringer med dette er erfaringene positive. Dette er grunnen til at Vegdirektoratet nå har åpnet for at sykling mot enveiskjøring kan gjøres permanent, og ikke bare være prøveprosjekter.  Det er også slike erfaringer som har gjort at man i Frankrike nå generelt tillater sykling mot enveiskjøring i alle gater med fartsgrense 30 km/t eller lavere. Men kunnskap biter ikke på Oslopolitiet og Sissel Hammer. Til tross for rapporter som viser at det fungerer bra, og selv om de selv ikke har noen erfaring med dette, vil Oslopolitiet ikke ha det — selv om de nå motvillig aksepterer forsøk. Det som er ganske åpenbart er at Oslopolitiet her baserer sitt standpunkt på fordommer, ikke på erfaring og kunnskap.

Continue reading En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring