Category Archives: Sykkel

Sykkelveier, merking og skilting

Når jeg skriver dette befinner jeg meg langt fra Oslos begredelige (mangel på) sykkelveier. Jeg er i Syd-Frankrike, nærmere bestemt i La Grande Motte, like utenfor Montpellier. I et forsøk på å løfte min fransk opp på et nivå som gjør at jeg faktisk kan bruke språket, går jeg to uker på intensivkurs i fransk inne i Montpellier (i tillegg til at jeg gjennom året går på kurs på Det franske kultursenter i Oslo). Jeg har valgt å sykle mens jeg går på kurs, hvilket gir meg 2x25km på sykkel hver dag (eller mer, om jeg velger en omvei hjem).

Selv om jeg også her kunne ha ønsket meg flere sykkelveier (de er under utbygging, akkurat nå arbeides det f.eks. med denne svært så tydelig merkede sykkelveien ved Carnon), så har jeg kunnet konstatere at nesten uansett hvor jeg har tenkt meg, så er det en sykkelvei som tar meg dit. Dette gjelder både inne i byen og i området rundt. Jeg har prøvd litt ulike ruter inne i Montpellier for å finne den beste sykkelruten til språkskolen. Det har nesten alltid vær en sykkelvei langs den ruten jeg har prøvd. Man gjør tydeligvis det helt selvfølgelige: Syklister er en like naturlig del av trafikken som andre trafikanter, og det er like selvfølgelig at det legges til rette for syklister som for bilister og fotgjengere. Syklister er ikke prisgitt “særlige satsinger”, som i praksis gjerne betyr at man holdes utenfor vanlig trafikkplanlegging og veibudsjetter.

Continue reading Sykkelveier, merking og skilting

Bård Hoksrud, sykler og bilbøller

Syklister trues på livet av bilister, forteller generalsekretær i Syklistenes landforening, Rune Gjøs, til Dagsavisen 24.06.2010.

Biltalsmann fra bilpartiet FrP, Bård Hoksrud, tar selvfølgelig bilbøllenes parti. Tving syklistene til å bruke sykkelveier, sier han til NRKs “Her og Nå” 24.06.2010. Som en ridder av den hellige blikkboks karakteriserer han seg selv som aktiv bilist og beklager at generalsekretæren i Syklistens landsforening er opptatt av syklister (og altså ikke av bilistene). Det er omtrent like dumt som om noen skulle kritisere Bård Hoksrud for å være alt for opptatt av FrP-politikk og for lite opptatt av AP og SV. Men han bekrefter at FrP er et sykkelfientlig parti, noe vi som ofte sykler i Oslo blir smertelig minnet om hver dag — samferdselsbyråder fra FrP har sørget for at Oslo er en håpløs by å sykle i.

Bilaktivisten Bård Hoksrud forsvarer de håpløse gang- og sykkelveier og vil tvinge syklister til å bruke dem. Samtidig motsier han seg selv ved å skryte av Brussel, hvor man, i følge Bård Hoksrud har adskilte gang- og sykkelveier.

Continue reading Bård Hoksrud, sykler og bilbøller

Fra 1. juli kan man i Frankrike sykle mot enveiskjøring

Vi kjenner debatten fra Norge: Skal syklister kunne sykle mot enveiskjøring? I Frankrike vil det fra 1. juli være tillatt å sykle mot enveiskjøring i gater med fartsgrense 30 km/t og lavere — hvilket i praksis vil si de fleste gater inne i byer og i boligstrøk. Det har i flere år vært gjort forsøk med dette i flere byer og i enkelte gater, alt i følge Midi Libre.

I Strasbourg har man forsøkt dette i 300 mindre gater, og man har forsøkt tilsvarende i Illkirch-Graffenstaden, en kommune nær Strasbourg med 25.000 innbyggere. I løpet av fem år har det ikke vært rapportert en eneste ulykke med syklister som sykler mot enveiskjøring i disse kommunene.

Continue reading Fra 1. juli kan man i Frankrike sykle mot enveiskjøring

Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje

Jeg har gjerne sagt at siden jeg flyttet til Oslo i 1977 har vi blitt lovet sykkelveinett om fem år. Den eneste endringen av betydning er at det etter hvert har blitt strukket ut fra 5 til 15 år. Men dette har vært basert på min hukommelse, uten at jeg har gravd meg så dypt ned i gamle planer at jeg har fått dette bekreftet. Man kan være utsatt for det som på fin kalles en erindringsforkyvning, så derfor har jeg til nå latt være å hevde dette offentlig.

Ove Bengt Berg Nordseter tar opp dette i Dagens Næringsliv 11. juni 2010, hvor han redegjør for dette basert på sitt arbeid med sin masteroppgave om iverksetting av vedtatt politikk. Han skriver bl.a:

“I 1977 ble det gjennom statens vegplan II (nå nasjonale transportplaner) vedtatt at det innen 1985 skulle være et sammenhengende sykkelvegnett i 72 norske byer og tettsteder.”

Continue reading Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje

“Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Lederen av Stortingets finanskomité, Torgeir Micaelsen fra AP, er en ivrig syklist. Det står respekt av å sykle flere ganger i uken fra Drammen til Stortinget i Oslo, en strekning på 48km. I dagens utgave at Dagens Næringsliv tar han til orde for at det bør bygges egne “motorveier” for transportsyklister, eller som DN så tabloid foretrekker å kalle dem: “råsyklister”. Disse som i bilistenes øyne er “råsyklister” holder gjerne en fart som er 1/4 til 1/3 av den bilene typisk holder. Det bør ikke være noen overraskelse for de som følger min blogg at jeg varmt støtter et slikt forslag. Torgeir Micaelsen har kommet med ytterligere kommentarer på sin blogg.

I Oslo snegler man seg fram med å bygge ut sykkelveier for å realisere en nå 20 år gammel plan om et hovedsykkelveinett. Man blir ikke akkurat imponert av at man i perioden 2005-2007 bygget ut ca 1,8 km sykkelvei pr år (5,5 km til sammen i løpet av de tre årene), eller av at utbyggingstakten nå har økt til hele 4,6 km inneværende år. Med dagens utbyggingstakt vil dette allerede i dag foreldede sykkelveinettet være fullført i 2027. Det er en fattig trøst at dette er ekspressfart i forhold til utbyggingen av Vestfoldbanen, hvor man bare har klart å modernisere 17 km i løpet av 17 år, altså én kilometer i året.

Continue reading “Tour de finance” og “motorveier” for syklister

Sykling i marka

Aftenposten bringer i dag en skremmende historie. Noen hensynsløse gærninger hadde spent en kjetting over traséen der det skulle arrangeres et sykkleritt. Hadde ikke sabotasjen blitt oppdaget i tide kunne det har gått riktig galt.

Artikkelen minner oss om at det ikke bare er bilister som vil syklister til livs. Den avsluttes slik:

“Debattene om syklister i Marka har pågått i årevis. For noen år tilbake foreslo Friluftsetaten å forby sykling på stier i Marka. Skiforeningen, Den Norske Turistforening, Oslo Idrettskrets og andre organisasjoner ønsket terrengsyklistene ut av skogen. Forslaget førte til en voldsom debatt i mediene. Forlaget ble nedstemt av byrådet.”

Continue reading Sykling i marka

Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Plan og bygningsetaten har sendt informasjonsavisen byblikk — moteriktig skrevet med liten forbokstav i navnet — til alle husstander i Oslo. Den finnes også på nett. Den forteller om visjonene for fremtidens Oslo. Jeg leter etter sykler i denne fremtidsvisjonen. Men jeg finner ikke en eneste. Så vidt jeg kan se er ikke ordet sykkel nevnt en eneste gang, og alle illustrasjonsbildene er helt fri for sykler.

Jeg er ikke av de som gir meg med en gang. Så jeg gikk inn på Plan og bygningsetatens nettsider og fant bl.a. lenker til vedtatte planer. Et av kartene heter Transportbyen. Men heller ikke her nevnes sykler. På Plankart for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone, plankart indre Oslo er det merket av noen turdrag og andre viktige gangforbindelser. Men det finnes ikke noe om sykler eller sykkelveier.

Continue reading Ingen plass for sykler i fremtidens Oslo?

Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Dårlig politikk er ikke det samme som å sabotere. Men når det gjelder det sittende byrådet i Oslo er det dessverre dekning for å si at byrået ikke bare fører en dårlig politikk, de saboterer. De gjennofører ikke bystyrets vedtak.

Det ble vedtatt en plan for bygging av hovedsykkelveinett for 20 år siden. Den skulle vært ferdig i 1999. Men i 1999 hadde man ikke kommet lenger enn til at planen ble behandlet på nytt. Den 21. april 2005 sendte byrådet ut en pressemelding hvor de sa at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Daværende samferdselsbyråd Pet N Myhre ble til og med avbildet på sykkel — antageligvis en av meget få gangene han viste seg med et slikt fremkostmiddel (og han sto selvsagt stille, som den politikken han representerte). Peter N Myhre uttalte til Aftenposten ca et halvt år tidligere, 29.09.2004 at han var “godt fornøyd med Oslo som sykkelby”. Det kan ikke bety annet enn at han ikke syklet i byen selv. Jeg synes Jan Bøhler hadde dekning for sine ord da han kalte Peter N Myhre for sykkelsabotør.

Continue reading Byrådet saboterer sykkelveiutbyggingen i Oslo

Politiets sykkelaksjoner

[Innlegg trykket i Aften 6.05.2010, foreløpig kun tilgjengelig i papirutgaven. Jeg tar også med en lenke til Leif Knutsens utmerkede kommentar “Glemt sykkelpolitikk” i E24.]

Politiet har hatt bøtelagt sykkelsyndere. Greit nok. Syklister bør også følge trafikkreglene.

Men syklistene er ikke problemet. Problemet er et byråd og en planleggingsetat som ikke tar sykkel på alvor. De gjennomfører ikke en gang de sykkelvedtak som bystyret har fattet. Bilen hellig og sykkelen et forstyrrende fremmedelement.

20.10. 2008 skrev  Aften at det i Oslo bare var bygget 5,5 km sykkelvei i løpet av de tre foregående årene. I år vil det bare bli bygget 4,6 km. I 2001 var det 2km sykkelvei pr 1000 innbyggere, i 2006 var det sunket til 1,8 km. Det mangler visstnok bevilgninger, men først og fremst mangler vilje. Når ansvarlige myndigheter saboterer må syklistene ta seg til rette som best de kan.

Continue reading Politiets sykkelaksjoner

Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Onsdag 9. september skriver Aften en artikkel om “Kaos i Grensen”. Dessverre er artikkelen ikke på nett. Vi får vite om planer for trikk, fortau osv. Men det er ikke et ord om hvordan man vil legge til rette for sykkel. Jeg har tidligere pekt på at Oslo kommune har valgt å lede syklistene inn i en trafikkfelle nettopp her (kanskje FrP-byråden og Samferdselsetaten ser det som en mulighet til å bli kvitt noen av syklistene?).

Det burde være en selvfølge at når Oslo kommune bruker masse penger på å ruste opp en vei, da har man også en plan for sykkeltrafikken. Men slik er det altså ikke i Oslo. Der “glemmes” som regel syklistene, så også her.  Samferdselsetaten ved overingeniør Petter Skjelsbæk nevner ikke sykler, og Aftenpostens journalist Maria Elle spør heller ikke. At Petter Skjelsbæk ikke nevner syklister overrasker lite om man går til Oslo kommunes egen presentasjon av prosjektet. Heller ikke her er sykler nevnt med et eneste ord. Både Samferdselsetaten og Aftenposten svikter med andre ord syklistene.

Continue reading Kaos i Grensen og syklistene er glemt